-


Seme/uke

15.10.2013 08:41

Podle mé původní představy měl tento článek pojednávat pouze o tom, že používání termínů seme a uke se odvíjí od asijského vnímání vztahů mezi lidmi. Pro takové tvrzení sice nemám žádný důkaz, ale připadá mi to jako logický předpoklad a  jsem o tom hodně přesvědčená. A je to, mimojiné, idea čistě z mé hlavy. 

Ovšem jakousi nehodou, zřejmě v návaznosti na myšlenky, které se mi v současnosti motají hlavou, se mi do textu propašovaly další úvahy, o kterých už zdaleka tak moc přesvědčená nejsem. Berte tedy zbytek textu spíše jako námět k diskuzi, než jako něco, za čím si autor stojí.       

 

 

    Cosplay by ProductionSasuNaru 

 

 

Ideál rovnosti versus ideál harmonie 

 

Moderní evropská civilizace se do značné míry zrodila společně s francouzskou revolucí, s Deklarací práv člověka a občana a se slovy: "Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní." Ještě dodnes jej v úvodu skoro doslovně cituje Všeobecná deklarace lidských práv. 

Potíž je v tom, že lze zároveň empiricky dokázat, že se lidé nerodí rovnoprávní (nejspíš dokonce ani zcela svobodní). Nebylo nám všem naděleno do vínku od všech schopností stejně. To se nakonec ta slova ani nikdy nesnažila tvrdit. Byla spíše ohrazením se proti stavu, ve kterém bylo společenské postavení dědičné a nevycházelo z přirozených schopností. Ta slova zaručují toliko naši rovnost před zákonem a už žádnou další. Přesto zároveň platí, že spolu s těmito slovy vstoupil do evropské kultury silný, třebaže často jen podprahově sdílený etický apel, že je správné předpokládat a také usilovat o rovnost všech a tím způsobem dosáhnou  spravedlivého uspořádání na této zemi. 

Přes rozhodnutí přijmout západní civilizaci a s ní novověký ideál rovnosti zůstává v zemích dálného východu podobně podprahově přítomen silný vliv klasické čínské kultury a konfuciánství. V ideálním zřízení konfuciánské společnosti zná každý své přesné místo ve společnosti a své povinnosti vůči ostatním založené na hierarchickém uspořádání. Cílem je dosáhnout společenské harmonie. Udržení harmonických vztahů ve společnosti každý jednotlivec podřizuje své vlastní zájmy.

Konfuciánské představy o společenské harmonii založené na hierarchickém uspořádání se odráží už v samotných jazycích, kterými se v těchto zemích mluví. Mnozí, kteří tyto jazyky aktivně užívají, se shodují, že je docela komplikované se japonsky (nebo třeba vietnamsky) pohádat. V těchto jazycích existuje mnoho způsobů, jak vyjádřit různé stupně uctivosti (trochu podobně jako to dělá naše vykání a tykání) a také mnohem větší počet slov pro vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Například japonština zná oproti českému jazyku slova jako senpai (nadřízený, ale také kdokoli, kdo do vaší firmy nastoupil dříve než vy) - kóhai (podřízený nebo kdokoli, kdo do firmy nastoupil po vás), onésan (straší setra) - imóto (mladší sestra), onísan (starší bratr) - ótoto (mladší bratr). Zkrátka zdvořilostní pravidla umožňuji nastolit stav rovnosti jen velmi výjimečně.    

Vznik pojmů seme/uke v yaoi maze považuji za cosi příznačného pro celou japonskou kulturu. Zatímco se anglické termíny top a bottom striktně vztahují pouze na preferenci polohy dané osoby při sexuálním styku, tak pojmy seme a uke zahrnují i onen vztah nadřízenosti a podřízenosti obvyklý ve společenských vztazích ásijských zemí a vyvinuly v rámci bojových umění. Ovšem za předobraz poměru nadřízenosti a podřízenosti je považován vztah otce a syna. V ideálu by to měl být vztah láskyplný, kde nějaké povinnosti a výhody mají obě strany - na jedné straně stojí poslušnost vůči nadřízeným a na druhé odpovědnost za ty, co jsou mi podřízeni.

Takové uspořádání má svou vlastní logiku spravedlnosti. Více pravomocí v něm naleží tomu, kdo má zároveň více odpovědnosti. Nicméně se vylučuje s výše zmíněným ideálem rovnosti.

 

 

Seme/uke versus Top/bottom a kluci, co si je pletou s holkama    

 

V rámci moderní japonské kultury se těší výraznému postavení pojem kawaii. Přináleží všemu roztomilému, všemu, co působí mile a zároveň křehce, co si žádá naší ochrany. Kawaii vzhled bývá tradičně připisován dětem, malým zvířátkům, některým ženám a typický je i pro ukeho. Existuje totiž podobnost (snad přirozená) mezi mezi chováním a vzhledem, které je považováno za dětské a tím, které je připisováno ženám. Tato podobnost se v konečném důsledku vztahuje i na vzhled a chování, které je připisováno v yaoi příbězích ukemu. 

Obecně poženšťování mužských postav je v manze, yaoi, stejně jako japonské či korejské kultuře pop idolů, velice silným jevem. Ti kluci, co si je lidé tady v Evropě často pletou s holkama, jsou milovány velkou skupinou žen. Třebaže se tento jev často odvozuje prostě od manga stylu a přirozeného vzhledu asijkých mužů, sama ho považuji také za projev toho, že se podoba mužů (po letech, kdy byl obvykle uplatňován jen obrácený model) začala ve velkém podřizovat vkusu žen. Asi i proto se mužnější projevy, které se v yaoi příliš neobjevují (svalnatí, silní, občas i nadpůměrně ochlupení muži), našly cestu do bara, tedy erotické mangy určené homosexuálním mužům. 

Jsem tak trochu přesvědčená (kromě osobního dojmu to ovšem nemám čím doložit), že třebaže se v západoevropské obdobě yaoi, ve slashi, se podobné vlivy jako v yaoi také uplatňují, jejich vliv a význam je tu podstatně menší. Každopádně dle mé osobní zkušenosti je ženské chování mužských postav pravidelně označováno za vadu. Snad je tu cítit vliv LGBT komunity, jejíž členové se ve slashovém dění angažují a občas slashitkám vymlouvají přílišné úlety od "realističnosti". A možná se na slashi projevuje onen západní ideál rovnosti. 

Vezmeme-li za bernou minci, že usilujeme (případnost tohoto uspořádání bývá ovšem často zpochybňována) o vyrovnané postavení ve vztazích muže a ženy, je logické, že toužíme tento ideál vidět naplněný i ve vztahu dvou osob stejného pohlaví. 

Rovnice, které přepisují ve všech ohledech  jednomu ve vztahu submisivní a druhému dominantní roli jsou samozřejmě vždy velmi zjednodušující. Právě odpor k takovému zjednodušování a také odmítavý postoj k předepisování společenských rolí vedl zřejmě k tomu, že v euro-americké kultuře panuje silná snaha odmítnout jakýkoli další přesah, který slova bottom/top mohou mít.

Ovšem po všech možných ujištěních, že sexuální poloha není u homosexuála žádným ukazatelem jeho povahy, na mě působil trochu ironicky článek, který jsem kdysi vyštrachala někde na internetu a ve kterém se na pokladě vědeckého výzkumu dokazovalo,  že (samozřejmě čistě v průměru) se to s těmi top a bottom má do značné míry tak, jak bychom čekali, že to chodí mezi seme a uke partnery. Koneckonců podobně komicky na mě působí články, které něco podobného sdělují o mužích a ženách.  

 

Mužská emancipace

 

Aniž bych takovému generalizování chtěla přidávat na větší vážnosti než má, jsem tak trochu přesvědčená, že za snahou odmítnout další přesah oněch slov, stojí také nevědomě nízký společenský status připisovaný ženskému chování a zálibám. Toto tvrzení zakládám minimálně na osobní zkušenosti, jak snadno se mnoho žen hlásí k tomu, že vyrůstaly tak trochu jako kluci, zatímco je mnohem obtížnější objevit muže, který by řekl, že ve svém dětství měl sklony chovat se jako holka.

Protože mnohé z vlastností, které připisujeme uke postavám v yaoi (a budeme-li k sobě upřimní do značné míry také všem "spodkům"), jsou spjaty s ženskostí, muži, kteří se přiznávají k bottom preferenci zároveň aspirují na to, aby jejich chování bylo vnímáno jako nemužné (Are You A Top Or Bottom?). Tak trochu věřím, že kdyby "bytí ženou" nemělo na podvědomé úrovni stále menší společenský status než "bytí mužem" nemusel by to pro ně být takový problém.

Pokud jsme už připustili, že ženy mohou zůstat ženami, třebaže si uzmou něco z role přiznávané mužům, pak snad není přehnané věřit, že muž, jehož přání a touhy se v něčem blíží těm "ženským", nepřestává zcela samozřejmě být mužem. Koneckonců cílem nikdy nebylo, aby se všem dostalo vysokého společenského statusu, ale spíše to, abychom získali svobodu být sami sebou. Možná přišel čas na mužskou emancipaci. Jsou na světě muži, kteří si ji přejí.  (viz: Přišel čas na emancipaci mužů?) :

—————

Zpět


Diskusní téma: Seme/uke

Datum: 10.11.2018

Vložil: Soonved

Titulek: hello all. i am serwesen

Hmm. Its me again. I am serwesen from Chinese.

—————

Datum: 09.11.2018

Vložil: Soonved

Titulek: hello all. thanks for approved.

hello all. thanks for approved.

—————

Datum: 16.09.2014

Vložil: Psisko

Titulek: Jak to vidí pes :-)

Hledal jsem nějaký dobrý článek vysvětlující pojmy uke a seme, a objevil (opět) tvůj web. Asi už by mě to nemělo překvapit. :-) Přelétl jsem i diskuzi a můžu říct toliko: Myslím, že fenomén uke/seme je z velké části opravdu hlavně asijská "záležitost", která v evropském prostředí nikdy nebude tak úplně "fungovat". Já se po letech dopracoval k názoru, že gender a genderové role jsou jen sociální konstrukt a neexistuje nic jako "mužské" nebo "ženské" chování, jen "chování, které společnost považuje za mužské nebo ženské". Takže zženštilý chlapeček v sukýnce a s plyšákem pod paží je pro mě jen další podoba kluka, tím to hasne. No... a protože se tu párkrát nakouslo i téma bdsm, které je mi hodně blízké, tak můžu říct, že v reálu se občas stává i to, že "uke" nebo subík, chcete-li, do značné míry zezdola ovládá "semeho" nebo dominanta. Může to mít formu roztomilého provokování a "zlobení", ale i formu psychického vydírání pomocí kňourání a slz. Někomu to nevadí (většinou těm skutečným dominantním osobám, co si jsou vědomy své "síly"), někdo to nesnese. Osobně souhlasím s tím, že "s velkou mocí přichází velká zodpovědnost". Už liška řekla Malému princi, že je zodpovědný za to, co k sobě připoutal. Já rád používám termín "vůdce smečky", protože moje vidění vztahu seme/uke je "kynologické" - páníček/pejsek. :-) No a vůdce smečky musí být klidný, vyrovnaný a psychicky silný, jinak nezvládne ani čivavu. Takže když se řekne seme, vidím zralého muže, nejlépe tak nějakého profesora nebo třeba kunsthistorika, který má své malé tajemství, kterým je jeho rozmazlované lidské zvířátko, jež miluje a chrání. Ono k němu vzhlíží a je celou duší i tělem jeho, a přitom se necítí zotročeně. No, mohl bych na tohle téma psát dál, ale asi už by se to nikomu nechtělo číst, jak by to bylo dlouhé. :-D Doufám, že můj příspěvek má hlavu a patu.

—————

Datum: 16.09.2014

Vložil: Psisko

Titulek: Re: Jak to vidí pes :-)

Jo, ta skleróza! Co se mně osobně nelíbí na vztahu uke/seme, jak ho podle všeho vidí yaoistky, je to podceňování ukeho a přeceňování semeho. Ale asi to tak v mangách funguje, i když jsem jich nečetl tolik na to, abych to mohl říct s určitostí. Dá se říct, že mám rád paradoxy. Líbí se mi myšlenka, že "seme" může obdivovat "ukeho" pro některé jeho vlastnosti, ať už je jimi mládí a půvab (já jsem na větší věkové rozdíly, takže můj "seme" bývá zpravidla čtyřicátník i padesátník), nebo některé schopnosti, třeba výtvarný talent apod. Neumím si představit, že bych měl páníčka, který by mě považoval za naprosté nemehlo a nikdy mě za nic nepochválil. To bych ho asi dřív nebo později pokousal. :-) V některých ohledech jsem spíš jako kočka - další paradox. Vůdce smečky nevede jen k poslušnosti, ale i k určité samostatnosti, k vyrovnanosti, ke spokojenosti. Hodně ten vztah chápu jako vztah otce a syna - dobrý tatínek přece nechce, aby z jeho děťátka vyrostlo nesvéprávný, nesebevědomý jedinec, který neví, co si bez něj počnout. Kdysi dávno mi páníček řekl: "Vím, že čím dál tě od sebe pustím, tím víc se u mě budeš držet." Jo, nesnáším despoty. :-) No... tím asi svůj ryze subjektivní příspěvek do diskuze končím. :-)

—————

Datum: 10.10.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Jak to vidí pes :-)

Ahoj Psisko, napřed prostě musím zmínit, jak si vážím návštěvy takové osobnosti, jakou jsi (přes svou opozici k nim - nebo možná právě proto :)) pro svět yaoi a slash povídek, ty. Jsem si tak nějak jistá, že o BDSM vztazích víš víc než já, takže ti s jistotou nebudu oponovat. :)

Takže na oplátku mám jen pár postřehů.

Troufnu si podotknout, že bohužel ne všichni kunsthistorici jsou vyrovnané osobnosti. Zrovna to si totiž, myslím, mohu dovolit tvrdit s jistotou. :) Ale docela chápu, že je pěkné si právě takového kunsthistorika představovat. :P

Při tvé poznámce, že subík může do značné míry ovládat semeho, se mi, nevím nakolik oprávněně, vybavila Dahačina novelka "Jedno malé...". Já mám totiž tuhle Dahačinu "maličkost" vážně moc ráda. Je pěkná v tom, jak dokáže vylíčit BDSM poměr jako idylický a harmonický vztah, a pak také právě proto, že v ní jsou ty dvě "nerovné" role, pro někoho možná paradoxně, vlastně vyrovnané. Ten její klučík si dokáže na svém pánovi opravdu prosadit (možná spíš vytrucovat a vynucovat :)) svou MINIMÁLNĚ na těch vyrovnaných padesát procent. :) Aspoň mně to tak připadá.

A když píšeš, že tvůj seme bývá zpravidla čtyřicátník nebo padesátník, tak musím podotknout, že já měla zatím spíš dojem, že v tvých příbězích bývá častěji uke čtyřicátník nebo padesátník. Tak nevím, jsem mimo? :)

Mně totiž právě tohle na nich přišlo jako možná ten nejzajímavější fakt. Ono je to totiž v takových příbězích, přes těch pár vyjímek, co existují, pořád celkem neobvyklé. A takový vztah mi přišel z podstaty věci vyrovnaný, protože se v nich dobrovolně zdává nadvlády někdo zkušenější, ale ta jeho převaha zůstává tak nějak znát. :)

Co říct na závěr? Snad bych ti popřála hodně té svobody někoho se ze všech sil držet. :)

—————

Datum: 14.10.2014

Vložil: Psisko

Titulek: Re: Re: Re: Jak to vidí pes :-)

No, já nevím, nepřipadám si zrovna jako celebrita. :-D A tvé stránky jsou zkrátka kvalitní, proto jsem se lehce zapojil do diskuze.
Ono s těmi mými postavami je to takové komplikované - až se za to občas stydím. Henri byl "jasný uke", to ano. Nebo Martin z Bylo nás čtyři. Ale třeba v mé poslední povídce je "uke" vážně starší - byť zase zbožňuje svého "ukeho" natolik, že se před ním až sklání. Ale uke je hodný a vděčný, protože už není žádný pískle a umí si semeho vážit. :-) Možná to není takové drámo, jak je u mě zvykem, ale mám k tomuhle svému "vyměknutí" důvody. Osobní, jak jinak. :-)
(Tak mě napadá - doufám, že nikdy nevyjde najevo, jak málo mám zkušeností s mezilidskými vztahy. To jen k té tvé poznámce o mých znalostech z oblasti bdsm :-)

—————

Datum: 14.10.2014

Vložil: Psisko

Titulek: Re: Re: Re: Re: Jak to vidí pes :-)

Hm, pokročila večerní hodina je znát, chtěl jsem pochopitelně napsat: Ale třeba v mé poslední povídce je "SEME" vážně starší.

—————

Datum: 18.10.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Jak to vidí pes :-)

Já si toho semeho domyslela. - To abych si to přečetla, abych byla v obraze. Jakže se ta věc s postarším seme jmenuje?

Kolik máš zkušeností sice nevím, ale vím, kolik já, takže ... platí, co jsem řekla. :)

—————

Datum: 31.10.2014

Vložil: Psisko

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak to vidí pes :-)

No, jestli už jsi tu povídku nenašla, jmenuje se Chmůrolovec. :-)

—————

Datum: 11.03.2014

Vložil: uke

Titulek: coming out

Ahoj,

Mohu se přidat do konverzace? V manze jsem úplný začátečník, takže radši se nebudu vyjadřovat, abych něco nepopletl, ale o BDSM se zajímám už delší čas. A právě téma Seme/uke mne zaujalo a přivedlo na tvůj web.

Ono, připustit si, že je člověk bottom, submisivní vůči ženě...v mém případě, či vůči muži a nebo Dominantní vůči ž/m, je určitě velký coming out. Bojujete s mnoha myšlenkami, zda jste normální, zda vůbec najdete partnerku, co by na to řekli rodiče, přátelé, okolí. Když to ale přijmete a snažíte se o tom něco více dozvědět, tak zjistíte, že nejste sami, nejste divný a určitě to není nemoc :-)

Jinak dominance a submisivita v BDSM se často přelévá i do vztahu. Někteří to mají i jako životní styl a žijí v D/s vztahu. BDSM či Dominantně submisivní vztah má mnoho podob, 10 lidí 10 názorů, směrů, chutí apod. Může se jednat čistě o psychologické BDSM či třeba jen fyzické, ale spíš je to kombinace.

Díky za Vaše odkazy :)

—————

Datum: 15.03.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: coming out

Zatraceně, tvé postřahy působí dojmem, že mají mnohem víc vhledu do problematiky než celý ten můj článek. :)

Nemám důvod nevěřit čemukoli z toho, co jsi řekl, takže ... souhlasím. :) A děkuji za takový informovaný komentář a taky za odvahu k takovému malému coming outu. :)

Přeji ti, ať si k sobě najdeš nějakou krásnou, milou a při tom dominantní partnerku. Až takový problém to snad nebude. protože já mám totiž dojem, že kolem sebe vidím převážně ženy, co mají rády velení. Otázka ale je, jestli to ony o sobě vědí ... :)

—————

Datum: 22.10.2013

Vložil: KalamityJane

Titulek: !

Zajímavý náhled, člověk je zase o něco moudřejší. Nejvíc se mi líbila tahle myšlenka: "Tak trochu věřím, že kdyby "bytí ženou" nemělo na podvědomé úrovni stále menší společenský status než "bytí mužem" nemusel by to pro ně být takový problém."

A jelikož jsem taky chodila do juda, zkoušela jsem pátrat, kde se vzal seme, a kam se ztratil tori. Nedopátrala jsem, ale každopádně je pro mě vztah tori/uke mnohem srozumitelnější než seme/uke. (Semera - útočit Je mnohem rovnocennější

—————

Datum: 22.10.2013

Vložil: KalamityJane

Titulek: Re: !

S dovolením to dopíšu :D
Semera - útočit, tori - vzít (kontrolu). Vztah tori/uke mi přijde mnohem výstižnější, protože zdůrazňuje rovnocennost a důležitost ukeho...

—————

Datum: 23.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: !

Co říct? Po takovém zdůvodnění bych klidně ve veřejné anketě hlasovala, aby se jim říkalo tori a uke. Ale asi by to nebylo nic platné, když už je to jednou zavedené takhle. :(

Ten článek, to je spíš takové zamyšlení, než že by byl informativní. Pořád čekám, až se tu zjeví nějaká pravověrná zažraná yaoistka, co na to všechno řekne.

Díky za reakci. Jsi asi o něco poctivější čtenář než já. Tak se trochu stydím. :)

—————

Datum: 24.10.2013

Vložil: KalamityJane

Titulek: Re: Re: Re: !

No to rozhodně nejsem, jsem čtenář - začátečník, to bylo jen takové zamyšlení nad slovíčky a teď se stydím já, že jsem to vůbec vypustila nahlas.

—————

Datum: 03.03.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: !

Hele, přesně tenhle druh zamyšlení tu dávám k dobru pořád.
A už se ani moc nestydím! :D

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: ještě slovníček od Taylor

Podle Taylor: https://twisted-fairy.blogspot.cz/2007/12/yaoi-slovnicek-prvni-cast.html
Seme - v páru představuje mužský element. V naprosté většině případu je větší a silnější, vždy agresivnější, přebírá iniciativu. Mezi jeho záliby patří: zachraňování ukeho, chytání ukeho do náruče (uke totiž většinou neumí normálně chodit, velmi často zakopává a padá), znásilňování ukeho a další.
K sememu musí uke vzhlížet – proto bývá seme nejlepší sportovec, prezident školního parlamentu, geniální student, kapitán pirátů, král, bohatý byznysmen nebo nejlépe všechno dohromady.
Obecně platí pravidlo „čím užší oči, tím víc seme“.
Uke - opak semeho. Uke je holčičí část páru a nezřídka jako dívka i vypadá. Je menší než seme (o hlavu až o dva metry), slabší, stydlivější, podřízenější, nešikovnější. Nebývá moc sportovně založený ani chytrý, protože pak by neměl na semem co obdivovat. Nemá příliš vyvinutou motoriku, dokáže zakopnout na rovné asfaltce, aby ho seme mohl chytat do náruče a dojemně chránit. Uke semeho odmítá, ale k ničemu to není – seme se totiž nezalekne násilí, pokud mu uke nechce dát dobrovolně. Je to vždy uke, kdo si po vášnivé noci / ránu / dopoledni / poledni / odpoledni /večeru.. tři dny pořádně nesedne.
Uke mívá široce otevřené oči a Naivita se v jeho případě píše s velkým N.

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: ještě slovníček od Taylor

V anime je to hezké, vážně, miluju když ty okaté prcky zachraňují, ale ať mi to proboha nikdo v explicitní formě nerve do HP a jiných fandomů. Děkuji pěkně, tam to nemá co dělat. To je čistě evropská záležitost, zaslouží si to evropské zpracování tohoto fenomenu. ]:-D

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Otázkou potom je, jak je nazývat v nejaponských fandomech. Top a bottom se hodí k BDSM a takové to rádoby lidové mamka a taťka- brrr.

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Ale, nazývat si je mohou jakkoliv, to už je mi celkem jedno (haha, tohle bych nahlas říkat neměla, znám svou nutkavou potřeb opravovat lidi kolem sebe, když použijí nějaké slovo ve špatném kontextu nebo evidentně neznají jeho význam. :-D). Já tu mluvila o tom, ať mi z Pottera nedělají klasického ukeho co nepřejde po rovné ploše bez nehody a tváří se, jako kdyby neuměl do deseti napočítat - případně neumí do deseti napočítat. A ze Severuse klasického semeho, co se ho vydává Pottera chránit s obovským obouručákem v ruce.

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: ještě slovníček od Taylor

Já vím, že tenhle heteronormativní výklad je hodně oblíbený. Věřím, že na něm něco je, ale až stoprocentně přesvědčená (abych ho třeba strkala i do definice) o něm nejsem.

Nu, po pravdě o yaoi vím strašně, strašně, strašně málo. A nemám moc nárok se vyjadřovat. Nicméně, když už to jednou zaznělo to "Ai no kusabi". Tam já třeba nepochybuji, že Iason je seme a Riki uke. Jsou tam také jednoznačně v rolích pána a jeho mazlíčka, ale vážně, vy, co jste to viděli, vážně jste viděli v Rikim ženskou? Já totiž ne. Podle mě je chlap každým coulem. :)


A ještě, když se mi tu zjevil na obrázku ten Naruto. Ten je v originále heterosexuál, tedy žádný seme ani uke. Ale když se na něj podívám, ta naivita a nemotornost na něj docela sedí. Nicméně také a zejména obrovská chuť na sobě pracovat (jak japonské :)). Já nevím, je kvůli tomu jako ženská?

Zajímalo by mě, co by řekl můj kamarád, narutofilec, který nemá o yaoi ani páru a je tomu fakt rád :), kdybych mu vykládala, že je Naruto jako ženská? Nu fakt nevím, třeba by to vzal... Spíš myslím ale že ne. :)

Z druhé strany ale, stopy seme a uke principu vidím často i u HP slashe. A nemyslím si, že mi to vyloženě vadí. Když mi však připadá, že se postavy chovají vyloženě jako ženské, vadí mi to asi víc, než cokoli jiného. A to se vážně snažím nebýt programově proti ničemu.

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Test - Už několikrát jsem se snažila přidat komentář a nic.

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Sorry, už to víckrát neudělám . :)

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Aha, tak že by už... Psala jsem, k tomu Narutu, jestli jsi viděla pokémony a co říkáš na Ashe?

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Pokémony znám si tak, že vím, že existují a že jsou to zvířátka, co se výcvikem lepší v boji. Nicméně třeba ani nevím, kdo je Ash?
takže tak . :(

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Aha, tak to nebudu rozvádět teorie o jeho orientaci, jeho uke chování a jednom chlápkovy, co by se k němu hodil. :-D

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

No a nezkoušela si se dívat, jestli se to píše?

Na Pokémony, že by se nenapsalo žádné yaoi, to je vysloveně nemožné!

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Což o to, já si o tom číst ani nechci. :-D Spíš bych tak teoretizovala jak by se mi k němu kdo hodil a jakou by dotyčný zaujal pozici. To je zase jeden z těch mnoha a mnoha fandomů, co o nich ráda melu hubou, ale skutek utek a číst to taky nebudu.

—————

Datum: 22.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

FF na pokémony, trochu starší povídky, jsou tady. Vybrala jsem ty lepší a krátké:
https://danmatsuma.blog.cz/1004/pokemon-ff-predehra-k-libankum-chytim-je-vsechny

https://danmatsuma.blog.cz/1004/pokemon-ff-po-prijezdu

https://danmatsuma.blog.cz/1005/pokemon-ff-chtel-bych (tohle je delší)

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: ještě slovníček od Taylor

Hele, nenajdeš ten "svůj" pár tady?

https://fanlore.org/wiki/List_of_Pok%C3%A9mon_Pairing_Names

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: ještě slovníček od Taylor

Odpovědně ti ale, fialko, musím poradit, aby jsi v tomhle věřila spíše Taylor než mně. Ona ví nepochybně o yaoi nesrovnatelně víc než já. :)

Přesto si snad sama za sebe, do doby než mě někdo přesvědčí o opaku, mohu myslet, co chci. :)

—————

Datum: 18.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: další seme uke

Andy Ruščák píše fakt dobře :-)
Bell, než se mi podaří nějak si přeložit ten odkaz Are You A Top Or Bottom a než se zde rozběhne sáhodlouhá diskuse :-), zkus se podívat na tyto 2 odkazy: https://spring.me/fuuko/q/168084380172972317
https://river-wolf.deviantart.com/art/Seme-Symbol-Stamp-311148924?offset=10#comments

Snažila jsem se to přeložit, ale můj google umět anglicky jen strašně :-(.
Jinak k tvému článku - on bude hlavní ten rozdíl mezi (naším západním) vnímáním rovnosti a mezi rovnováhou jinu a jangu. Konfucia osobně nemám ráda m.j. kvůli té hierarchii a vyhýbám se mu, takže o něm si nepopovídám, ale tohle je úžasné téma! Seme/uke nebo Pán/otrok atd. - podívám se, co mám v počítači a ještě něco sem připíšu.

—————

Datum: 18.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: další seme uke

Díky za odkazy.
Ten první byl hodně zajímavý. Takže japonci mají výraz (neko a tachi) pro bottom a top i bez onoho dalšího přesahu. Přiznám, že jsem to vůbec nevěděla.
Asi proto, že to nikdo zas tak moc nepoužívá. :)
A dík yi za ten druhý. Fajn, tak teď zvládnu napsat seme a uke i v kandži.
Mimojiné, kdysi jsem narazila na to, že podobné výrazy existují i pro dívky v yuri, ale nepamatuji se, jak znějí.

Pokud jde o ten můj odkaz, co se ti špatně čte.

Já kdysi (asi tak před dvěma lety, když jsem s tímhle koníčkem začínala) hodně googlovala kolem termínů bottom a top. Tenkrát jsem narazila na ten vědecký článek o jejich psychologickém profilu, co výše v textu zmiňuji. Nějak ho nedokážu už dohledat.

Stejně tak jsem tehdy našla nějakou krátkou zpověď homosexuálního kluka, který psal, jak těžké pro něj bylo přiznat si, že je bottom. Připadalo mu to, jako by musel udělat coming out ještě jednou. Jako by na podruhé musel přiznat, že přišel o svou mužnost. Ten původní článek jsem nenašla, ale ten pán v "Are You A Top Or Bottom" řeší velice podobný problém. Takže o tom tam jde.

Možná je pro mě trochu odvážné se k této otázce vůbec vyjadřovat. Nevím nic o tom, jako je to být botttom (leda by bytí ženou na to bylo přípravou) a na druhou stranu nevím ani moc o konfucianismu. Mám jen pocit, že jsem hodně pochopila o japonské společnosti a že víc rozumím zákulisí japonských filmů či seriálů, když jsem pochopila tohle jejich harmonické společenské nastavení.

Já mám za sebe dojem, že my evropani máme tak trochu sklony uvažovat víc o tom, co nám druzí (stát, manžel/ka, rodiče) dluží. V čem vůči nám nedostáli svým povinnostem. Zatímco japonec mnohem častěji uvažuje ve smyslu, co já dlužím těm ostatním. Co musím udělat, abych já dostál svým povinnostem. A mimojiné se tím ani halasně nechlubit, protože je to něco samozřejmého.

V konečném důsledku na ně pak ty povinnosti mnohem víc dopadají, takže mají mnohem víc sebevražd, ale tuším také podstatně míň vražd. :)

—————

Datum: 19.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: další seme uke

Jestli jsem ty "svoje" články pochopila dobře, tak se neko a tachi používají spíš ve skutečné gay komunitě, zatímco seme a uke spíš v manze a ve fanfic literatuře.
Taky je rozdíl mezi tím, jak je člověk "nastavený" - jestli je submisivní, tak mu nedělá problémy být uke. Ale ty výrazy, co se používají v rámci BDSM, označují role, které se hrají za určitých pravidel a zpravidla jen po určitou dobu, kdežto seme a uke je životní styl vymyšlených postav a většinou se nemění. V Potterovi mě žádný vhodný příklad nenapadá, ale takový Iason z Ai no Kusabi je seme, i když momentálně je třeba bottom. Snad to píšu srozumitelně.
Další nedorozumění ve vztazích bývá to, že oba, zvláště jsou-li vychováni "západně", chtějí být "ti nahoře", protože "ti dole" jsou přece ti méně úspěšní, horší... to nejspíš vadilo tomu klukovi, jak o něm píšeš. Top v BDSM a alfa ve smečce mají rozhodovací pravomoc nad jedincem v podřízeném postavení, ale zároveň ho ochraňují - před ostatními, ne před sebou, to by si nic neužili :-). Vynucují si poslušnost, ale výměnou za ochranu. Pokud se oba dohodnou dobrovolně a mohou tento vztah kdykoliv zrušit, nic špatného na tom nevidím. V BDSM už jsou s ochranou mazlíčků tak daleko, že sadistický subík má pro týrání domina mnohem větší možnosti než jeho Pán.
Zpět k tvému článku, jak píšeš o té rovnosti. Rocia rozebírá dost podobnou věc ve svém textu https://www.petami.estranky.cz/clanky/gender---studijni-texty/druhe-pohlavi---myty.html
(Nevím, jak to vkládat, aby to fungovalo).

—————

Datum: 19.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: další seme uke

Pokud vím, tak vložit aktivní odkaz prostě nejde. Nicméně mi to nijak zvlášť nevadí. Zkopírovat si ho do vedlejšího okna mi zabere asi tak dvě sekundy. :)

No jo, něco podobného nám kdysi vyprávěl učitel v souvislosti s renesančním svatební obřadem - starý ideál ženy, která je zároveň Máří Magdalena a Panenka Marie. Co na tom, že se to vylučuje? :)

Druhé pohlaví jsem sice četla, ale pravda bohužel je, že už si obsah až tak dobře nepamatuji. Takže mi takový článek rozhodně prospěl. Mně nejvíc utkvěl asi hned začátek, jak tam Simone Beauvoirová vysvětluje ten pojem "druhé pohlaví". Když jsem to četla, zdálo se mi skoro neuvěřitelné, jak je ta kniha už stará.

Dík za objasnění.

Ještě taková maličkost. Příklad je to určitě dobrý, ale ... nedá mi to ... Iason v Ai no kusabi nikdy není bottom. :D Nebo o něčem víš? Jestli někdo najdete něco, kde je .. tak sem s tím. To bych totiž chtěla vidět. *-*

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: Re: Re: další seme uke

Iason v Ai no Kusabi asi nikdy není uke, já to myslela jen jako příklad. Taky se mi do vzpomínání plete Taming Riki od Kiry, to je ale něco jiného. Prostě to chápej jako špatně vybraný příklad :-(.
No ale co vlastně znamená seme v překladu z japonštiny? Uke jsem našla někde v aikido, že to znamená "poražený", ve smyslu sražený nebo povalený na zem. Seme jsem našla jako "útok", také ale "pronásledování" a "odpovědnost" a "dominance". To se tak moc nevylučuje, jen by mě zajímal hlavní význam. Taky mi google nabídl, že to je "vina" - tento význam se mě osobně nelíbí, takže bych byla radši, kdyby "vyhrály" jiné překlady :-)

—————

Datum: 20.10.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: další seme uke

Nu, já kdysi chodila do juda a tam jsme se učili výrazu uke ve významu obránce. Nicméně opak tam nebyl seme, ale tori. :)

Nevím, jak moc je to přesné, ale nějaký překlad nabízí TsuchiKim třeba zde - https://chibianime.blog.cz/1003/uke-seme. Tak nějak to znám já.

—————

Datum: 22.10.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: další seme uke

Jak píše nahoře Kalamity Jane o páru tori/uke, tak by se mi to taky líbilo víc.
No jo, co s tím teď? Přepsat všechny FF? :-)

—————