-


FANFICTION aneb Každý čteme jinou knihu

09.10.2012 14:09

Proces čtení je v mnoha ohledech zvláštní činnost. Zatímco si myslíme, že čteme, co je napsáno, v hlavě se nám napsané kombinuje s všemi životnímu zkušenostmi i s naším současným stavem mysli. Logickým důsledkem tohoto procesu je že každé čtení je novým přetlumočením napsaného. Ve skutečnosti tedy každý čteme trochu jinou knihu než jakou napsal její autor.

A co když se nám stane,  že se při  přetlumočení knihy natolik odchýlíme od záměrů tvůrce, že se náhle příběh začne míjet s našimi očekáváními? Mnohý čtenář je v takovou chvíli prostě zklamaný a nechá svou frustraci být. Existuje, ale i jiný typ čtenáře, který se onu prázdnotu pokusí vyplnit. Věřím, že právě takový člověk se nejčastěji odhodlává k psaní fanfikce (krátce též FF).

Mám podezření, že zejména seriálová forma přeje rozvoji tohoto specifického druhu frustrace. Je-li dílo ukončeno jsme víc podvědomě vedeni ho přijmout tak, jak bylo napsáno. Zatímco  čekání na pokračování nás podněcuje, abychom zapojili vlastní rozum a fantazii a domýšleli dosud neřečené. Když se po čase naše očekávání střetnou s realitou originálního díla, ve fandomu se mu říká kánon, může být nenaplnění našich přání podnětem k napsání vlastní verze příběhu. Seriál má taky tu vlastnost, že zaplňuje náš život po delší životní období a když série končí cítí mnozí čtenáři/diváci náhlý pocit prázdnoty a touhu ji něčím vyplnit. A tak začnou psát vlastní pokračování.

V roce 1992 napsal Henry Jenkins Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, jednu z nejdůležitějších  teoretických prací o fanoušcích a jejich tvorbě. Henry Jenkins definoval fanouška nikoli jako pasivní objekt cizích vizí, ale naopak jako někoho, kdo se s diktátem cizí vize neztotožňuje a touží ji přepracovat do své vlastní. Jako takový je fanoušek vždy ten, kdo aktivně tvoří a jeho tvorba je vzpourou proti diktátu producenta.

Mám podezření, že aktivistický apel Jenkinsovy knihy vychází z toho, že jeho kniha se zabývá zejména fanoušky Star Treku. V rámci této komunity probíhá už letitý boj o vznik či nevznik LGBT postavy.  Gene Roddenberry vždy podporující rovnost všech bez ohledu na pohlaví, rasu či planetární příslušnost  udělal příslib, že  se v ST:NG objeví homosexuální postava, ovšem Rick Berman ho po jeho smrti nikdy nezrealizoval. I po čtyřech nových sériích zůstává tento závazek neuskutečněn  a určitá část fanoušků se cítí docela právem podvedená. Nemá snad ani cenu dodávat, že v FF byl tento slib již dávno na mnoho způsobů zrealizován.

Ovšem ve světě FF nemá již dnes dominantní postavení hnutí trekkies , ale spíš HP fandom.  Joanne K. Rowlingová  mnoho lidí šokovala a mnoho dalších příjemně překvapila, když při autogramiádě v Carnegie Hall roku 2007 veřejně provedla Brumbálův coming out. Po  něm se podobný aktivismus v HP fandomu  stává zhola zbytečným. :) (Aktualizace 12.9.2013: Po pravdě, za tvrzením přechozí věty si už v současnosti nestojím.) Osobně pochybuji, že jakýkoli aktivismus je vedoucí motivací autorů tvořících v jakémkoli fandomu. 

Domnívám se, podobně jako Henry Jenkins, že fanfikce slouží autorům jako prostředek realizace svých přání a snů v rámci svého oblíbeného fikčního světa. Možná ne náhodou česká autorka Alice O´Really o svém příběhu Elysejský klíč mluví jako o snu.  Neznamená to ovšem nutně, že autor se záměrně vzdaluje intencím původního díla. Naopak skoro každý autor FF touží zůstat věrný svému originálu, ovšem v tom smyslu, v kterém on sám původnímu dílu rozumí. Narozdíl od Jenkinse nevidím FF jako dílo, které cokoli záměrně podvracuje. Odchýlení se od kánonu je prostě jen důsledkem oněch odlišných  životních zkušeností a odlišného stavu mysli každého z nás. Samozřejmě včetně knih, TV seriálů a filmů, které dotyčný viděl a četl. 

V žádném jiném literárním druhu jsem neměla nikdy pocit, že výsledek je tolik závislý na touhách svého autora. Fanoušci si mohou dovolit vyprávět o skutečnostech, na které by originální tvůrci nemohli ani pomyslet, ať už  s ohledem na většinové publikum nebo jen z důvodu existence svého dobrého vkusu. Když  kalkul společenského přijetí  omezíte na minimum, získáte prostor nebývalé svobody. Asi jen v FF si můžete přečíst o erotickém dobrodružství, které zažil Severus Snape s koštětem nebo medvídek Pů s Tygříkem. (viz. přednáška „Nagat“ na Animefestu 2012) A asi jen v FF existuje samostatný podžánr na téma mužského těhotenství.   

Výrazné postavení v rámci fanfiction má slash. Ale je dobré si připomínat, že zdaleka ne všechny fanfikce tématicky pojednávají o lásce, tím méně o lásce homosexuální.  

Kdysi jsem četla fanfikci, ve které dávala autorka kromě příběhu k dobru  kuchařské recepty. Nicméně, jestli lidé realizují prostřednictvím fanfikcí své představy, zdá se, že většina těch představ se týká párování postav, které autor původní předlohy ke zklamání čtenářů nespároval anebo výjimečně sice spároval, ale jen málo to rozvedl. A protože oficiální autoři a scénáristi (z neznámého důvodu) obvykle odmítají párovat postavy stejného pohlaví, slash nám (ženám) tento nedostatek  vynahrazuje :). Nezapomínejme nakonec na možnost, že postavy nemusíme jen párovat, ale můžeme je kombinovat i do početnějších uskupení.

Snažím-li se pochopit, proč je zrovna slash tak typický pro fanfikční psaní, musím se ptát proč je pro mnohé ženy (protože ho s výjimkou několika málo gayů píší jen ženy) tak přitažlivý. Stranou v tuto chvíli ponechávám důležitou  otázku, proč zrovna párování muž/muž je pro ženy tak neodolatelné, protože je to otázka velmi složitá a já se na ni  pokoušela odpovědět již dříve.

Slash chápu jako citovou pornografii. Stejně jako pornografie otevřeně ukazuje erotický akt mezi (většinou) dvěma osobami, tak milostné příběhy a s nimi i slash ukazují  otevřeně citový vztah mezi (většinou) dvěma osobami. Stejně jako v pornu existuje přehánění v tělesných výkonech, stejně tak i ve slashi existuje přehánění v emoční investici postav. A slovy Don Symonse stejně tak jako „porno falšuje ženskou psychologii a lidské vztahy tak, aby odpovídaly mužským touhám … slash falšuje mužskou psychologii a lidské vztahy tak, aby odpovídaly ženským touhám“. (viz. Slash fiction and human mating psychology). Nezanedbatelným faktem je také to, že mnohý slash, nikoliv však všechen, obsahuje vysloveně pornografické scény.

Platí, že čím silnější pocity ve mně fanfikce vzbuzuje, tím za kvalitnější ji považuji. Pod mou oblíbenou slash fanfikci Desiderium Intimum polských autorek Ariel Lind a Gobuss se hromadí komentáře čtenářů, kteří se vyznávají, jak se při čtení smáli i plakali. Podobně mne můj muž obviňuje z toho, že se zas culím „nad těmi svými homosexuály“. A výbornou povídku poznám bezpečně tak, že mi při jejím čtení úzkostné stavy nedovolí v noci spát.

Třebaže mnohé fanfikce pojednávají dokolečka o tom stejném, řekněme třeba o tom, jak spárovat Draca Malfoye a Harry Pottera, nemusí to vůbec nutně znamenat, že jsou všechny tyto příběhy stejné. Stejně tak jako kapka vody  může odrážet celý okolní svět, tak i  drarry (Draco/Harry) může nabídnout těžko spočitatelné množství variací. Podobně jako pro středověké posluchače příběhu Tristana a Isoldy nebylo důležitou otázkou, jak to s hrdiny příběhu dopadne (slyšeli ho přeci již mnohokrát), ale jakým způsobem vypravěč svůj příběh podá, tak i v FF je důležité osobní zabarvení autora, který ze známého příběhu dělá stále nový.   

Fanfikci může psát každý, nikdo vám to nemůže zakázat s výjimkou vás samých. To je veliká výhoda i nevýhoda zároveň.  Samozřejmým důsledkem je, že zdaleka ne každá FF je po literární stránce kvalitní. Nicméně při počtu lidí , které dnes fanfikce píší jich je, vlastně nepřekvapivě, mnoho dobrých. Nejlepší fanfikční povídky získávají literární ocenění (pochopitelně jen v rámci FF komunity) a bývají přeloženy do mnoha jazyků.

Velké množství lidí věnuje mnoho práce a talentu něčemu, co píší jen pro své potěšení a jejich jedinou a zároveň nejistou odměnou je  případná pochvala či jakákoli reakce čtenářů. Asi právě díky tomu existuje ve fanfikcích velmi silné pouto mezi čtenáři a autorem. Teoreticky může podobné pouto vzniknout u jakéhokoli onlinového psaní, ale prakticky jsem ho sama zažila jen u FF.

Při psaní fanfikcí na sebe čtenáři a autor vzájemně reagují. Čtenáři komentují jednotlivé kapitoly, chválí, občas si i stěžují, ptají se na jednotlivé motivy příběhu, na ty, které nechápou či jim nevyhovují.  Autor často vysvětluje a objasňuje své pohnutky a vlastní chápání kánonu či života obecně. Také svým nejvěrnějším čtenářům pravidelně věnuje jednotlivé kapitoly. Má přítelkyně mi vyprávěla o případu, kdy autorka  nabídla svým čtenářkám možnost realizovat v následující kapitole nějakou svou představu.

Fanfikce je sice uskutečněný sen autora, ale protože se naše sny někdy podobají, můžeme je i navzájem sdílet.

Když  větší množství lidí píše na podobné téma a když ti stejní lidé, kteří píší, zároveň čtou práce druhých,  stává se, že zdařilé motivy stejně tak jako hloupé nelogičnosti, putují z příběhu do příběhu, časem se zdokonalují či degenerují. Stávají se z nich klišé. Pro opakující se motivy vznikl v FF termín fánon. Fanfikční psaní tak často překračuje rámec individuálního snění a stává součástí kolektivní inteligence. Zůstaneme-li u terminologie snů, můžeme zkoušet ve fánonu vidět obraz jungovského kolektivního nevědomí.

Mezi opakující se fánon motivy v HP fandomu patří třeba používání kletby „Merline“ místo „Pro Boha“či „Ježíši Kriste“; vlkodlaci párující se na celý život, poněvadž při nevěře roztrhají nevěrníka;  Harry Potter po polibku Cho Changové zjišťující, že to nějak nebylo ono, aby po sléze objevil svou gay identitu, uklidňující přísada jako součást citrónových bonbónů nadměrně konzumovaných Albusem Brumbálem atd.   

V zásadě se obliba motivů týká taky obliby některých párů. Věřím, že existují důvody, proč jsou některá párování obvyklejší než jiná. Netroufám si objasňovat motivaci všech, ale mohu se zkusit formulovat alespoň to, proč mezi mé oblíbené dvojice patří Severus Snape/Harry Potter.

V kánonu je Severus Snape nešťastnou postavou, která má velmi specifický vztah k Harry Potterovi. V podstatných chvílích ho ochraňuje, zatímco ve všedním života běhu mu ze všech sil ztrpčuje život. Ve výsledku máme pocit, že Severus Snape sobě osobitým způsobem Harryho miluje a při tom důsledně zabraňuje tomu, aby byl na oplátku milován. Tento vztah je u  Rowlingové samozřejmě vší  erotiky prostý, protože Severusova touha  je směřována jen na Harryho matku.

Věřím, že nejen ve mně zůstává pocit, že autorka nám zůstala dlužna zadostiučinění, které by se Severusi Snapovi za jeho žádnou odměnu nežádající lásku dostalo. Jediné satisfakce, které se  v celé HP sérii Severusovi dostane, jsou slova Harry Pottra v samotném epilogu: „Albusi Severusi, pojmenovali jsme tě podle dvou ředitelů Bradavic. Jeden z nich byl ze Zmijozelu a byl to nejspíš nejstatečnější člověk, jakého jsem kdy poznal.“  Jediná věta! Divte se potom, že tak mnoho FF staví na vytváření vztahu mezi Snapem a Harrym. Mnohdy ani nejde o slash. Ovšem my, co se přikláníme k větší míře zvrácenosti, si toto zadostiučinění rádi odbudeme v rámci milostné romance. Svůj význam může hrát i fakt že pár snarry (Snape /Harry) je výborným naplněním  seme/uke archetypu, který se mnoha ženám z jakéhosi iracionálního důvodu velice zamlouvá.

Přes   individualitu každého čtenáře/autora se tak vracíme zároveň k tomu, že zůstává pevně neohraničené jádro, které sdílíme. Naše sny se v různých bodech protínají, naše touhy jsou podobné, motivy z příběhů bývají kopírovány  či se vyskytují na sobě nezávisle, snad na základě podobných motivací jejích autorů. Zdá se, že třebaže každý čteme jinou knihu, přesto se jedna druhé trochu podobá.

—————

Zpět


Diskusní téma: Každý čteme jinou knihu

Datum: 03.05.2016

Vložil: Lukáš

Titulek: FanFiction kniha

Je možné vydat fanfikci jako vlastní knihu nebo se na svět a postavy v něm vztahují autorská práva? Například, kdybych chtěl napsat FF o supermanovi, mohu onu knihu pak vydat za vlastní dílo?

—————

Datum: 27.07.2016

Vložil: belldandy

Titulek: Re: FanFiction kniha

Pokud práva nejsou vyprchaná nebo nemáš svolení vlastníka práv, tak určitě nemůžeš. Minimálně z ní nesmíš mít zisk, ale i tak by mohly být popotahovačky. Fanfiction je šedá zóna. :)

Nicméně platí-li jedna z výše řečených věcíh, tak naopak můžeš. Ale obávám se, že u Supermana potřebuješ povolení společnosti DC. :)

—————

Datum: 30.10.2012

Vložil: Mája

Titulek: Uff

Tak tohle jsem nedokázala dočíst. Příliš složité. Článek i diskuse. Proč čtu slash? Protože mě to baví. Proč píšu slash? Protože ho ráda čtu... :-D
Proč si komplikovat život takovými pitvami záměrů, svědomí, psychologií. Užívejte si prostě toho, co vás těší, děvčata :-D

—————

Datum: 31.10.2012

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Uff

No, ráda bych slíbila, že to zkusím ... ale nejsem si úplně jistá, že to zvládnu. :) ... Každý máme nějakou úchylku. :) Ale jsem ráda, pokud si tím nenecháš kazit čtení a pssní ty. :)

—————

Datum: 17.10.2012

Vložil: belldandy

Titulek: -

Lanevro, to je škodo, že nechceš nechat čtenáře své postavy posuzovat s "psychologického" hlediska, protože si myslím, že psychologická, ale i kanonická věrnost postav je tvou silnou stránkou. :) - Já ten problém, proč rozebírat/nerozebírat psychologii postav v "Ostýchavé žádosti" vidím trochu někde jinde. Nikoli v profesionálnosti, protože myslím, že i profesionální spisovatel může napsat hříčku, která se třeba na psychologii postav vykašle. Myslím si, že to je problém ŽÁNRu, který při tom není jasně vymezen. Já bych řekla, že to je "HŘÍČKA". Stěžovat si na to, že hříčka není seriózní je jako stěžovat si, že drabble je moc krátkÝ. (Viz. Delatrix si tuhle stěžovala, že by byl nějaký drabble dpbrý, jen kdyby měl pokračování. A to je logická čtenářská reakce- frustrace z nedokončeného děje. Jenže pokud by se tomuto druhu frustrace chtěla vyhnout, nemůže si s drabblaty vůbec začínat.) Stajně tak by se dalo říct, že, kdo čte hříčku nemůže si pak stěžovat na nedomyšlenost a nevěrohodnost příběhu. Hříčka by měla být všeho všudy nápaditá. Problém je v tom, že hříčky nejsou uznávaný žánr a nikde se jasně nevymezují. Ale myslím, že Telanu něco takového jasně naznačila tím, že k povídce přidala varování "hloupoučké". :)

—————

Datum: 11.10.2012

Vložil: Lanevra

Titulek: black-lana.webnode.cz

Ještě bych chtěla říct k těm motivům, proč ženy píší slash. Častokrát slýchám že ženy ve svých povídkách vnucují mužům citovost žen nebo ženské pohnutky. Že píší erotické scény z nějaké touhy vžít se do mužské kůže nebo vidět dva muže spolu. Ale k čertu! Neřeknu že bych si na jednu noc nechtěla s mužem vyměnit roli a zkusit jaký je sex z mužského pohledu. Nad tím uvažuje každý a kdo tvrdí že ne, tak se za to jen zbytečně stydí. Taky nebudu popírat, že chci vidět dva muže spolu. A ano, asi někdo (nejspíš i já) vkládá do mužských postav ženské pohnutky. Ale pro mě to není základní důvod toho, proč píšu slash.
Já ho píšu proto, že je to pro mě prostě přirozené. Nikdy jsem se nezamýšlela nad normálností/nenormálností homosexuality. To že píši slash je vlastně náhodal. Píši a jen čirou náhodou je to o mužích, stejně tak bych mohla psát o muži a ženě nebo ženě a ženě, jen jsem se k tomu ještě nějak nedostala. Zejména u toho posledního mě to trochu rmoutí, protože femu je u nás málo.
Navíc, doufám že moji muži až tak zženštilí nejsou, ač do nich tu svou ženskost a své ženské úmysly promítám. :-D

—————

Datum: 16.10.2012

Vložil: belldandy

Titulek: Re: black-lana.webnode.cz

Lanevro, tobě jako jedné z mála věřím, že píšeš slash, prostě čirou náhodou - hlavně prot, že to lidé zornva čtou. :) Vím, že podle své chuti by jsi psala vše. Já ale vím, že čtu a chci čícs převážně slash a říkám si, že musí exixtovan nějaké proč. Nicméně pro pocitivos, mám-li věřit vlastním výzkumům v této oblasti :D, vůbec nejoblíbenější pár v HP je Snape/Hermiona, tedy het. Je otázka do jaké míry jsme my slashařky většinou a do jakémíry jsme jen aktivnějšš, já sama nevím. Stejně tak nevím, kdyzž někdi tvrdí, že ho slash odpuzuje, zejména jde-li o ženskou, pořád se nemohu zbavit podezření, že dotyčná v sobě nechce překonat společnský předsudek a nikoli, že to je přirozená danost . Ale to nemůžu vědět, že? A je trochu drzé ode mě tohle druhým podsunovat. jen to prostě neumím pochopit.

—————

Datum: 16.10.2012

Vložil: belldandy

Titulek: Re: black-lana.webnode.cz

PS: Nevíte jestli se dá někde nastavit posálání komentářů na mail ? Já to nestíhám sledovat. :)

—————

Datum: 11.10.2012

Vložil: Lanevra

Titulek: black-lana.webnode.cz

"Stejně jako pornografie otevřeně ukazuje erotický akt mezi (většinou) dvěma osobami, tak milostné příběhy a s nimi i slash ukazují otevřeně citový vztah mezi (většinou) dvěma osobami." - Dobře, tady jsem se v návaznosti na své momentální psaní začala hrozně smát. :-D Ano, většinou jen dvě, ale těm co jim už nestačí osoby dvě naservírujeme tři nebo čtyři případně jiný libovolný počet. Konec konců postav je HP dost a dost.

S těmi fanonickými informacemi (Brumbálovi bonbony a spol) je to docela zajímavé, jak se někdy neuvěřitelně vžijí, až člověk občas váhá jestli si to z knihy/filmu/seriálu nepamatují špatně. A někdy jsou prostě tak přitažlivé, že je stejně využijí, třeba to s tím vlkodlakem... kde by nechtěl 100% věrného a oddaného partnera? Každý,i když v reálném životě je to věřte mi peklo. Většina takových naprosto věrných a oddaných partnerů (lidí všeobecně) trpí nějakým druhem úzkosté poruchy, OCD nebo například Aspergerovým syndromem. Mluvím z vlastních zkušenosti s komunitou "šílenců".
Vrátím se zase k tématu fánon, s tím "Merlinem" si právě teď nejsem jistá, jestli se to někdy v knize objevilo nebo ne. To je třeba krásný příklad, kdy je člověk nejistý a zmatený. Ale všeobecně se mi tohle kletí docela líbí. Dobře tím v povídkách rozliším čistokrevné a mudlorozené. :-D

"Velké množství lidí věnuje mnoho práce a talentu něčemu, co píší jen pro své potěšení a jejich jedinou a zároveň nejistou odměnou je případná pochvala či jakákoli reakce čtenářů." nebo-li 'fanoušek pro fanouška'. Jak v poslední době pozoruji třeba komentáře na FFDeníku tak se najde pár lidí, kteří na to zapomínají a považují svou roli čtenáře FF za profesi totožnou s literárním kritikem. Je to zhouba FF nebo jí to někam povznese a oddělí semeno od plev? Osobně se obávám že to jen odradí ty, kteří píší hezky nebo mají vkus na překlady povídek a ti, co píší skutečné škváry nad tím jen mávnou rukou a budou psát dál.

Severus a Lily? Inu k tomu řeknu asi toto, buď to tam Rowla vrazila, aby nemusela přiznat že je Sev gay a miluje Harryho. Nebo z něho vážně, ale opravdu vážně, chtěla udělat naprostého šílence zralého na polstrovanou celu. No vážně, aby po celý život miloval jednu ženu to není láska, to je posedlost. Dobře, dobře, Potter je pohádka a tak tam musí být věčná lásky, chápu. Ale v kombinaci se Snapem jak nám ho předestřela to není láska ale neuroza a obsese.

PS: :-D Měla bys zrušit komentáře, nebo ti tu budu takhle spamovat. :-D

—————

Datum: 11.10.2012

Vložil: Adelaine

Titulek: Re: black-lana.webnode.cz

Ále, udělala ze Severuse tragického romantického hrdinu, čím ho v očích mnoha žen povznesla k nebeským výškám:)
FFdenik je na celou dlouhou diskuzi, protože sama jeho podstata popírá tezi FF, protože to není uzpůsobeno, aby tam byl autor, tudíž to je proti tvrzení: "Při psaní fanfikcí na sebe čtenáři a autor vzájemně reagují. Čtenáři komentují jednotlivé kapitoly, chválí, občas si i stěžují, ptají se na jednotlivé motivy příběhu, na ty, které nechápou či jim nevyhovují. Autor často vysvětluje a objasňuje své pohnutky a vlastní chápání cánonu či života obecně." které je ve FF strašně důležité a vlastně tvoří fanfikci fanfikcí.
A bonbóny, si myslím, je v každé povídce prvek na zasmání a na dokázání Albusovi dětinskosti, což, jak všichni víme, je nedílnou součástí geniality - aneb žádný normální člověk nemůže být geniální. Ne, obráceně - žádný genius nemůže být normální.:) Otázka pak nastává, jestli jsem si tyto prvky vzaly a předáváme, abychom lépe napodobily svět Rowlingové, daly větší vyznění našemu snu?! (když jsem poprvé slyšela citrónové bonbóny, jasně jsem si asociovala s nimi Brumbála, aniž by to v kánonu nějak bylo).
Jasně, homosexualita je přirozená, ale otázka, na kterou se snaží mnoho lidí odpovědět, je, proč se mi daleko víc líbí slash než het, když i het je přirozený?
P.S.: Já myslím, že ty komentáře tu přesně kvůli spamování jsou:D Takže jdu taky spamovat... Belldandy si je kdyžtak vymaže:)

—————

Datum: 11.10.2012

Vložil: Adelaine

Titulek: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ještě jedna věc, mně třeba slash, jak ho popisuje mnoho autorů, nepřipadá zrovna přirozený. Přesně, vždycky mě rozechvěje prohlášení "můj" i odpovídající chování - přehnaná žárlivost, věrnost... i když se v reálném životě z toho můžu zbláznit. Dle Freuda je jednou z hodně základních vlastností ženy majetnickost, není potom tedy slash opravdu podřízený ženám?

—————

Datum: 12.10.2012

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Vidíš to a já vlastně docela nerada romantické hrdiny. Vážně, gesta jako obrovské pugéty růží mi přijdou, že to likviduje charakter nejen nějaké mužské postavy, ale samotných mužů.
Neřekla bych že u FFDeníku jde o to, že autor nemůže odpovědět. Tam spočívá problém v tom, že někteří komentující si rozdělili povídky to zhruba třech kategorií. 1) Čisté PWP, to už si ale upřímně mohou pustit porno a vyjde je to nastejno. 2) Parodie, kdy se musí z plných plic zasmát. 3) Hlubokomyslnou povídku pojednávající o životních otázkách. Cokoliv jiného, odlehčeného, romantického, experimentálního... považují za škvár. Možná je to taky jejich zkresleným náhledem na spisovatelství, který se mi zdá že mají. Někdy mám dojem, že podle nich autor zasedne ke klávesnici/papíru a řekne si "Tak a dnes jim v téhle FF přednesu podrobný elaborát o nesmrtelnosti chrousta" a přitom tak to vůbec není. Neznám žádného autora FF který by sedl ke klávesnici a rozhodl se že následující jeho povídky čtenáři něco zdělí. Většina z nás (a myslím že to tak dělají i "opravdoví" autoři) jednoduše píše to, co nám přijde na mysl. Někdy si třeba chceme něco jenom vyzkoušet, protože na to máme chuť. Někdy se prostě nudíme, napadne nás ptákovina, tak ji napíšeme. Když se do podrobna rozebírá skutečný autor knihy, tak je to myslím malinko něco jiného. I kdyby psal hrozný škvár, tak je považován za profesionála. Autor ff je pak jenom jakýsi podřadný ametar. Tím chci říct, že by se tedy nejdřív měl autor nějaké ff v očích všech pozvednout na úroveň profesionálního autora a pak ho začít rozebírat. A nebo prostě jeho povídky psychologicky nerozebírat. U nás pak je co já vím jediný autor FF, kterého čtenáři pozvedli na profesionální uroveň a to je Alice. Takže z mého pohledu; rozebírat klíč z psychologického hlediska je v pořádku. Rozebírat tak moje, Styxiny, D.J., Casiopeiny a já nevím koho povídky je blbost. Buď nás povyšte na úroveň profesionálního autora a nebo prostě napište, že povídka neoslovila a tečka.
A nebo nás tedy tím psychologickým rozborem povyšte na úroveň profesionálního autora, ale pak chceme českou fanfiction síň slávy a být v ní umístěni vedle Alice. :-D (To je vtip a nadsázka, jen aby bylo jasné.)
K tomu bych také ráda řekla, že nepociťuji k nikomu zášť. Klidně veřejně přiznám že se S.L. sdílím leckterý názor na charakter postavy nebo i na některé povídky. Stejně tak říkám, že s belldandy jsme se myslím celkem spřátelily. Je to prostě jen můj názor na vztah spisovatel FF a čtenář FF.
:-D Jenže ty bonbony jsou tak klasické, až je to neuvěřitelné, přitom snad byli jen v jediné scéně v knize. Stejně tak klasický je to, že všem dává Albus čaj a nebo že Severus miluje kávu/čaj až za hrob. A my si musíme připustit, že tyhle klišé jsou sladce vtipná, když je vidíme v povídkách nebo když je píšeme. Já se ještě teď směju své představě Snapea s nízkým tlakem, jak chodí do postele ve vlněných ponožkách a ráno se nevzbudí bez hrnku černé kávy. :-D
Myslím že tyhle prvky původně vznikli z toho důvodu, aby svět HP nabyl větší hloubky a reálnosti. V knize ani ve filmu není nic takového, přitom třeba závislost na kofeinu je rozšířenější než závislost na nikotinu nebo na alkoholu, to asi proto, že kofein není považován za drogu. Tím chci říct, viděla jsi v knize nebo filmu že by byl někdo na něčem závislí? Alkoholu, cigaretách, kávě klidně i tvrdých drogách? Ne a je to proto, že HP je vlastně pohádka a v těch nic tak reálného není. Jenže autoři ff chtěli přidat do toho HP světa reálné prvky. A já si myslím že všechny z nich mají svůj logický podklad. Vezmi si například anorexii u Pottera. Upřímně v některých povídkách nad tím zvedám oči v sloup (viz Všechno není ztraceno), ale tu logiku autora v tom vidím, i když je pravda že musel prvky v HP dost znásobit. Skutečný obraz toho, jak to vypadalo u Dursleyových v domácnosti je asi takoví, že Potter jednou za čas nedostal večeři. Ovšem pokud si to autor znásobí, takže nedostal jíst třeba tři nebo čtyři dny, pak je náchylnost k anorexii hned na světě. Vidíme předpoklad k fyzické anorexii, kdy se v případě dlouhodobého nedostatku jídla stává, že tělo není schopno větší množství jídla vůbec zpracovávat. To je naprosto neřešitelný druh anorexii, protože v něm nemusí být žádné psychologické prvky, se kterými by se dalo pracovat a takové dlouhodobě podvyživené tělo člověk špatně přesvědčí k tomu aby se chtělo futrovat jídlem. A pak tu máme i prvek mentální anorexii, kdy by byl Potter posedlí jídlem (to anorektičky často jsou) a zároveň by měl jeho nedostatek v hlavě spojený s trestáním za nějaké provinění. Tím pádem by se pak mohl jeho nedostatekem sám trestat v případě, že by cítil pocit vinny.
Já bych neřekla že se víc líbí slash než het. Spíš bych řekla že je to trochu zdání nás slashařek že slash je rozšířenější. Jsem naprosto přesvědčena že součet hetu a povídek bez romantických zápletek je mnohonásobně větší než počet slash povídek. Navíc, v případě HP je slash jaksi přirození z důvodu nedostatku ženských postav, které by byli párovatelné a to zejména v případě, že člověk bytostně nesnáší Hermionu a Ginny. Tak je to alespoň u mě. Například když se podíváš na moje stránky, tak v HP převládá slash, ale v Buffy jednoznačně het. Proč? Protože Whendonovi se podařilo udělat pěkné ženské hrdinky s mnoha podtony, stejně jako páry, které mají svou hloubku. Takže proto si myslím že je slash v HP takoví přirozenější.
Navíc, z mého pohledu je nepřirozeně přirozený každý romantický vztah. :-D Osobně nejsem schopný ponořit se do zamilovanosti a bláznit, proto také když se pokouším psát někoho, kdo hluboce a bláznivě miluje, tak je z něho fňukna a kašpar. Zatím co ostatní postavy, ač milují, se mohou zdát chladné a odtažité od vztahu. Aneb, proč že já to vlastně píšu romantické příběhy? :-D
S tím "můj" u Lupina, ono je to možná také dáno hercem, který snad Lupina prý hrál jako kdyby byl homosexuál (a protože Lupin jak všichnií víme je a s Tonksovou jen ukazoval svou fázi popírání :-D) a homosexuály lidé berou často jako ženy v mužském těle. Ono to tak samozřejmě není, ne všichni gayové jsou načinčané slečinky - i když někteří samozřejmě ano - stejně tak jako všechny lesby nejsou potetované, nasvalené a drsné - i když některé samozřejmě ano. Takže si myslím že u něho to trochu vzniká ze společenských předsudků a klišé. Stručně řečeno Lupin může být zženštilí, protože je to žena v mužském těle.
Navíc si myslím že i muži jsou majetničtí, ale jiným způsobem než ženy. Touha vlastnit je přirozená všem lidem a nejen lidem, ale i zvířatům. V přírodě neexistuje pojem jako veřejné vlastnictví. Jsou věci v okolí, které se buď stanou mými a nebo tvými. Vlastnit něco společně je obtížné.

—————

Datum: 13.10.2012

Vložil: Adelaine

Titulek: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Proč já mám furt pocit, že se vždycky v odpovědích a pochopení míjíme... Ne, tragický romantický hrdina nenosí pugéty růží. (Asi ojediněle může) ale oni milují až za hrob, obětovali by pro ni život, jejich láska je neopětovaná a přínáší jim samé strasti...
Samozřejmě že na FFdeniku autor může odpovědět a to je ten 'problém'. Denik je vytvořen podobně jako csfd a podobné, aneb zhodnoťte dílo a neohlížejte se na nic jiného než na své pocity. A čím víc toho čteš, tím spíš ti přijde všechno na jedno brdo a chybí ti tam nějaká hluboká myšlenka, která by tě zasáhla a donutila tři noci probdít a vidět svět v úplně jiném světle (nadsázka). Jenže přesně jak říkáš, autoři ff nejsou profesionálové a tudíž nemůžou být takto posuzovaní. A styl ffdeniku na tohle zapomíná a nás čtenáře nutí na to zapomínat.
S anorexií a závislostmi souhlasím, je to takové přiblížení našeho světa (btw proč nikdo ještě nevymyslel drogu na principu lektvaru nebo kouzla - takové povzbuzující kouzlo by mohlo být vysoce návykové:)) vždycky jen nikotin, kafe, alkohol apod... čistě mudlovské drogy. Max píšou, že bezesný spánek je návykový, nic jiného...
Ne, nemyslím si, že je slash rozšířenější, ale myslím si, že každá slashařka se zajímala, proč se jí víc líbí slash než het. Opačně je to jednoduché, přirozené apod. Ale proč slash a ne het? Nad tím se u těch vyvolených polemizuje.
Já čtu romantické příběhy, protože sama to neznám a sdílím tvé pocity na zamilovanost:)
Muži jsou spíš takoví teritoriální, takže vlastně můžeme být rádi, že se na místo slov můj - můj, neočůrávaj...:D
Ne, pro dnešek končím, když mě napadne něco smysluplného, tak to zítra dopíšu.

—————

Datum: 13.10.2012

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Milovat až za hrob je perverní posedlost. :-D To mi nikdo nevymluví, ovšem to neznamená, že o tom nepíšu a nečtu, že?
Ale tak samozřejmě chápu, že když toho člověk přečte hromadu, pak jsou všechny povídky na jedno brdo, ale uvažovat o smyslu povídky "Ostýchavá žádost"? Řešit jestli je Potter zletilí nebo ne? Jestli by ho mohl Snape požádat o ruku nebo ne? To bych pochopila, kdyby se to řešilo u povídek jako Kámen nebo co já vím... třeba Spřízněni kletbou, protože to jsou povídky myšlené vážně a psané vážně, tak vážně jak jen romantická povídka může být psána. Ale Ostýchavá žádost je zcela nevážná povídka. Kdyby ses autorky zeptala "Proč si to napsala?" tak by ti pravděpodobně odpověděla něco ve smyslu "Ani nevím, prostě mě to napadlo, tak jsem to napsala".
Ano, je to takové přiblížení realitě kolem nás. BTW: Jednou, pokud se mnou vydržíš, se dobetuješ k droze, která je vyloženě kouzelnická (tímto si na ni činím autorská práva! :-D) a Sirius sice kouří, leč kouzelnický tabák - i když i mudlovské cigarety - což vlastně není jak se časem dozvíme tabák, ale směs bylinek včetně sušené mandragory. Má to podobné účinky jako marijánka. :-D
Mysíš jako že ona sama sebe se ptá proč slash a ne het? Nevím, myslím že až tak moc o tom slashařky neuvažují. Případně jsou podobojí jako já, takže to vlastně nejsou Toujours pur slashařky. :-D

—————