-


Vidding

27.01.2013 18:42

 

Článek v nejnovějším číske Cinepuru ("Cesta tam a zase zpátky" od Krystýny Pleskalové) ve mě vzbudil nutkání napsat příspěvek o viddingu. Raději se sama doznávám, že inspirace tímto článkem pro mě byla při psaní zásadní, takže  právě odtud přejímám naprostou většinu údajů. Chcete-li, můžete oprávněně říci, že ho nehorázně vykrádám. :)

Protože stejně jako v historii fanfiction a slashe, i v historii tvorby vidů má nezastupitelnou úlohu Star Trek fandom, rozhodla jsem se, že pro dodržení jednotné linie budou se všechny použité video-ukázky tentokrát týkat tohoto fenoménu.

 

Asi proto, že se stále považuji za cinefilku (i když můj blog o filmu už dávno odnesl čas) považuji "vidding", tedy vytváření fanouškovských fanvideí, za pozoruhodnou disciplínu fanouškovské tvorby.  Jedním z jeho zajímavých rysů je to, že přes svou v zásadě technickou povahu je to disciplína, ve které mají jasnou genderovou převahu ženy. Dokonce už autorkou prvního vidu byla žena.

Vzdejme v této chvíli čest Star Trek fanynce Kandy Fong,  (slovy fanlore slovníku) "matce viddingu", která roku 1975 promítla návštěvníkům trekie conu první uznaný fanvid s názvem "Both Sides Now". Až si ho budete pouštět, berte prosím v úvahu fakt, že Kandy Fong vytvářela své video v éře předcházející nejen masovému rozšíření osobních počítačů a internetu, ale dokonce v éře předcházející rozšíření videorekordérů. Její fanvideo je (jen) sledem obrázků za doprovodu hudby. K jeho promítnutí využívala Kandy Fong projektor, později dva, aby sled obrázku byl rychlejší a plynulejší.  

Na počátku 80-let, tedy už v éře domácích videorekordérů, získala Kandy Fong mnoho následovníků a zejména následovnic. Ke své činnosti  (zde doslovně cituji Krystýnu Pleskalovou) potřebovali pouze "stopky, dva videorekordéry, papír, tužku, obratné prsty na dálkovém ovládání a dobrou paměť na texty písní a jejich melodie". Proslulosti mezi všemi dosáhla tvůrkyně Mary Van Deusen, která svá díla nazývala literárně-hudebními vidy a pokud si je prohlédnete, nejspíš také nebudete dojmu, že její dílo patří k lyrické větvi tohoto odvětví.    

S nástupem a rozšířením osobních počítačů a hlavně internetu získal samozřejmě "vidding", stejně jako celá fanouškovská tvorba, zcela novou dynamiku. Zvýšený počet vidů (fanouškovkých videí) a vidderů (tvůrců oněch vidů), posunul vidding na novou úroveň. Pro mě je stále legendární ukázkou mistrovství, které v této oblasti bylo dosaženo, video "Closer" od T. Jonesy a Killy. Jsem přesvědčená, že za práci, kterou tu dotyčné předvedly, by se nemusel stydět leckterý profesionální režisér. Popularita viddingu vzrostla na přelomu tisíciletí na tolik, že se tvůrci a příznivci této činnost odhodlali k uspořádání vlastního festivalu, nazvaného VividCon. Poprvé se konal roku 2002 v Chicagu. Obloukem se tak vrací dekonstruovaný materiál filmu zpět na filmová plátna.    

 

Vidding v sobě (otevřeněji než jiná odvětví fanouškovské činnosti) nese cosi, co považuji pro fanouškovskou tvorbu za charakteristické. Totiž dekonstrukci původního díla a jeho rekonstrukci doprovázenou přijetím (více či méně) nového obsahu. Každé vytvoření fanouškovského fanvidea znamená rozložení původního filmového materiálu a jeho nové zkombinování. Časté je doplnění o další filmové záznamy a obrazové prvky. Obvykle je obraz minimálně kombinován s nějakou písní, takový druh fanvidea se nazývá songvid. Nicméně existují i fanvidy, které se bez něj obejdou.

Třebaže tato činnost sebou vždy nese prvek reinterpretace, platí, že (stejně jako při psaní fanfikcí) existují fanvidea, která jsou spíše sumarizací, jakýmsi výtahem z kánonu nebo si z kánonu vybírají nějaký prvek, který dále rozvádějí, ovšem nijak se mu v zásadě neprotiví. Ukázkovým příkladem může být toto video "Fascinating!" od FiveStarTrekkera, které extrahuje z TOSky všechna Spockova "fascinující". Upozorňuje tak na jednu charakteritickou  vlastnost této postavy a při tom se od seriálu nijak neodchyluje.

Pak ale také existují fanvidea, které se dopouští jakési vzpoury proti kánonu a interpretují použité obrazy zcela v jiném smyslu než v jakém byly použity u původních tvůrců. Za ukázku jsem vybrala toto lehce ironické video "Python sketch" opět od T. Jonesy a Killy. Sebepozorováním jsem došla k názoru, že podvědomě a poněkud nespravedlivě upřednostňuji druhý typ videí a jejich autory. Obdivuji prostě onu schopnost dát obrazům nový význam. Oceňuji pokud dokážu rozeznat ve fanvidu větší množství režisérské práce přesahující (jinak zcela zásadní) střih a jeho montáž. :)

Nicméně možných kritérií, kterými lze posuzovat fanvidea je samozřejmě více. Měřítkem bývá často obsahový soulad mezi textem písně a použitými scénami, a také soulad mezi obrazem (zejména stříhem) a hudbou (zejména jejím rytmem). Doznávám, že vzhledem ke svému nízkému jazykovému vybavení, mám sníženou schopnost i vůli poměřovat videa vhodností použitého textu. :) Doceňuji ale, když takové měřítko uživají při hodnocení jiní. Z jiné strany se ovšem lehce vyhraňuji proti posuzování videí z hlediska toho, zda v nich něco příjemně či nepříjemně bliká či  mají jasný nebo nejasný obraz. Takové věci koneckonců stejně jako u filmu přeci neurčují hodnotu sledovaného díla. Lze je považovat za součást autorského záměru nebo občas dokonce za vlastnost původního materiálu. Pokud si divák  nemyslí, že je jejich užití smysluplné, měl by se vyhranit právě proti tomu, nikoli proti těmto vlastnostem jako takovým. :)

 

Zajímalo by mě, jak se k problému staví jednotliví autoři originálních děl. Jak to tak bývá, jejich postoje se liší. Někteří spíše přátelsky, třeba proto, že v nich spatřují možnou reklamu pro vlastní činnost. Jiní negativně, protože mají pocit, že jde o prosté kopírování a vykrádání jejich děl. Mám pocit, že často snáze snášejí takové fanvidy (a obecně fanouškovská díla), jež zůstávají věrná jejich intencím a nějakým způsobem adorují jejich práci, než těm, která ji zásadně reinterpretují nebo dokonce ironizují. Řekla bych ale, že pravda je taková, že právě ty druhé práce se více blíží tomu být novými nezávislými díly a stížnosti na ně jsou proto vlastně méně oprávněné. :)   

Každopádně platí, že jako každá fanfikční činnost se i vidding pohybuje na hranici  legálnosti, protože akta z roku 1976 zaručují autorům  práva na vytváření reprodukcí a odvozenin z jejich díla.  Organizace pro tranformaticní tvorbu se však odvolává na tzv "fair use", tzn. rozumné užívání, jež je dle jejich postoje možné i bez souhlasu majitele práv. Každopádně mě napadá, že pokud oni majitelé práv, bojují s tvůrci fanfikcí, fanartu či fanvideí, měli by si uvědomit, že nebojují jen s těmi, kteří je "okrádají", ale zároveň s těmi, kteří je největší měrou "živí".       

—————

Zpět


Diskusní téma: Vidding

Datum: 28.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: black-lana.webnode.cz

Vidíš to, třeba ten Closer mě vůbec neoslovil, ale vyloženě ne. Udělají je hezky, o tom žádná, jenže něco mi v něm chybí. Nevím co. Mám jiné videa které se mi líbí víc, bohuže třeba jedno famozní na Doctora mi smazali. :-(
Fascinující od Spocka je skvělá věc, hlavně ten konec. :-D
U videí mi hrozně vadí takoví ten duhovací efekt zejména když je využití k znázornění že jde o slash video. To vždycky jen skřípu zuby když to vidím.

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: black-lana.webnode.cz

Nu, všem se nám nemůže líbit to stejné ... :) Já si prostě myslím, že Closer obsahuje velký kus práce. O to bych se i přela, kdyby mi někdo tvrdil opak. O to jestli je to pěkné či zajímavé pro diváky, neboli o to, jestli to funguje - o to se přít nemůžu. :)
Duhovací efekt? Nemáš nějaký příklad. Mě napadá jen jeden případ, kdy jsem viděla něco, co mi připomíná tvá slova, a tam se mi to zrovna líbilo. :) . Viz zde - https://www.youtube.com/watch?v=p-2AXXWRB4w . Nejsem si vůbec jistá, že vím, o čem mluvíš.

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: black-lana.webnode.cz

PS: A co ten Python skatch od Killy a spol. Ten se ti nelíbil? :)

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Práci neříkám, jen to pro mě nemá patřičné kouzlo. :-) Víš co, jako Klíč, napsaný je skvělým slohem, ale nikdy si ho nepřečtu. :-D
Myslím to co je u You're only a boy!, kde to ale zrovna není až tak rušivé. Je to v nějaké 20 až 30 vteřině na začátku. Tam se to třeba hodí, ale bývá to na místech kde mi to vyloženě vadí a ještě sitější zářivější barvou. Vzhledem k tomu že to nemám ráda, tak snad ani takové žádné video nemám v oblíbených.
:-D Jistěže ano, to už hraničí s "nachcávacím" videem.

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ok. Teď už snad vím, o čem mluvíš, tak budu uvažovat, jestli mi to taky vadí. :)
asi spíš ne .. vím,k že jsem asi vadná, ale mě štva, že většinou davají přednost videům, které se nesou .. ja nevím .. já bych ot nazvala .. holywoodský hladký styl. Všechno pěkné, jasné a přehledné. A podle mě jsou taková videa tak trochu nudná. To pro mě není žádná opravdová filmařina. :) Ne, že by se mi žádné takové video nelíbilo. To zas ne.. :)

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Já vím třeba že lidé často říkají že jim vadí když to nemá příběh/má příběh. Tohle jsme nikdy nerozlišovala. Někdy mám prostě ráda když je video jen o postavě, jindy se mi líbí vytvořený příběh... v tom rozdíl nevidím. Právě ale nadbytečné efekty mi vadí hodně.
Například tohle video https://www.youtube.com/watch?v=SwztGhoWohc nemá jediný efekt od tvůrce videa, všechno je to jen z filmů a doslova mě uchvátilo. Na druhou stranu tohle je má https://www.youtube.com/watch?v=kXCQ2-w3vvs a narozdíl od prvního má i příběh a také se mi hrozně líbí. :-)

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Já tvůj postoj považuji za právný. Všimni se, že píšu, že jsem sebepozorváním dosplěa k tomu, že fandím jednomu typu nad druhým. Ale to není totéž jako že si to schvaluji. :) Možná to ještě přepíšu , aby to tak nevypadalo.
Ale ta druhá část - mě protsě přijdou někeré věci na které se diváci stěžují jako neadekvtání - i to s tím příběhem/nepříběhem mi přijde neadekvátní. I když asi mám příbehy docela hodně ráda. Ale - to vidím jako spadá do záměru tvůrce. Není to jednoznačná přednost nebo vada - prostě jeslti to upřednostňuj je to sobní vkus ... Nenapsala bych to jako výtku - měl si to udělat jinak

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Hele tohle je problém filmů zabývajících se spíše psychologií nebo filosofií. Lidé je nemají rádi proto, že zpravidla nemívají úvod-zápletku-rozuzlení. Některé nemají ani jedno z toho, spousta z nich má jen úvod a zápletku, ale rozuzlení už ne.
U fanvideí je to samé. Když se autor pomocí písně a sestřihu pokusí jen ukázat jak chápe psychologii postavy, tak to lidem přijde nudné. Musí se u toho přemýšlet, říct si proč použil autor ten a ten záběr, proč je tako navázal a proč použil zrovna tuhle píseň.
Když ale složí příběh "Harry miluje Severuse" - úvod. "Severus se o jeho lásce dozvídá, váhá a stále ho odmítá" - zápletka. "Severus zjišťuje že Harryho také miluje a vyspí se s ním" - rozuzlení. Tak to není nad čím přemýšlet, je to jenom zábava.
Je to i u ff, například jsem četla jednu anglickou povídku kde Severus stojí na věži v Bradavicích a zvažuje jestli skočí dolů, co je po smrti a co čeká jeho. Komentáře pod tím se ptali proč tam stojí, proč chce skočit, co se mu stalo že uvažuje o sebevraždě. O tom jak se tam dostal a co tam dělá, či jestli nakonec skočil, to nebylo, bylo to o tom že se chce zabít. Tím pádem žádný úvod, zápletka a rozuzlení.

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Souhlasím stebou.
Akorát doznávám, že to asi dělám taky. :) tedy ptám se..
jen chi říct, že sousty mých problém s nonkomforním filmem nebo literaturou vyřešilo, kdyzž jsem si připustila, že něco nemusí mít nějaký jednoznačný význm a že kdyzž ho tedy nechápu je to v pohodě. Od té doby, co jsem se přiměla na othle přistoupit, můžu usledovat cokoli.
Nic to neznamená a něco mi to jen připominá. Ok, tak to má být a hotovo. Lidi maj tendenci moc přemýšlet nad tím co znamená ten trojúhleník s kruhem. kdyzž přistoupíš na to, že je to jen trojúhelník akruh - hned je všechno jednodušší. A taky tě přejdou výtky, že si něco hraje na něco, co to není. Proč? Je to právě to, co to je.

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Vyzní to špatně, vím, ale... u některých filmů jde myslím o "Opovážlivé spoléhání na intelekt a vzdělanost diváka".
Dejme tomu že režiser nějakého psychologického snímku má IQ 125 (to je vysoce nadprůměrné IQ, leč ne genialita), běžný divák má IQ 100 (to je celosvětoví průměr) a lehká mentální retardace se počítá od 69 níž. Když ty čísla porovnáš, tak to je jako kdyby dotyčný režiser byl průměrný člověk pokoušející se domluvit se skoro mentálně retardovaným. Za takových okolností je celkem jasné že 6 z deseti diváků to nebude dávat smysl (prohlásí že je to hloupost a nuda), 2 to pochopí z části (prohlásí že je to zajímavé) a 2 to pochopí dokonale a dotyčný film si zamilují nebo ho nenávidí, protože s jeho smyslem se nedokáži ztotožnit.
Asi by bylo většinou dost opovážlivé vztahovat takovou teorii i na fanvidea nebo fanfiction, ale někdy... možná může být problém nepochopení některých povídek i v tomto. Tedy samozřejmě kromě mnou mnohokrát opakované že ne všechno opravdu musí dávat logický smysl, protože samozřejmě mysl je složité a její výkřiky nemusí dávat smysl ani samotnému člověku který křičí.

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Špatně to nevyzní. Něco takového už mě taky u lesčehos napadlo. :)
Z druhý strany - já si tak úplně nemyslím, že to je záležitost inteligence. Mnohem důležitější je, podle mě, ochota na něco přistoupti či nepřitoupit.
Mnoho věcí je záležitost zvyku.
A to mluvím s vlastní zkušenosti. :) Třebas už nějaký rok se dívám na asijské filmy a ze začáku ... to bylo sice nové a super . ..ale ... taky jsem často nevěděla, co si vlatně myslet. Je to jako přestoupit s estetiky A na esteitku B. Ono to jde. Ale chce to jistou snahu. A mít hlavu otevřenou tomu, že něco může mít i jiné hodnoty než ty, na které jsem zvyklí.
U fanfiction .. samozřejmě pořád řeším .. čemu dát vážnost ... a považovat za nějaký važný pokus o B .. a co jen jen zmagořená estetika A. :) Extra u fanfiction bych autorům doporučila počítat s tím, o čem mluvíš, že většina čtenářů asi nebude mít inteligenci a chuť o tom uvažovat až tak do hloubky. Najít někoho, kdo je docení - může být taky vážně těžké. Bezpečnější je se tedy řídit obecnými a základními pravidly pro úspěch. :) Jako, že příběh od něčeho někam směřuje. Jinak hold riskuje, že diváci to nepochopí nebo nepřijmou. To už je jedno.

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

To je staré známé že vysoký intelekt není zárukou toho, že člověk přistupuje k věcem osvíceně a nezaujatě. Někdy může být pravdou opak, zejména když takoví člověk vykonstruuje nějakou svou tezi a není ochotný nahlížet přes její okraje. (Ano, tímto problémem trpím taky. :-D)
Co se týče do jaké míry je to zvyk to se s tebou hádat nebudu. :-) Konkrétně co se týče asijských filmů jsem neměla problém, spíš jsem uvítala fakt nakolik v jejich filmech včetně anime figurují kodexy a zákony cti. Něco o co už evropsná kultura naprosto přišla. I když třeba v Potterovi... Voldemort je vlastně čestný bojovník, alespoň vůči Potterovi. Možná to tak JKR nechtěla, ale na Brumbála najal Draca ovšem na Pottera nikoho. Jistě, řekne se že si ho musí zabít vlastnoručně, samozřejmě, uznávám, ale proč ho v Poháru vyzval k rovnocenému souboji? Jasně, muselo to tak být z hlediska knihy, ano, chtěl se blísknout před Smrtijedi, jenže pro mě tím dodala Rowla Voldemortovi taky kousek rytířské cti, jedno jak je to paradoxní. Ehm... to jsem zase jinde. :-D
Jasně, základní pravidla; nepoužívat složitá slova, nevkládat složité myšlenky, nesnažit se nic zdělit a vyjde nám z toho... Nezáměrně tvůj. :-D

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ježíš! S takovým popisem jsi mě definitivně odradila od čtení.:)
Já pořád doufám, že pochopím, co na tom může někdo mít. :)
Pro mě u asijských filmů bylo důležité pochopit, že důležitá není zápletka, ale pocity, které vzbuzuje. Proto není důležité jestli má příběh nějakou pointu, na což je člověk u evropských filmů a příběhů relativně hodně zvyklý.
Ne tak málo japonských anime film končí nějak jako "stalo se něco nádherného a velkého, ale vůbec nevím, co". :)

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ale přesně to s tou inteligencí čtenářů, jestli je autoři nepřeceňují, to mě napadlo, když jsem si četla Lilithčinu povídku "Černá je znamením smrti".
Ono je napsáno hezky, ne že ne. Ale není tak úplně lehké se dobrat toho, co se tam vlastně děje. Relativně .. zažila jsem i horší . :)
A já si při tom říkala, že si nejsem jistá, jestli mi to za to stojí. Přečetla jsem to, takže asi stálo. :)
A následně, kolika čtenářům to za to asi stojí ...

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ono je to jako surrealistický obraz. Není to hezké v tradičním slova smyslu, ale stejně u toho vydržíš sedět hodiny a čumět na obličej stočený do spirály. :-D
To je evropská domněnka že film musí mít příběh s nějakým koncem, nejlépe šťastným, kdy si všichni vezmou všechny. To je ale tak trochu zábava pro bouřící se masy, spíš než uměleckým počin. Filmy už totiž dávno nemají s uměním vůbec nic společného. Ani s tím hereckým uměním.
Hele, já na inteligence čtenáře a jeho schopnosti predikovat hrozně hřeším, ale pokouším se to odnaučit. Třeba ve Snaville jsem si myslela že každý pochopí podobnost mezi Severusem a Nevillem že pochopí že si tu podobnost Severus uvědomil ve chvíli, kdy viděl Nevovu auru tak podobnou jeho. Leč, nikdo nepochopil nebo se nikdo pochopením situace nepochlubil. :-D
Máš na mysli "Černá není jen znamení smrti"? Tam se myslím neděje nic, nebo spíš se tam neděje nic zajímavého, prostě jen život.

—————

Datum: 30.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Sebevražda je ti málo? nebo jsem za něco nepochoipla. Tam se mi líbilo hodně to, kdyzž se v druhé kapitole začla příběh odvíjet znova z druhého POV. To bylo dobré. Ale jinak to na mě bylomoc složité - na to, jak málo se tam toho stane. :)
To já se budu hádat- Filmy, co "nemají děj" a jsou i takové, které bych označila za "umění" (i když s tím slovem mám trochu problém, stejně jako se slovem vkus a kultura, protože se dají užívat v různých významech a podle mě se dají užívat tak trochu jako zbraň)
Už to moc nesleduji, ale "Vejdi do rpázdna" (https://www.csfd.cz/film/242060-vejdi-do-prazdna/), letos "Holy Motors" (https://www.csfd.cz/film/313071-holy-motors/).
PS.PS:: Tan Martin Pomothy (POMO), co založil CSFD, měl vždycky na člověka,který viděl tolik filmů, vážně neuvěřitelně průměrný vkus! Já to prostě nepochopím ... :) Ale čest jeho dílu samozřejmě. (To já jen tak pro sebe, já už to v sobě dlouho dusím. :) )

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

J - to "radioaktivní multifandomvé video je vážně super. Nejspíš nerozumím všemu , jak mám - musím si vygoolovat text. :) Ale to stavění příbuzných scén vedle sebe se mi moc líbí. :)

—————

Datum: 29.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

A úspěšně tam vybírá ty nejvíc cool scény ze všech fandomů :)

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

PS: Já jsem si samozřejmě vybrala samá videa, která se mi líbí. :) Takže mě se také líbí Fascinating!

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: Rocia

Titulek: Musím

říct, že jsem slovo vidding dosud neslyšela, tak děkuji za rozšíření obzorů :-)

—————

Datum: 28.01.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Musím

Já jsem si ho prvně také přečetla až v tom článku. A při tom má vlatsní heslo na wikipedii. :) Ovšem slovo fanvid jsme asi všichni znali? :)

—————