-


Čím je pro Lanevru ... PON FARR

10.05.2014 22:41

Tentokrát tu pro vás mám něco něco ze světa Star Treku: Pon Farr, oblíbené to téma ST fanfiction. Autorem tohoto článku je Lanevra. Já jsem jen jeho spokojeným vydavatelem. Názory zde prezentované jsou tedy Lanevřiny a nikoli mé. Ovšem ... já to stále říkám ... o záležitostech kánonu se s Lanevrou nikdy nehádám. Byla bych totiž bez šance na úspěch. Jak vzápětí zjistíte až si tento článek přečtete, jde o názory "lanevrovsky" precizní, takže přete se s ní vy, kdo si na to troufnete. :) 

 

Věnováno fialce

 

 

Úvodem

Ve Star Trek vesmíru lze najít několik zajímavých věcí, kterou jsou fanoušky často diskutovány, zobrazovány a popisovány ve fanfikcích stejně jako článcích. Myslím si, že mohu s celkem čistým svědomím označit Pon Farr a zvyky s ním spojené za jedno z nejdiskutovanějších a nejzobrazovanějších aspektů ST vesmíru. Ovšem zároveň bych nejspíš podotkla, že toto téma je oblíbené ve větší míře u ženské fanouškovské obce, než u té mužské, protože poskytuje rozmanitou možnost k polemice o výhodách sexuálního spojení s mimozemským mužem – a také je to dáno skutečnosti, že milostné příběhy, kde se dá Pon Farr omluvitelně a vhodně použít, jsou stále ve zvýšené míře parketou žen. Nicméně protože mají ženy v celosvětové ST obci dostatečně silné postavení, zůstává Pon Farr právě tím nesmírně oblíbeným a zajímavým tématem.

A já samozřejmě doznám, že mne také nesmírně zajímá, ráda s ním pracuji, vyhledávám články a pojednání o něm a hlavně o něm fanouškovsky přemýšlím. Co mi však v češtině, a nejen v ní, hodně chybělo, je úvaha o Pon Farr z hlediska evolučního, biologického a kulturního. Teoretické odpovědi na to, proč by podobné biologická funkce vznikla, případně i jaký by mohla mít kulturní dopad. To je přesně to, o co se v následujícím článku neumě pokusím.

Co bych chtěla hlavně předem předestřít je, že veškerá evoluční a biologická odůvodnění, jsou samozřejmě extrapolací evoluce zde na Zemi, což ovšem nepovažuji za problém, neb jak každý fanoušek ví, celý ST vesmír je extrapolací lidstva do vesmíru. Ba co víc, autoři si tuto skutečnost uvědomují a dokonce jí odůvodňují. Všímavý divák si jistě pamatuje Ochránce a na TNG díl, kde se Picard setkává s holografickou zprávou od „prvních“ obyvatel vesmíru, kteří když si uvědomili, že jsou v celém širém světě sami, začali po planetách rozesévat svou DNA a tím stvořili další rasy – celkem elegantní a snadné odůvodnění, proč se mohou všechny humanoidní formy života vzájemně křížit a mít potomky.

A nakonec; která sci-fi není extrapolací lidstva do vesmíru?

 

 

 

O Pon Farr

 

Co je Pon Farr?

Kánonické zdroje uvádí, že se jedná o sedmiletý1 rozmnožovací cyklus, kterým prochází dospělí Vulkánci. Spočívá v silné hormonální a potažmo také neurologické nerovnováze, jejíž hlavní směřování je posílení sexuálních pudů a pravděpodobně také agresivity.

Fyzicky se projevuje nevolností, nechutenstvím, v pozdějších stadiích také pocením, pravděpodobně tedy zvýšenou teplotou a zvýšenou tepovou a dechovou frekvencí.

Psychickými projevy jsou neklid přecházející v silné výkyvy nálad, které jsou doprovázeny agresivitou, které může být nepřátelská ale také sexuální.

Uvádí se, že existují tři způsoby jak může Pon Farr vyvrcholit a skončit; sexuální styk, smrt, souboj nebo jiný druh agresivního vybití. S příchodem Voyageru byl jako čtvrtý způsob, částečně vyvracející teorii o smrti, dlouhodobá intenzivní meditace a čas.

 

 

Kulturní zvyklosti související s Pon Farr

První a základní kulturní zvyklostí je, že se o Pon Farr nemluví a pokud, tak nejspíš způsobem „Jde o... tamto.“ Vulkánci se za Pon Farr stydí, protože je zbavuje logiky a přivádí je zpět ke zvířecím instinktům, nicméně je s ním ve Vulkánské kultuře spojeno dost rituálů.

Vše začíná již v sedmi letech dítěte, ideálně po dosažení dospělosti ve zkoušce kahs-wan, kdy mladému Vulkánci jeho rodiče vyberou vhodného partnera se kterým je následně mentálně a právně (pravděpodobně) spojem v zasnoubení.

Oba tito Vulkánci se v čase Pon Farr, kdy muž upadne do Plak Tow, setkávají na obřadních místech kdesi na Vulkánu, aby zde podstoupili obřad koon-ut-kal-if-fee, což je jistým ekvivalentem svatby/zpečetění jejich dětského svazku. Vzhledem ke skutečnosti, že v plně kánonických pramenech nebylo nikdy zobrazeno, jak tento obřad probíhá v klidu, není přesně jasné, co se při něm děje. Nejspíše proběhne krátký obřad před svědky, kterým je manželství zpečetěno, a pak se oba partneři odeberou někam do ústraní.

V případě, že žena svého partnera nechce, může vyvolat kal-if-fee a vybrat si ke své obraně šampiona, který se s jejím právoplatným manželem střetne v souboji na život a na smrt. Ona pak připadá vítězi jako kořist a stává se jeho ženou.

 

Výkladový slovník:

Kahs-wan – zkoušky dospělosti spočívající ve zdolání cesty pouští bez zásoby a zbraní. Je to rituál z předsurakovských dob, který se zachoval do současnosti. Ač neprojít zkouškou není oficiálně hanbou, z knižního kánonu vyplývá, že mladí Vulkánci se nezřídka kdy snaží uspět co nejlépe, takže tato zkoušky je i potenciálně smrtelně nebezpečná.

Koon-ut-kal-if-fee – „Sňatek nebo výzva“, vulkánský manželský obřad.

Kal-if-fee - „Výzvy“, volba ženy pro souboj jejího manžela a jejího šampiona.

Plak Tow – „Horečka krve“, stav absolutního se ponoření do Pon Farr, poslední stadium Pon Farr, kdy jsou veškeré příznaky nejsilnější.

 

 

Telepatie a Pon Farr

Jak je jistě každému známo, Vulkánci jsou telepaté, konkrétně řečeno jsou „dotykový“ telepaté, to znamená, že k přímému kontaktu jedné mysli s druhou, a samozřejmě tedy splynutí myslí, potřebují fyzický kontakt s druhou osobou. Zároveň je i zřejmé, že, přestože ke splynutí potřebují fyzický kontakt, jsou schopni vnímat mysli jiných druhů a někteří, pokud je jejich mysl dostatečně silná, i do jisté míry ovlivňovat mysl jiných na dálku. Zároveň nemají problém s tím udržet nedotykový telepatický kontakt, pokud s nimi již byl navázán. Aby byl rozdíl dobře patrný, můžeme třeba zmínit betazoidy, kteří jsou schopni bez fyzického kontaktu, číst myšlenky a emoce jedinců ve svém okolí.

Telepatie je pak také důležitou součástí rituálů týkajících se Pon Farr a pravděpodobně také celého manželství. Je to, to co se nazývá manželským poutem nebo manželským propojením.2 V žádném díle ST, alespoň co jsem si vědoma, tomu nebylo dáno konkrétní a explicitní jméno, nicméně Spock v knižním přepisu „Čas amoku“ zcela jasně hovoří o tom, že mezi ním i T'Pring bylo vytvořeno pouto, které je má svést dohromady. V televizním zpracování je pak formule „Odloučená i neodloučená. Nikdy a stále dotýkaná i nedotýkaná." která svým zněním jasně naráží na telepatii.

 

 

Prožívají Pon Farr také ženy?

Naprosto poprvé se o Pon Farr dozvídáme již v TOS a to v díle "Čas amoku"(TOS: Amok Time), kde svůj první Pon Farr prožívá Spock. V tomto díle se Spock musí kvůli svému stavu vrátit na Vulkán, kde se střetává se svou snoubenkou a družkou T'Pring u starého rituálu, který by měl být zpečetěním jejich vztahu. Když se v tomto díle podíváme na T'Pring, ta neprojevuje svým chováním ani vzhledem žádné známky toho, že by Pon Farr prožívala. Její uvažování je zjevně racionální a klidné, když vyvolává výzvu, a Spock poté na konci dílu ohodnotí její logiku jako výbornou.
Osobně z toho usuzuji, že v tomto okamžiku autorského vývoje Pon Farr nebylo zamýšleno, že by jím procházeli také ženy.

 

Prvním zmínku o tom, že by Pon Farr mohla prožít žena, nalezneme až ve Voyageru a to v díle "Horečka" ( Voy: Blood Fever) , kde se vulkánský technik Vorik požádá B'Elanna Torresovou, aby se stalo jeho družkou, což ona odmítá a Vorik, prožívající svůj první Pon Farr, ji napadne a pokusí se o mentální spojení. B'Elanna začne po tomto nepovedeném mentálním doteku prožívat příznaky Pon Farr, což je něco, co překvapí jak Vorika tak i Tuvoka, ač ten je podstatně starší než Vorik a prožil již mnoho vlastních Pon Farr.

Osobně se zde domnívám, že se nemělo jednat o tvrzení, že Pon Farrem prochází i ženy, nýbrž o neobvyklou situaci, které byla nejspíš zapříčiněna značným mezidruhovým 'křížením', neboť Vorik je čistokrevný Vulkánec, zatím co B'Eanna je napůl Klingon a napůl Člověk.

 

Explicitní zobrazení toho, že Vulkánka prožívá Pon Farr, nalezneme až v Enterprise a to v díle "Odměna" (Ent: Bounty), kde se T'Pol společně s doktorem Phlox ocitnou společně v karanténě poté, co byli vystaveni neznámému patogenu a tento patogen u T'Pol spustí Pon Farr. T'Pol prožívá veškeré výše popsané příznaky a stává se vůči Phloxovi sexuálně agresivní, přičemž svůj stav nakonec vysvětluje tím, že je pro každého dospělého Vulkánce přirozené, procházet Pon Farr jedou za sedm let.

Osobně nerespektuji celý seriál Enterprise jako součást ST vesmíru3 a proto je pro mne velmi obtížné informaci v díle Bounty brát za platnou.

 

O tom, jestli Pon Farr prožívají i vulkánské ženy, si tedy učiňte úsudek sami. Já osobně jsem ochotna uznat, že tomu tak může být, ale dle mého názoru – vzhledem k výše zmíněným důkazům – bude jejich prožívání slabší než u mužů.

 

 

Jak vznikl Pon Farr

 

Po zdlouhavém a jistě nudném úvodu, se konečně dostáváme k jádru samotného článku, a to spekulacím o tom, jak a proč vznikl Pon Farr. Samotní autoři nám to nikdy nevysvětlili, neřekli, zda se jedná o původní evoluční zvláštnost Vulkánců nebo třeba o důsledek vnějšího vlivu, prostě s ním pracují jako s existujícím faktem, o kterém se nemluví. Vulkánské mlčení může člověk a fanoušek přijmout, ale mlčení samotných autorů Star Treku každého fanouška dráždí a nutí vytvářet vlastní teorie. Setkala jsem se se třemi, z nichž jako nejvíc vyhovující přijímám jen jednu, nicméně nebude to ta, od které začnu, protože jejímu rozpisu nejspíš věnuji nejvíc prostoru.

 

 

Vliv Surakova učené na Vulkánce

Kdysi, když se ještě pořádala setkání fanynek slashe ve Star Treku, jsem se snad poprvé setkala s člověkem, který toto vysvětlení bral za platné a udiveně se mně zeptat, proč si myslím, že to tak není. Inu, odpověď je celkem prostá, ale nejdříve musíme předestřít samotnou teorii.

Zastánci teorie, že za vznikem Pon Farr stojí Surakovo učení, tvrdí, že díky potlačování emocí vzniká ve Vulkáncích obrovský tlak, který musí jednou za čas vypustit ven v nesmírně bouřlivé formě, kdy ztratí veškeré sebeovládání. Připouštím, že takové snadné vysvětlení se na první pohled jeví logické, dokud se člověk nad Pon Farr daleko víc nezamyslí.

Jak jsme to shrnuli již nahoře, Pon Farr je hormonální a neuronová nerovnováha v celém jeho organismu, postihující a zasahující ho nejen duševně, ale také fyzicky a postihující jeho orgány a mozek. Doslova je to hormonální bouře. Pokud se nad tím popisem zamyslíte z hlediska biologického, a já zastávám názor, že biologie základní školy by měla stačit, dojde vám, že něco tak komplexního nemůže vzniknout pouze vyznáváním nějakého druhu filosofie nebo náboženství. Ať mám osobně Surakovo učení4 ráda, je prostě nutné konstatovat, že je to pouze filosofie svou konstrukcí podobná buddhismu (cesta k osobnímu, nikoliv kolektivnímu, osvícení; cesta k osobní emoční kontrole a vnitřnímu klidu a logice). Je to tedy víra, stav mysli a, přestože mysl má prokazatelně vliv na tělesné projevy a opravdu lze vlastní vůlí mnohé ovládnout, její síla není takové, aby dokázala vytvořit nesmírně složitý hormonální proces, ve kterém se zrcadlí jeden základní instinkt a dovést ho až do životu nebezpečného extrému a zvláště by tak nemohl 'náhodně' docházet vždy ve stejném časovém úseku. A to ani v případě, že si uvědomíme jak dlouho Vulkánci Surakovo učení logiky a nenásilí vyznávají, nebo spíše kdy Surak5 zemřel, protože je zřejmé, že se okamžitě po jeho smrti celá planeta nerozhodla vyznávat jeho filosofii (viz původ Romulanů). Naopak, pouhých dva tisíce let, ani to ne, není dostatečná doba k tak komplexnímu ovlivnění celé rasy, zvláště pokud se její jedinci dožívají vysokého věku – hovoří se o 200 letech a víc.6

Co také hovoří proti této teorii je Spockovo prohlášení v díle 'Čas amoku', kde tvrdí, že Pon Farr pochází z „dávných dob“. Domnívám se, že by takové označení nepoužil, pokud by myslel dobu po Čase probuzení.

Ovšem, abych byla upřímná a zcela tuto teorii neshazovala, je třeba zmínit, že se osobně souhlasím s názorem, že by vyznávání logiky a emoční kontroly, skutečně mohlo učinit příznaky Pon Farr intenzivnějšími.

 

 

Úmyslný zásah zvenčí

Toto je teorie, které není tak rozšířená, jako domněnka, že za vším stojí Surak, a byla jsem docela překvapená, když jsem se s ní setkala poprvé a hlavně tím, že má hned dvě varianty.

 

Vulkánci sami umělým způsobem navodili u svého druhu Pon Farr, za účelem pravidelného uvolnění emocionálního tlaku, které je považováno za společensky přijatelné, a tím usnadnění dosažení absolutní logiky a klidu v myslích Vulkánců. Anebo jeho druhé, trochu obměněná varianta, kdy důvodem byla nízká porodnost na Vulkánu spojená s tím, že Vulkánci díky logice začali shledávat sex za jiným účelem než množení nelogickým.

I tato teorie má svou logiku, ale zároveň Vulkánské logice odporuje. Jak jsme si řekli, pokud vůbec není Pon Farr smrtelný, pak je zcela jistě nebezpečný a může ohrozit zdraví. Pokud už by Vulkánci dosáhli takového stupně technického vývoje, že by byli schopní manipulovat s DNA, jistě už by měli metody umělého oplodnění ne-li i techniku umožňující jim plod odchovat mimo dělohu matky, a to vše včetně možností dalšího vhodného genetického tříbení a rozvoje. To není ani tak teorie, jako logická návaznost jednoho na druhé. Proč by tedy tak vyspělá technologie tvořila něco nebezpečného, aby se mohla rozmnožovat, když by jí lékařské věda poskytovala snadnější, rychlejší, účinnější a bezpečnější způsoby rozmnožování? To logiku postrádá. Nehledě na skutečnost, že Vulkánci jsou mírumilovná rasa, která si zakládá na tom, že se zbavili primitivní agrese, takže by Pon Farr ve své agresivitě odporoval také jejich filosofickému smýšlení.

 

Pon Farr je nechtěný následek vystavení chemické zbraně nebo chemikálii, ať už takové, kterou vynalezli samotní Vulkánci nebo cizí z vesmíru. Pro mne osobně tato teorie nemá valnou logiku, protože nevím o tom, že by na Vulkánce prokazatelně někdo zaútočil odněkud z vesmíru a že by si to udělali oni sami ve svém válečném období? Až do dob vzniku seriálu Enterprise, jsem se snad nikdy nesetkala s tím, že by vulkánská společnost v Surakově době byla technicky rozvinutá až k vynalezení chemických zbraní a štěpení atomu. A popravdě je to jeden z bodů na seznamu toho, co se mi na Enterprise nelíbí zvláště vzhledem k historii Vulkánu. Osobně jsem vždy měla za to, že v Surakově době byl Vulkán maximálně někde na prahu průmyslové revoluce, protože, přeci jen i když žijí dlouho a proto se pomalu přizpůsobují, měli od Surakových dob (4. století našeho letopočtu) do prvního kontaktu s lidmi, který se odehrál 5. dubna 2063, dostatek času projít pár fázemi civilizačního vývoje až k vynalezení warp pohonu.

 

 

Přirozená biologická funkce daná evolucí

A ano, toto je teorie, kterou já odjakživa považovala za platnou a vlastně přirozenou, a to ještě v době, kdy jsem se nad tím nijak zvlášť nezamýšlela. Ostatně v celkovém náhledu na ST vesmír by to byla spíše menší zvláštnost, když vezmeme v úvahu například Trilly, kde je humanoid a symbiont nebo Ocampy, kteří žijí nanejvýš deset let a kteří mimo jiné také procházejí obdobím nutnosti mít sex a počít dítě – Elogium.

 

Evoluční výhoda

Evoluční důvod pro Pon Farr je prostý a stejný jako u zvířat na Zemi; přimět jedince aby se alespoň jednou za čas spářil a pokusil se zplodit potomka. Ano, je pravdou, že nás lidi evoluce o opakující se pářící rituály připravila, proto si můžeme říct, že nebyl důvod, aby u Vulkánců přetrvali, jenže to není tak docela pravda.

Podívejme se na Vulkán. Je to planeta nehostinná, suchá, tím pádem chudá na vegetaci i živočichy, a pokud se důkladněji zaměříme na zkoumání právě těch živočichů, zjistíme, že tam prakticky všichni žerou všechny. Takové prostředí zrovna nepřispívá nejen k mezidruhové toleranci, ale ani k toleranci jedinců v tom samém druhu. Prostě řečeno dá každý jedinec přednost vlastní obživě a vyhnání potravního konkurenta ze svého teritoria, před spářením se, pokud není nutkavou potřebou pářit se donucen ho na svém území tolerovat alespoň do doby, kdy dojde k oplodnění.

 

Evoluční nevýhoda – riziko úmrtí

Již v díle „Čas amoku“ je předloženo, že pokud Vulkánec nedojde svých sexuálních potřeb nebo se nevybije jinak, zemře.7 Tuto teorii autoři mírně upravili v díle „Horečka“, kde už je jako alternativa k sexu, agresi a smrti nabídnuta také intenzivní meditace a podávání léků.

Pokud se na riziko smrti podívám racionálně a evolučně, nedomnívám se, že je to zrovna reálný aspekt Pon Farr a osobně bych ho považovala spíše za jakousi „starou pověst“, která přetrvala ještě do 23/24 století.

Vzhledem k nehostinným podmínkám Vulkánu podněcujícím vysokou úmrtnost jak dětí, tak dospělců, je spíše pravděpodobné, že Vulkánec který nemá nebo nevyhledá partnera, zažije během nenaplněného Pon Farr opravdu strašlivá muka, která navozují pocit umírání což, společně s logickou možností úmrtí u slabého, nemocného nebo starého Vulkánce, vedlo k domněnce, že každý nenaplněný Pon Farr bude smrtelný.

Skutečné úmrtí v případě, že se Vulkánec nespáří, by bylo totiž poněkud kontraproduktivní. Evoluce kráčí mnoha cestami, tvoří roztodivné věci, ale ty cesty, které jsou úspěšné a dlouho přetrvají, mají vždy jasnou logiku. Pokud by si už dala takovou práci s vybudováním složitého mechanismu jako je Pon Farr, který by vydržel u druhu, u něhož se vyvinul vnímající mozek, je značně nepravděpodobné, že by takový mechanismus zapříčiňoval smrt. V takovém případě by totiž úmrtnost Vulkánců byla již na počátku jejich vývoje tak obrovská, že by se nikdy ve vnímající a inteligentní formu ani nevyvinuli a dávno by zanikli.

 

Sedmiletý cyklus

Když už jsme u Pon Farr, nebylo by vůbec na škodu zmínit fanouškovskou teorii, podle které vznikl sedmiletý cyklus – konkrétně je myšlena ta doba – díky rotaci planety, kdy se Vulkán jednou za sedm let dostane na své oběžné dráze daleko od slunce a tím pádem na planetě dojde k ochlazení, které napomůže intenzivnímu růstu vegetace a tím se zvětší množství potravy.

Tato teorie není zavrženíhodná, protože v oběžných drahách planet skutečně dochází k cyklickým výchylkám způsobeným tím, jak na sebe planety vzájemně působí, rytmem sluneční aktivity a působením těles, které kolem soustavy pravidelně prolétají. Je tedy docela možné, že oběžná dráha Vulkánu se vlivem některého blízkého tělesa jednou za určitý čas silně vykloní směrem od slunce a Vulkánce ochladí.

Problémem tu je, že za takových podmínek by se dalo předpokládat, že se Pon Farr sjednotí po celé planetě u všech nebo alespoň u většiny, a to se zcela jistě neděje. Ovšem, jak už jsem psala, cesty evoluce jsou různé a sedmiletý cyklus, přestože není přímo řízen oběhem planety kolem slunce, může nepomoci, že se alespoň jednou za čas Pon Farr trefí do té správné doby.

 

Sterilita mimo Pon Farr

Toto je velmi diskutované téma dělící se na dvě části: jsou Vulkánci mimo Pon Farr schopni pohlavního styku? a Jsou Vulkánci mimo Pon Far sterilní – tedy schopní pohlavního styku, ale neschopní početí? Můžeme v kánonu nalézt důkazy jak o tom, že Vulkánci mohou mít sex mimo Pon Farr, tak i důkazy, které tvrdí že nikoliv.

V TOSce, díl „Všechny naše včerejšky“ (TOS: All Our Yesterdays), se Spock setkává se Zarabeth, ženou uvězněnou na vlastní planetě, ale v ledové minulosti. Spock zde začne ztrácet svou logiku díky posunu v čase a z náznaků, které tam proběhnou, je zřejmé, že s ní má sex – ty náznaky jsou tak zřejmé, aby se díl dal vysílat v hlavním čase a nikoliv někdy v noci.

Další důležité momenty naneštěstí najdeme v seriálu Enterprise, kde v díle „Splynutí“ (Ent: Fusion) vulkánský inženýr Kov hovoří s Tripem o různých rituálech týkajících se vztahů a když pak Trip vyzvídá ohledně sexu mezi Vulkánci, Kov mu po prvním nepochopení prozradí, že existuje sedmiletý pářící cyklus, který se Vulkánci již dlouho snaží narušit – z toho by vyplývalo, že jsou Vulkánci mezi Pon Farr neschopní pohlavního styku, nebo alespoň muži. Říkám muži, protože v dalších sériích má T'Pol zcela jistě s Tripem sex a pravděpodobně ne jenom jednou.8

 

Jak vidíte, názory na to, jestli mohou mít Vulkánci mimo Pon Farr sex, se různí. Je v tomto případě dobré podotknout, že Spock je napůl člověk, to znamená, že jeho reakce na podněty mohou být ovlivněné jeho lidskou částí a tím pádem nejsou vulkánsky autentické, nicméně osobně zastávám názor, že Vulkánci budou schopni mít sex i mimo Pon Farr. Pořád vidím jako výhodnější, kdyby byli schopni pohlavního styku i početí kdykoliv, nicméně připouštím, že mimo Pon Farr mohou být jejich sexuální pudy omezeny na minimum.

Možné kulturní dopady Pon Farr

 

Přestože měl být tento článek hlavně o původu Pon Farr z hlediska evolučního a biologického, nemohu odolat tomu, abych se nezmínila také o možném kulturním dopadu tak intenzivního pářícího cyklu na společenství inteligentního druhu. Zvláště proto, že se v něm dotkneme tématu mě blízkému.

 

 

Patriarchát ve vulkánské společnosti

Pokud se v kánonu hovoří o předsurakovských dobách, vždy je o nich jasně řečeno, že to byla násilnická období plná válek, krveprolití a primitivního násilí, které moderní Vulkánci odmítají. Společnost postavená na kultuře bojovníka často inklinuje k silné nadvládě mužů nad ženami, což je domněnka, kterou v TOS díle „Cesta k Babylonu“ (TOS: Journey to Babel) Sarek celkem úspěšně potvrzuje svým chováním k Amandě, skutečnost, že T'Pring se měla stát „cenou pro vítěze“ a také je to motiv, který se objevuje v knižním kánonu.9 V každém případě však, je takové chování považováno za zvykové a neexistují žádné důkazy, že by ženy na Vulkánu měly skutečně nižší postavení než muž. Možná by se dalo říct, že naopak, když dvě v kánonu vzpomenuté a zobrazené osobnosti vulkánské filosofie jsou T'Pau10 a T'Lar11..

Ovšem, pokud se na to podíváme z úhlu pohledu, kde zahrnujeme Pon Farr a víru Vulkánců v to, že je smrtelný, jeví se co největší až absolutní ovládnutí žen jako logická cesta, jak si zajistit přežití. Tomuto neodporuje ani existence Koon-ut-kal-if-fee, protože, jak už jsem psala, žena se má stát cenou pro vítěze, tedy bude něčí ženou a majetkem bez ohledu na to, jak zvolí, když je jí dáno na výběr.

 

 

Bisexualita (zvláště mužská)

Zajímavým kulturním dopadem Pon Farr, objevujícím se kvůli svému tématu samozřejmě jenom ve fanouškovských fikcích, které neměli to štěstí, aby byly zahrnuty do knižního kánonu, je bisexualita a bisexuální chování zvláště Vulkánců-mužů. V takových dílech nebo jen teoretických článcích, je polemizováno o tom, že vzhledem k možnosti, byť třeba jen teoretické, úmrtí během nenaplněného Pon Farr se ve Vulkánské společnosti, nebo ještě lépe evolučním vlivem, objevila bisexualita.

Chápu, že u mne, jakožto zastánce „mužské lásky“, nebude asi pro nikoho překvapující, když řeknu, že takovou variantu rozhodně nezavrhuji. Je pozorováním prokázáno, že zvířata stejného pohlaví (bez příbuzenské vazby) dlouhodobě žijící společně v zajetí bez partnerů opačného pohlaví, mohou vykazovat znaky homosexuálního chování včetně toho, že se vzájemně namlouvají. Vím, že skeptici na to budou oponovat, že zajetí není přirozené prostředí, ale domnívám se, že takové válečné ležení bychom asi také nenazvali přirozeným prostředím.

 

 

Plné či částečně incestní chování

Další fanouškovský motiv založení na riziku úmrtí během Pon Farr. Daleko rozšířenější verzí je, že v případě, kdy Vulkánec nemá družku ani možnost si ji vyhledat, jemu nepříbuzná osoba z rodiny (například snacha), se mu poskytne jako náhrada během Pon Farr. Můžeme se setkat i s motivem, že je to vyloženě její tradicí nebo zákonem daná povinnost.

Samozřejmě daleko méně rozšířené je, že tím, kdo poskytne pomoc Vulkánci v Pon Farr bez družky, je někdo přímo příbuzný – matka, dcera nebo sestra.

Pokud se na tento motiv podíváme společensky, zvláště z úhlu pohledu společnosti odmítající násilí a vysoce si vážící života, je první varianta do značné míry logická a společností tolerovatelné, i když se na to podíváme lidskýma očima. Přeci jen, situace kdy si otec začne s manželkou svého syna, není něco, co by bylo k absolutnímu údivu ojedinělé.

Ohledně druhé varianty musíme hlavně uvažovat, o jak vzdálenou pokrevní příbuznou by se jednalo, neboť v naší historii byli sňatky pokrevně poměrně úzce spřízněných osob běžné, naopak nezřídka kdy považované i za žádoucí, a i dnes je vztah s vlastním bratrancem/sestřenicí z hlediska právního možný. A naopak, v prostředí jako je Vulkán, kde je populace a populační růst menší než na Zemi, je celkem pravděpodobné, že sňatky a svazky spříbuzněných osob byli běžné.

Závěrem

Veškeré teorie, spekulace, závěry a myšlenky, jsou mé vlastní. V žádném případě netvrdím, že s tím musí všichni souhlasit a respektovat to pomalu jak součást kánonu. Jsem prostě jenom nadšený trekkie, který rád spekuluje o své oblíbené StarTrekovské rase a občas – dobrá často – má potřebu svými spekulacemi obtěžovat ostatní počestné občany velkého internetového státu. Navíc, přes to, co jsem zde napsala, je vysoce pravděpodobné, že ve svých fanfiction nebo kdekoliv jinde zase napíšu nějakou jinou spekulaci. O mnoha věcech mám mnoho teorií, které se od sebe více nebo méně liší a o všechny se ráda podělím s kýmkoliv, kdo má náladu, nadšení a/nebo odvahu poslouchat.

 

Poznámky:

 1. Je zde celkem dobré zapolemizovat o měření času v ST světě. Neoficiálně vznikl takzvaný standardní rok, obvykle se to bere tak, že je standardní rok časový úsek, který je počítán jako rok planety Země – to pro snazší orientaci v čase ST vesmíru. Ovšem rok na Vulkánu svou délkou nekoresponduje s rokem pozemským, protože oběžná dráha Vulkánu není totožná. Můžeme se tedy položit otázku, jestli když se řekne "sedmiletý cyklus" je myšleno sedm standardních/pozemských let nebo sedm vulkánských?
 2. Trvalé telepatické spojení mezi vulkánskými manželi nebo milenci je nesmírně oblíbený fanouškovský motiv. Tomuto spojení jsou připisovány různé vlastnosti, hloubka i možnosti využití. A je také poměrně intenzivně užíván v knižním kánonu.
 3. Já mám se seriálem Enterprise velké problémy hlavně z důvodů samotného námětu, nebo ještě lépe z důvodu role, kterou scénáristé přiřadili Archerovi a jeho posádce, kteří dle seriálu zachránili Zemi, položili základní kameny Federace, byli přítomni při jejím zakládání a po Archerovi je – cituji: pojmenováno víc škol než po Cochraneovi, a přitom o nich v ostatních řadách ST (které se odehrávají časově až po Enterprise) není ani jediná zmínka. Je pravdou, že v ostatních Star Trek sériích (TNG, DS9, Voy) není o Kirkovi nebo ostatních ST postavách zmínka na každém kroku, ale scénáristé se divákovi nesnaží namluvit, že postavy, jejichž příběh zrovna sledují, všechno zažili jako první, všechno objasnili jako první, všechno vyřešili jako první a jsou slavnější než všechny ostatní posádky ve Star Treku dohromady. A nesnáším, co tam udělali scénáristé z Vulkánců, za to bych je lynčovala.
 4. Surakovo učení je téměř všemi Vulkánci na Vulkánu uznávaný filosofický směr spočívající v odmítání násilí, jednání dle logiky a kontrole a potlačování emocí. Nabádá také k toleranci a přijímání nového, což se odráží na IDIC – symbol nekonečné rozmanitosti v nekonečných proměnách. Jeho hlavním aspektem je snaha o dosažení vnitřního klidu, logiky a harmonie se sebou samým.
 5. Surak, filosof a zakladatel vlastního filosofického směru. Je považován za praotce moderních Vulkánců a největšího muže, který kdy na Vulkánu žil.
 6. Při důkladnějším pohledu na kánon můžeme snadno zpozorovat, že se průměrný věk, kterého se Vulkánci dožívají, s postupem času zvyšoval. V TOS, díl „Vražedné roky“, si Spock stěžuje na některé projevy stáří (nízká teplota na lodi), na což mu McCoy říká, že má kondici stoletého Vulkánce. V TOS, díl „Cesta k Babylonu“ se pak vyskytuje Sarek, kterému již je přes sto let a je o něm tvrzeno, že „Vulkánec vašeho věku ještě nebývá v důchodu“. Pak zde máme TNG, díl „Sarek“, kde je Sarekovi již přes 200 let a v TNG, díl „Sjednocení“ se pak dozvídáme, že zemřel předčasně na nemoc ve svých 2020 letech. Obecně se tedy v dnešní době má za to, že se Vulkánci dožívají průměrně 250 let.
 7. Riziko smrti díky nenaplněnému Pon Farr je dalším velice oblíbeným fanouškovským motivem, jelikož je to způsob, jak snadno a rychle dostat svého oblíbeného Vulkánce do postele vlastně úplně s kýmkoliv.
 8. O své nevoli k Enterprise jsem už v poznámkách mluvila, zvláště jsem zmiňovala i přístup k Vulkáncům, přičemž Kov je dobrým příkladem toho přístupu. Kovovo výrazné prostorové… ach, nebudeme tomu dávat epická jména. Ten herec má panděro jak hrom a výraz chovance ústavu pro mentálně retardované, k tomu ještě, ač Vulkánec vesele hovoří o Pon Farr s naprostým cizincem. Promiňte, ale takovému Vulkánci, logika nebo ne, ty uši nevěřím a zastávám názor, že je to pouze nerd v kostým.
 9. Ještě častěji se motiv úlohy vulkánské ženy objevuje ve fanouškovské tvorbě, kde je někdy doveden do skutečně pozoruhodných detailů, včetně toho, že roli vulkánské ženy přijme dokonce muž.
 10. T'Pau, vulkánská kněžka. Byla oddávajícím při Spockově Koon-ut-kal-if-fee a ve Voyageru je na ní vzpomínáno jako na jednu z největších logiček své doby.
 11. T'Lar, také vulkánská kněžka. Byla přítomna jak při Spockově narození, tak to byla právě ona, kdo převedla Spockovu katru z McCoyovy mysli zpět do jeho těla.

Odkazy:

 • Memory Alpha - velká online dostupná encyklopedie StarTrek vědomostí řazených pod kánon; vše co je ve filmech a seriálech.

 • Memory Beta - velká online dostupná encyklopedie Star Trek vědomostí řazených pod non-kánon; vše, co je k nalezení v oficiálně vydaných povídkových sbornících, novelách. knihách, komiksech, hrách a dalších oficiálních dílech týkajících se ST vesmíru.

 • Stránky T'Pel - Zajímavé fanouškovské stránky jedné české slečny zabývající se Vulkánci. S veškerými jejími názory souhlasit nemohu, ale čtení je to zajímavé a byla (je?) k vidění i na conech.

napsala Lanevra

—————

Zpět


Diskusní téma: Čím je pro Lanevru ... PON FARR

Datum: 14.05.2014

Vložil: fialka

Titulek: nápady

Několik šílených nápadů k Pon Farru:

Sedmiletý opakující se cyklus = spuštěný "alarm"; ekvivalent biologických hodin, které začnou tikat bezdětné ženě po čtyřicítce...
Riziko úmrtí při neuskutečněném sexu - 1) jako nátlak na ženy, které by se rády vymluvily, že je právě bolí hlava :-)
2) tvůrce seriálu možná inspirovalo, že orgasmus se francouzsky nazývá také "malá smrt". Takže Vulkánec má na výběr: malou smrt nebo opravdovou :-(
3) Možná při tom celoživotním potlačováním emocí a zároveň neuskutečněném sexu byli někteří muži náchylnější k sebevraždě (myslím ve stylu sebevražd našich pozemských kytovců a mnoha dalších druhů zvířat) - logika jednání zůstala pohřbená pod hormony...
4) Já bych zásah do DNA nevylučovala. Jak píšeš sama, Pon Farr je hormonální bouře, opakovaná v cyklech. Co když se tím může probudit nějaký "do teď spící" destruktivní gen?

Proč vlastně trčeli na tak nehostinné planetě, když Romulané našli dokonce dvě nové planety, mnohem vhodnější pro život? Je to logické? ;-)

—————

Datum: 15.05.2014

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: nápady

Předestřu, že v komentáři operuji jen z fakty, které byli fakty, než natočili Enterprise. Dělám to tak proto, že pokud si člověk vzpomene na něco kánonického, okamžitě zjistí, že v Enterprise to bezprecedentně změnili. Uvedu pár příkladů. V TOSce se sice všichni divili, co je to tribbl, ale v Ent na něm doktor běžně pokusničí. Leta letoucí se mělo za to, že Spock je první míšenec člověka a vulkánce, v Enterprise nám vnucují, že silikonová huba a Trip měli děcko dávno před narozením Sareka (o tom, že se mělo dlouho za to, že Amanda a Sarek byli první lidsko-vulkánský pár se vyjadřuji jen na okraj, v Ent nám také tvrdí, že je to ve skutečnosti kachní huba a Trip). Vulkánci si od Surakových dob nestihli všimnout, že jsou rasa telepatů a proto splynutí myslí odmítají a tvrdí, že ho jsou schopni jenom někteří "poškození" jedinci. Kapitán Archer pobíhá se Surakovou katrou - ano, slyšíš dobře, Surakovou, toho Suraka, praotce všech všech moderních vulkánců a největšího muže, kterého kdy Vulkán vesmíru dal - v hlavě, aby mohl přinést hologram generující šutr, co během sta let z xenofobních hovad zvaných Vulkánci, udělá ten tolerantní, vědecky a filosoficky založený národ, jehož všichni známí představitelé běžně provozují splynutí myslí. A... hele, na tom, co všechno v seriálu Ent nekoresponduje z do té doby známým kánonem, by se dal postavit celý jeden článek. Jo a v jedné serii Ent vykradli motiv z knihy Doktorovy rozkazy, ale to už je další věc.
Sorry za dlouhý úvod, ten seriál mě hněte, i když ho uznávám víc, jak Abramse. Tak, teď ke komentáři.

S biologickýma hodinama je to dobrý nápad, ale nebylo by to trochu brzo? Přeci jen, v Pátrání po Spockovi prvním Pon Farr prochází Spock už v nějakých šestnácti letech, i když to může být způsobeno vlivem planety. V TOSce už je mu přes třicet let. Jistě, tady to koresponduje s tou tvou třicítkou, ale tady je dobré si uvědomit, že se vulkánci dožívají dvouset let. To by bylo dost brzo. Nicméně, myslím že to vlastně koresponduje s tím, co jsem pslaa já, tedy že je to evoluční způsob, jak přimět Vulkánce se rozmnožovat.

1)Myslíš si, že by se nechaly tak vydírat? :-D Přeci jen to byla válečnická společnost, smrt jakožto taková není v obdobné společnosti brána jako ta správný vyhrůžka pro bojovníka. Zemřít je čestné. Pravda je, že zemřít na lůžku a v šílenství čestné není, ale nakolik na tom ženám záleželo?

2) Jistě, to je klidně možné. :-) O návaznosti symboliky ve Star Treku se skutečným světem a záměry tvůrců já se s tebou nebudu hádat. To budeš mít víc zmáknuté než já, já v článku na celý problém spíše nahlížela z hlediska možností biologie a evoluce. :-)

3) Tady operuješ s předpokladem, že Pon Farr zapříčiněn až přijetím Surakova učení. V článku jsem uvedla důvody, proč si to nemyslím. A jestli může potlačování emocí a potřeb zapříčinit duševní problémy? Noo, to se zeptej mnichů, ti by to měli vědět z vlastní zkušenosti. :-)

4) Probudit čím? Přijetím Surakova učení? Jinak můj argument proti genetické manipulaci je hlavně Spockovo tvrzení, že je to rituál z dávných dob a samozřejmě bych připočtla prastará místa a celé generace Vulkánců. Ono jich za těch dvatisíce let nebylo tolik, myslím generací. Jinak v knižním kánonu je s Pon Farr operováno, pokud se o něm mluví, opravdu jako s něčím, co existuje od nepaměti. Vzhledem k tomu, že na Surakovu dobu si Vulkánci sedsakra dobře pamatují, prostě zastávám názor, že je Pon Farr starší než jakákoliv válka, které by to mohla zapříčinit - pokud vůbec uznám, že byli v Surakově době až tak moc vyspělí.

Protože je Vulkán jejich domov, vyvinuli se tam a žili tam jejich předci. Jsou tam uložené katry stovek předků, které by všechny museli vzít s sebou, což kdoví jestli by šlo. A samozřejmě je tu skutečnost, že Romulané odcestovali jako malé skupina kolonistů, zatím co Vulkánců je několik miliard. Takový počet lidí nepřemístíš jen tak mrknutím pokud nejsi Q. :-D Nicméně Vulkánci mají po Federaci i v Kirkově době několik kolonizovaných planet a mnoho jich žije na jiných obyvatelných planetách.

—————

Datum: 20.05.2014

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: nápady

Já na tebe včera zapomněla a dneska málem taky. Tak honem k věci:
- biologické hodiny - nechytej mě za slovo, 30 let věku se týká lidí. Nevím jak dlouho se Vulkánci počítají mezi mladé a schopné rozmnožování - do 50? Déle? Prostě ponfarr má smysl v časovém rámci plodnosti.

1) Tohle byla legrace, s tím "Bolí mě hlava". Jinak ale např. svatební zvyklosti přetrvávají neuvěřitelně dlouho a to i napříč kulturami, u kterých vůbec nedávají smysl.
"zemřít na lůžku a v šílenství čestné není, ale nakolik na tom ženám záleželo?" Ženám ne, ale mužům ano.

2) :-)

3) " Tady operuješ s předpokladem, že Pon Farr zapříčiněn až přijetím Surakova učení." Ne, jen jsem to myslela, jako že ponfarr + potlačování emocí zvyšovalo chuť se zabít, když nedošlo k sexu. Že vyšší úmrtnost byla nechtěným vedlejším účinkem u těch, kteří nezvládli Surakovo učení do hloubky. Jako že to víc předstírali a že ten rozpor mezi logikou a city mohl být smrtelnou chybou v myšlení.

S mnichy je to složitější, záleží na druhu víry.

4) Asi si tady nerozumíme. Genetická manipulace je pro mě cizí zásah. Já myslela probuzení genu, který mají skoro všechny humanoidní bytosti ve ST od těch prvotních rozsévačů. U všech je nečinný, akorát Vulkánci si ho probudili, ne Surakem, prostě se to objevilo, jako třeba u pračlověka vznikly modré oči (taky zajímavá hádanka).
No ale nic to neřeší.

Jo, beru, Vulkán je jejich Země zaslíbená. Dík za vysvětlení.

—————

Datum: 01.06.2014

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: nápady

Sarkra! Já si nevšimla, žes mi tu odpověděla.

To je náhodou další zajímavá otázka. Jak jsem psala, Vulkánci se dožívají 200 a více let - tedy, viz skutečnost, že to tak asi původně nebylo myšleno, ale dnes... - takže do kdy mohou mít potomky? Muži nejspíš po celý svůj život, přeci jen u lidí to tak je, i když s věkem počet a kvalita spermií samozřejmě klesá.
Jak je to u Vulkánek? Inu, vzhledem k věku, kterého mohou dosáhnout, bych typovala, že plodnost by končila někdy kolem 150 roku. Pokud vůbec nejsou třeba jako některá zvířata, kdy ovulace je vyvolána až pohlavním stykem. Pak by mohli být plodné teoreticky do konce života, i když je samozřejmě zřejmé, že kvalita vajíčka a jeho schopnost se uhnízdit, by s věkem výrazně klesla.

1) To ano. Tak třeba v USA máš do teď obřízku, ač je to vlastně naprosto nesmyslný zvyk, kterým se rozhodně nezabrání přenosu pohlavních nemocí ani to není hygieničtější. Prostě tam obřezávají kluky proto, aby "vypadali jako tatínek". :-D
Zase, je to válečnická společnost a čest existuje i u žen, některým by na tom asi záleželo.

3) Myslíš jenom ta smrt? Hmm, to je zajímavá, ale zase si říkám, že snad takové pověra je natolik absurdní, že musela vzniknout někdy v dobách středověkých.
Co na druhu víry... spíš na jejich schopnosti dodržovat celibát. :-D Ne, vím, že ne všichni ho musí dodržovat, nicméně mimomanželský sex je zakázaný ve všech vírách.

4) Jasně, ale to je však právě evoluce. Co se týče genů se člověk od takové myši liší vlastně jenom minimálně. To, co nás odděluje vzhledově jeden od druhého, je pak naprosto zanedbatelná část genomu. To je jako kdybys obtočila celý rovník pruhem papíru z čísly a poslední centimetr z toho papíru by vůbec byl podstatný co se rozdílnosti týče.
Nabízí to však otázku vzhledem k ST; co první bytosti, ti co roznesl život po naší galaxii, nemohl preferenčně u jednobuněčných organismů na Vulkánu vypíchnout nějaký gen, který pak usnadnil vývoj Pon Farr? Já myslím, že to není vyloučeno, ale.... Tady zase jde o polemiku co se týče vývoje celé planety.

Už nejednou jsem se setkala s tím, že z nějakého důvodu autoři článků o Vulkánu intenzivně upozorňují na to, že Vulkán nebyl původně pouštní planeta.
Já se takové teorii nebráním, naopak zastávám názor, že tomu tak skutečně bylo na samotném počátku jeho vývoje. V dobách jednobuněčných organismů žijících v tamních mořích.
Také hodně rádi upozorňbují, že přívětivé klima zničila jakási nespecifikovaná klimatická katastrofa. Já bych ji klidně specifikovala; jejich slunce, nejspíš původně stejné jako naše, se změnilo v Červeného obra. Hvězdu v pozdní fázi vývoje, který nejspíš při svém výbuchu pohltila planety v nitru vulkánské sluneční soustavy čímž se dostal Vulkán blízko slunce a jeho atmosfera se z části vypařila. Tomu odpovídá všechno; vysoká teplota, tenká atmosfera, sucho, vulkanická aktivita.
Nicméně to se zcela jistě stalo až poté, co se začali vyvíjet Vulkánci. Proč? Protože Vulkánci jsou přizpůsobeni vysokým teplotám, mají vnitřní výčko, vydrží dlouho bez vody - je to živočich vyvinutý v nepříznivých podmínkách.
Je ale pravděpodobné, že předtím, než Vulkánské slunce vybuchlo, byl na planetě rozvinutý příznivý ekosystém, který dal vzniknout samotnému životu na Vulkánu, ale který byl poté zničen. Došlo k velkému vymírání zvláště vyvinutých živočichů a rostlin - ostatně to se stalo mnohokrát i na zemi, nejmasivnější bylo vymření dinosouru a megalitické fauny - což nastartovalo druhou evoluci ze které vznikli Vulkánci.
Abych se vrátila k původnímu tématu - ne že bych neměla jen nutkavou potřebu tuto teorii o červeném obrovy prostě sdělit :-D - tak považuji za pravděpodobné, že tak vyspělá civilizace, která by dokázala procestovat celou galaxii a rozeset život, by byla schopná zjistit za jak dlouho, tedy že poměr za krátko, se vulkánské slunce změní v červeého obra což učiní planetu nehostinou a proto mohli implantovat gen ze kteréh pak vzešel pon farr.

—————

Datum: 12.05.2014

Vložil: fialka

Titulek: zatím jen...

... budu trvat na svém předchozím názoru, že ti původní autoři pon farru to nedomysleli a už vůbec je nenapadlo, že by to někdo mohl takto precizně rozpitvat.
Ale je to článek se spoustou informací a chci si odpověď trochu promyslet.
Dík za věnování, zatím nezasloužené, vždyť jsem od ponfarru zbaběle utekla.

Víc v úterý.

—————

Datum: 13.05.2014

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: zatím jen...

Tady asi nenajdeš nikoho, kdo se s tebou o tom bude přít, i když určitě existují fanoušci ST, co se domnívají, že je Trek po všech stránkách dokonalí. Vím určitě, že existují takový milovníci Abramse, takže logicky budou i na klasický Trek.
Jaké utíkání? ;-) Já oceňuji, že vůbec má někdo odvahu a sílo mě vyslechnout a bavit se se mnou o tom. :-)

—————

Datum: 14.05.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: zatím jen...

Šmarjapano, je to seriál. :)

A pon farr byla původně zápletka do jedné epizody. Pochybuji, že byli v tu chvíli schopní domyslet

a) jak populární ten seriál bude. Že by mohli být jeho okolnosti, postavy a zápletky vcelku známé ještě za čtyřicet let, jak je známo, nikoho nenapadlo.

b) jak fascinující bude pro diváky specielně pon farr. Vulkánci a sex, to je spojení, které prostě budí otázky. :)

—————

Datum: 14.05.2014

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: zatím jen...

Právě.. říkám, že tady asi nikdo nebude tvrdit, že je TOS naprosto dokonalá a že mají všechno zvládnuté do posledního detailu.
Na druhou stranu však budu tvrdit, že scénaristé Enterprise měli šanci dodal Star Treku logiku a dějiny, které by byli uvěřitelné, místo toho udělali hrozný maglaj logicky nenavazující na ostatní serie a nekorespondující s kánonickými informacemi. A samozřejmě vykradli oblíbené náměty z ostatních řad i non-kánonických zdrojů, takže jestli měli deset vlastních motivů v celých víc jak 90 dílech, tak jsem na ně ještě hodná.

—————

Datum: 11.05.2014

Vložil: kami

Titulek: ...

Do Star Treku sa vobec, ale vobec nerozumiem, jedina postava, ktoru viem rozoznat a sucasne pomenovat je Spock. Mám ale v oblube teoreticke clanky, takze som si ho zo zvedavosti precitala a som rada, ze som sa nieco dozvedela, hoci mne budu informacie o sposobe rozmnozovania Vulkancov nanic. Ale napisane je to precizne.

—————

Datum: 13.05.2014

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: ...

Existuje způsob, jak tě donutit milovat Star Trek? :-D To je totiž má životní mise; přimět všechny, aby milovali Star Trek. :-D
Ne, děkuji, jsem ráda, že sis to přečetla a alespoň hodnotíš kladně, jak je to napsané. ;-)

—————

Datum: 14.05.2014

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: ...

No to je skvělá životní mise!

I když se nejpsíš najdou i lidé, které taková startrekovská misionářka svou bigotní nadšeností docela obtěžuje. :)

Přivadí mě to ovšem k zamyšlení, jaká je má životní mise?

Hmm ...

—————