-


Alternative universe

11.07.2013 20:43

Tento článek vznikl na objednávku. Sama od sebe bych se k němu asi neodhodlala. Rozhodně nemám pocit, že vím o AU víc než jakýkoli jiný čtenář fanfiction. Mám ale s tímto pojmem určité obtíže a tento článek pojednává zejména o těchto obtížích. Mohl by se klidně jmenovat „ Obtíže s alternativními světy“. Jsem zvědavá, zda je se mnou někdo sdílí? Začátek je trochu osobnější než je vhodné, nějak jsem si to nedokázala odpustit. Omlouvám se ...

 

Další články na příbuzné téma:

Julie: Jak se neztratit v alternativních vesmírech

Josika (Julie): Fúze (nikoli jaderná)

Elinor: Kouzelná dvě slova Alternativní Univerzum

Nagat: AU drinking game

Nagat: Z nejhlubšího kruhu pekla: Omegaverse

 

 

Osobní vyznání

 

Autorka tohoto článku uznává, že je na světě mnoho lidí, kteří toho přečetli mnohem více než ona. Prohlašuje ale, že poslední dva roky věnovala maximum svého času čtení fanfiction. Pohybovalo se to na hranicích jejích možností a zanedbávala kvůli tomu často své další povinnosti.

 

Autorka tohoto článku strávila nějaký čas před jeho napsáním pátráním ve své paměti a dospěla k názoru, že při striktním výkladu termínu AU nečetla žádný HP FF příběh, který by nebyl AU. Nejblíže k tomu mělo asi těch několik HP fanfiction, které vznikly ještě před dokončení HP série a které se sice z dnešní pohledu zásadním způsobem odklání od předlohy, ale z dobového hlediska to nejspíš jednoznačně nedělaly.

 

Autorka tohoto článku však věří, že kanonické fanfikční příběhy existují. Z doslechu o jejich existenci slyšela. Sama se s takovými (víceméně, aspoň co do záměru) setkala mimo HP fandom a velice ráda si vyslechne v komentářích typy na nějaké další.

 

Přesto si na základě svých zkušeností troufá tvrdit, že takové kanonické FF stojí na samotném okraji fanfikčního „alternativního vesmíru“. A proto jí připadá pošetilé takové příběhy považovat za normu a používat jako měřítko pro posuzování „správnosti“ těch ostatních. Myslí si, že podstatou fanfiction je něco zcela jiného, ba protichůdného, snaze držet se intencí původního autora. Každopádně má dojem, že pokud se na problém kánon versus AU nahlíží přespříliš přísně, vyplatilo by se vyznačovat spíše kanonickou věrnost než odchylku, protože právě ta je v rámci FF čímsi výjimečným.

 

 

Obtíže s alternativními světy

 

S termínem „AU“ mám docela potíž. Ta potíž spočívá v tom, že je to pojem užívaný ve značně širokém a nejednoznačném smyslu. Rozumíme pod ním zkrátka příliš mnoho rozličných věcí, což myslím potvrzují i výsledky ankety, kterou jsem nedávno uspořádala. Jenže právě tento širší a striktní (= vůči každé změně kánonu uplatňovaný) výklad tohoto pojmu mi natolik splývá se samotným pojmem fanfiction, že téměř dělá jedno z těchto slov zbytečným a nepatřičným.

 

Nahlížím totiž na samotnou fanfiction jako na svého druhu takový alternativní vesmír existující paralelně vedle kanonického díla a nikoli synchronně s ním. Pod vlivem Henry Jenkinse se domnívám, že fanfiction je jakýmsi „pytlačením“ na předloze a domnívám se tedy, že naprostá většina fanfiction je realizací touhy nějakým způsobem přepsat a nikoli doplnit kanonický příběh. Celý problém pak ještě komplikuje fakt, že i samotnému původnímu příběhu rozumí každý čtenář trochu jinak, kteréhož problému jsem se ale již dotkla v článku „Každý čteme jinou knihu“ a proto ho nyní již nebudu dále rozvádět.

 

 

 

Geografie prázdných míst fikčního světa

 

Pokud chce nějaký člověk napsat originální a při tom kanonicky věrný fanfičkní příběh, nezbývá mu než najít v kánonu místa, které jeho původní autor dosud nezaplnil událostmi a fakty. Musí prostě vyhledat ta místa, kde slovy latiníka ještě stále přebývají lvi.

 

Větší část fanfikčních příběhů, které za kanonické považuji, vznikla pravděpodobně z touhy vytvořit prostě další pokračování oblíbených dobrodružství po té, co ta originální již nebyla k dispozici. Pracovně jsem tyto příběhy nazvala „Jak to bylo dál“. Pojmenování jsem ukradla Máje, jejíž stejnojmenná série je sama o sobě pregnantním příkladem fanfikce tohoto typu. Nejpopulárnějším fanfikčním příběhem tohoto druhu je v českých zemích asi Martinův „Pán smrti“, který dnes samozřejmě také představuje alternativu k hlavnímu ději, ale svého času se zdál kanonický natolik, že se mohl pokoušet předstírat, že je autentickým pokračováním HP série. Specifickým příkladem tohoto typu fanfikcí jsou v HP fandomu také příběhy další generace Potterů, Albuse Severuse nebo Jamese Siriuse. Značné proslulosti dosáhla třeba série příběhů George Lipperta.

 

Pochopitelně je tu také možnost umístit děj svého příběhu před ten kanonický. V HP fandomu jsou například oblíbené příběhy z doby Pobertů. Za všechny jmenuji: „Všechno, co Harry kdy chtěl vědět o Pobertech (a bál se zeptat“.), ale hlavní autorskou fanfikční taktikou, jak napsat něco nového a při tom kánonu neodporujícího jsou tzv. „misang scenes“. V rámci HP fandomu je lze s nadsázkou a nepřesně definovat jako vše, co se ( alespoň dle autora té které fanfikce) dělo, když se zrovna Harry Potter díval jinam. Bohužel jediný trochu reprezentativnější příklad, který mě napadá, je FF „Štěstí je tam, kde ho najdeš“ od Razberry. Píši „bohužel“, poněvadž to z hlediska kanoničnosti není tak úplně uspokojivý příklad. Jde o slashový snupin příběh, který sice nepopírá většinové heterosexuální chování postav, ale nějaký literární purista dost těžko přijme jeho přirozenou návaznost na kánon.

 

Kdysi jsem se díky jednomu traileru na youtube seznámila s fanfikcí „Madam Minister“ od celticbard. Pojednávala o první ministryni kouzel a odehrávala se dávno před narozením většiny hrdinů vymyšlených Rowlingovou. Díky ní jsem pochopila, že existuje ještě další možnost, jak napsat kanonický fanfikční příběh. Když si vymyslíte cosi, co se teoreticky odehrává v daném fikčním světě, ale prakticky se týká časů nebo míst tak vzdálených tomu původnímu, že jej lze z vyšší míry považovat za dílo originální. Pro takové fanfikční příběhy sice není tak moc těžké se držet kánonu, problém je, že většinou nikoho dvakrát nezajímají, poněvadž čtenáři FF se starají zejména o osudy „svých“ hrdinů a neuspokojují je příběhy odehrávající se tolik mimo jejich známý svět.

 

 

KÁNONU SE DRŽÍCÍ PŘÍBĚHY:

 

1.typ: Jak to bylo dál?

 

2. typ: Chybějící scény

 

3. typ: Co bylo před tím? 

 

4. Spin-off

 

 

Typologie alternativních vesmírů - Část první: Něco je jinak

 

Teoreticky asi každá změna kánonu zakládá povinnost pro užití termínu AU, prakticky jsou - ať už v důsledku nedbalosti, nedostatečných znalostí, nepochopení, touhy udržet logiku vlastního příběhu - změny od kánonu natolik běžné, že se užívání tohoto termínu pro všechny případy, jeví jako nepraktické, protože - nic neříkající. Naprostá většina autorů se odchylkám nedokáže ubránit ani v případě, že chce. Ovšem ještě důležitější je, že to valná část autorů zcela důsledně dělat ani nechce. Za AU proto bývají většinou považovány až radikálnější a cílené změny kánonu. Charakter těchto změn by bylo možné dlouho a z různých stran rozebírat, já se raději spokojím s tím nejjednodušším rozdělením a zaměřím se jen na jejich rozsah.

 

Třebaže existuje i jakési vědecké pozadí termínu „alternative universe“ (odvislé od teoretických úvah ve kvantové fyzice), hádám, že do fanfiction byl přejat ze světa science fiction. V rámci tohoto literárního žánru bylo jeho užívání vázáno především k úvahám o cestování časem. Existují dvě základní představy o možnostech cestovatele v čase ovlivnit kauzalitu dějinného vývoje. V jedné představě cestovatel do minulosti, ať se bude sebevíce snažit, vždy musí naplnit právě tu dějovou linku, která ho přivede zpět do jeho současnosti. V druhém náhledu změny způsobené cestovatelem do minulosti zapříčiní vznik alternativní reality a cestovatel se pak do své časové roviny už vrátit nemůže.

 

Když jsem v anketě respondenty žádala o doporučení AU příběhů, čekala jsem že dostanu doporučení zejména na ty nejradikálnější AU a mírně mě zaskočilo, když jsem v jedné z prvních reakcí objevily FF „Rok jako žádný jiný“ nebo „Elysejský klíč“. Samozřejmě že to jsou AU příběhy, ovšem vzhledem k rozšířenosti takových AU je pro mě těžké je vnímat jako speciální kategorii FF a nazývat je speciálním pojmem. Tento druh příběhů v zásadě považuji za mainstream fanfikčního psaní a spadá do něj drtivá většina FF příběhů, které jsem kdy četla.

 

Jejich společným znakem je, že předpokládají, že významná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k zásadnímu odklonu od něj, podobně jako v mnoha sci-fi příbězích o cestování časem. Teoretickým ideálem takových příběhů je realistické literární ztvárnění situace "Co by se stalo, kdyby...?", prakticky ovšem odchylky od kánonu bývají v těchto příbězích tak rozsáhlé, že se nedají vysvětlit pouhou změnou jediné události. Předpokládají komplexní posun celého fikčního světa, tak aby umožnil autorovi držet se svého záměru.

 

Většina (a to i většina úspěšných FF) kouzelnický (nebo jiný fikční) svět nějak dále dotváří a domýšlí. Někdy je počet těchto nových prvků a drobných úprav tak zásadní, že se do značné míry ocitají za hranicemi hřiště, které vymezil původní autor. Vytváří si vlastní pravidla hry. Takovým dotvářením proslul Kámen manželství a je typické třeba i pro Lanevřino psaní. Jen si přečtěte poznámky, pod jejím Cyklem povídek nebo pod Veritas.

 

Vzhledem k rozšířenosti změn mi přišlo praktické, když jsem u jakési autorky zahlédla, že na svém webu zavedla při značení povídek rubriku - AU dvojtečka -, za níž následují údaje o nejdůležitějších změnách, které v příběhu jsou. Líbí se mi ono samozřejmé očekávání, že příběh bude AU, zbývá jen určit v čem bude AU. Představuji si, jak by to vypadlo, kdyby se tento zvyk rozšířil a někdo by se pokusil napsat příběh zcela kanonický. Zápis by vypadal asi takto – AU: Žádné změny. Dodržuji kánon ve všem! - :)

 

 

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

A. Alternativní časové linie (podle Julie – kanonická AU)

 

1. typ: Podstatná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k odklonu.

 

2. typ: Vlastně jen o něco radikálnější verze prvního typu. Neplatí nic z kanonického děje, protože k odklonu od něj došlo hned na začátku nebo dokonce ještě před začátkem.

 

 

Mezi fascinací a frustrací

 

Mám pocit, že geneze tohoto typu příběhů (minimálně v HP fandomu) má kořeny ve fanfikcích psaných před završením celé série a jsou tedy jako nekanonické vnímány až dnes. Pro velký úspěch tohoto schématu se v nich ovšem nadále pokračuje, tentokrát ale už kanonickým faktům navzdory. Koneckonců některá tato fakta se jeví jako nežádoucí a část čtenářů se s nimi prostě odmítá smířit.

 

Henry Jenkins mluví v této souvislosti o dvou motorech fanfikční psaní – o fascinaci a frustraci. Fascinace nějakým dílem (knihou, filmem, seriálem) nás nutí zaobírat se jím. Jenže ji může následovat frustrace, když se něco v rámci onoho díla neodehrává v souladu s našimi přáními. Frustraci může vzbudit to, když po shlédnutí posledního dostupného dílu oblíbeného seriálu nemáte čím dále živit svou fascinaci. Může ji vzbuzovat to, že vaše oblíbená postava nedostává v seriálu dostatečný prostor nebo z něj dokonce zcela zmizí. Frustraci může vzbuzovat, když váš hrdina skončí v páru s někým jiným než jste si přáli. A tak dále a tak dále a tak dále...

 

AU příběhy dávají autorům fanfiction skvělou příležitost přepsat si příběh podle svého a prostě pominout nežádoucí jevy. Ignorování epilogu je v HP fandomu natolik rozšířeným zvykem, že se pro tento fakt uchytilo dokonce speciální pojmenování - EWE (Epilog? What Epilog?). Takovým roztomilým a hravým příkladem přepisování epilogu je Alanin „Alternativní epilog k HP7“, přesněji jde o takový slashový dovětek k epilogu, který staví celou předchozí situaci na hlavu. Ještě zásadnějším jevem, je popírání smrti oblíbených postav. Oživování Siriuse, Remuse, Brumbála a zejména Severuse Snapea je v HP fandomu zcela zásadním jevem. Bez Snapea by to už prostě nebylo ono a čtenářská většina by přišla o důvod, proč fanfikční příběhy vůbec číst. :)

 

Kanonická věrnost tedy rozhodně není vždy ideálem fanfikčního psaní. Je jím jen tam, kde si ji autor přeje. Věřím, že minimálně podvědomým ideálem většiny autorů fanfiction je změnit nevyhovující a teprve pak dodržet v maximální míře to ostatní. To proto, že ono dodržení dalšího je podmínkou toho, aby autor i čtenáři mohli příběhu věřit.

 

 

Typologie alternativních vesmírů – Část druhá: (skoro) Všechno je jinak

 

Zatímco motivace k psaní prvního typu AU příběhů se mi zdá být zřejmá a splývá z důvody, proč je psána fanfiction jako taková, motivace k psaní typu druhého už mi tak samozřejmě zřejmá nepřipadá. Mám na mysli příběhy, v nichž sice vystupují stejné postavy jako v kánonu, ale které se odehrávají na zcela jiných místech nebo ve zcela jiném čase, zkrátka v úplně jiném světě, než příběhy původní. Jde o takové alternativní „alternativní světy“, něco jako AU „AU příběhy“. :)

 

Když se totiž řekne AU, představím si právě tento typ příběhů. Tyto příběhy patří ovšem v rámci celé fanfikční tvorby mezi okrajové jevy. V češtině je složité nějaké příklady najít. (Typy na další přijímám v komentářích dole.) Jsou natolik odlišné od zbytku fanfiction, že by si zasloužili vlastní pojmenování, které by je odlišilo od příběhů předchozího typu. Okrajově bych zde zmínila i pozoruhodné Sansiny „Neobvyklé okolnosti“, které se na počátku jako takový AU příběh tváří, nakonec je ovšem vysvětlení jiné.

 

Věřím, že jedním z těch nejzásadnějších motivů ke čtení fanfiction je touha znovu se potkávat s oblíbenými postavami. To, za jakých okolností a v jakém prostředí se bude ono setkávání odehrávat, je vedle otázky, s kým se tam setkáme, až druhotné. Proč tedy nevzít své hrdiny a nepřesadit je do prostředí, které je nám dobře známé nebo ho zkrátka máme rádi?

 

Je to trochu nespravedlivé, ale zájem a sympatie nepřipadají na všechna povolání, prostředí nebo období lidských dějin stejnou měrou. Některá prostředí jsou zkrátka oblíbenější něž jiná. Instalatéři asi nikdy nebudou tak populární jako lékaři, padesátá léta tak jako viktoriánská éra s krásnými šaty, koňskými spřeženími a ranými technickými vynálezy. Také v rámci AU příběhů jsou některá prostředí populárnější než jiná. Již zmíněná viktoriánská éra se řadí k těm častěji užívaným. Najít ji můžete třeba v i do slovenštiny přeložené „Štípce laskavosti k tomu“.

 

Velmi oblíbené jsou také AU příběhy ze školního prostředí, což nejspíš souvisí s faktem, že každý člověk někdy studoval a každý pisatel si tedy dělá oprávněné naděje, že něco takového zvládne věrohodně popsat. Vzhledem k tomu, že HP už je samo o sobě příběhem ze školy, můžete AU zaznamenat jen v takovém případě, že se ze školy kouzelnické stane náhle škola „normální“. Mezi příběhy tohoto typu patří například tragická snarry "Wishes are for Dreamers" od Yih.

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

B. Zcela jiné světy (podle Julie – nekanonické AU)

 

Některé oblíbené AU světy:

 

High Scool AU nebo College AU

AU z viktoránské doby nebo přímo Steampunk AU

 
 
 

Některé další oblíbené typy AU podle Fanlore:

 

  • oblíbená prostředí:

Historical AU (termín nadřazený, zahrnující množství všelikých epoch, fantazii se meze nekladou)

Pirate AU (zvláštní oblibě se prý těší vesmírní piráti)

Coffeeshop AU nebo Barista AU (hlavní hrdinové se mění na prodavače a zákazníka kavárny)

Vampire AU (upíři) a Werewolf AU (vlkodlaci)

Prison AU (vězení)

 

  • další kritéria:

Omega verse (svět se řídí zákony vlčí smečky, žijí tu alfy, bety a omegy)

All Human AU, Mundane AU (magický fiktivní svět se stává "normálním")

Magic AU (nemagický fiktivní svět se mění v magický)  

 

 

Kanononický charakter v nekanonickém vesmíru

 

Postava s původním charakterem je nutnou součástí opravdu kanonického příběhu, ovšem obráceně už to tak samozřejmě neplatí. Odvrhnutí kánonu není samo o sobě důvodem k odvrhnutí charakteru. Jak už jsem řekla, věřím, že touha setkávat s oblíbenými hrdiny je hlavním hnacím motorem živícím vášeň čtenářů FF a že proto i tehdy, když se smíří se změnou všeho ostatního, své oblíbené „charaktery“ touží najít stále v podobě nezměněné.

 

Koneckonců to, že použijete-li alternativní svět neomlouvá to samo o sobě i změnu charakteru se dočtete i pod heslem „alternative universe“ na Wikipedii. Mohly bychom snad proto věřit, že ono konstatování odráží panující společenský konsensus v této věci. Případná změna charakteru by proto měla buď logicky vyplývat se zápletky nebo by měla být vyznačena. Pojem AU není automatickou omluvou pro OOC charakter a označení OOC je proto dobrý základ autorovy sebeobrany v takovém případě. 

 

Je při tom jasné, že na tom, co je a není přijatelné odůvodnění se jen tak snadno neshodneme. Mám podezření, že některé vášnivější povahy by při diskuzi nad smysluplností a věrohodností té které povídky vytáhly na protistranu i nějaký ostrý předmět, jenž by byl v okolí zrovna k dispozici. S přihlédnutím k okruhu našich obvyklých činností, by to nejspíš bylo pero. :)

 

Star Trek fandom má skvělý nástroj, jak napsat mimocharakterní postavy a nejen je nemuset označit OOC, ale ještě se tvářit, že jde o dodržení kánonu. Tímto nástrojem je zrcadlový vesmír. Do zrcadlového vesmíru umístila svou povídku Zakalený křišťál Anna. Díky překladu od Archea Majuar je v češtině přístupná také povídka „Bed of Silence“ od Tiry Nog, která však není zcela šťastným příkladem, poněvadž správně temné charaktery si zrovna tam neužijete. Pro představu, co dokáže s hrdiny udělat zrcadlový , doporučuji raději TNG knihu „ Temné zrcadlo“. Takovému typu AU příběhů se říká "Canon AU", protože jejich alternativné realitě dal vzniknout už sám kánon.   

 

 

 KANONICKÝ ALTERNATIVNÍ VESMÍR

 

 Zrcadlový vesmír:

 

Touha odhalit skryté dobro v zlosynech a naopak temné stránky kladných hrdinů se samozřejmě neomezuje na fanoušky Star Treku. V HP fandomu vidím její stopy v povídkách jako je Nezáměrně tvůj od Dinkel. Třebaže tyto fanfikce (dodávám, že ke své škodě) nejsou označeny ani jako zrcadlové, ani jako AU, oplývají charaktery, které by se za zrcadlové označit daly. Existuje malá šance, že kdyby mi na začátku před jejich četbou někdo vysvětlil, že se nacházím v jiném vesmíru, byl by pro mě takový příběh přijatelnější.

 

Jedním ze sporných bodů v debatách o fanficton je, zda za změnu charakteru považovat i změnu sexuální orientace. Autorka tohoto článku přiznává, že v této věci zastává velmi zaujaté stanovisko. Je osobně přesvědčená, že pojmy IC a OOC se nevztahují na sexuální orientaci postavy.

 

Osobnost je psychologický pojem, který zahrnuje mnoho vlastností a ovlivňují ji všeliké životní zkušenosti. Z přísného náhledu by tedy každá změna událostí v AU příběhu měla automaticky avizovat změnu charakteru, nicméně, protože za nejvýznačnější rys osobnosti se považuje temperament, představuji si pod termínem IC zejména dodržení právě těch rysů osobnosti, které se týkají temperamentu. V té souvislosti mě proto zajímá, zda je postava introvertní nebo extrovertní, zda je flegmatik či cholerik. Sexuální orientace je stejně jako další okolnosti vedle toho až vedlejší vlastností osobnosti. Nemluvě o tom, že ti, kteří považují změnu orientace za změnu charakteru, o ní často uvažují přespříliš jako o něčem pevně daném a dalšími okolnostmi neovlivnitelném. Ano, jistě, my slashistky máme právě opačné tendence.

 

Podstatnější než jakékoli psychologické úvahy mi připadají důvody, které bych označila jako literárně kritické. Protože, třebaže tomu občas někdo nevěří, i většina čtenářek slashe touží najít v příběhu své hrdiny takové, jaké je znají. Kdybych připustila, že změna charakteru dělá postavu automaticky OOC, v diskusi nad nekanonickými slashovými páry (jichž je většina), by pak nebylo možné se bavit o tom, zda byl či nebyl charakter dodržen. Celá debata by byla smetena pod stůl s poukazem na to, že vzhledem k změně orientace už jde stejně o nekanonický charakter a s tím se já smířit rozhodně nedokážu.

 

 

Závěr

 

Na světě se najdou lidé, kteří pro pramalou schopnost autorů fanfiction navázat na kanonické předlohy dotyčným doporučují, aby nadále nezamršovali svět svými paskvily, ale já se pokouším raději ve své hlavě nerozdělovat příběhy na ty dobré a špatné, ale na ty, jejichž důvody k přepisování kánonu dokážu sdílet a na ty, u kterých mi to už nejde. Vždy je ale možné, že někde jinde existují lidé, kteří je sdílet mohou. Je zřejmé, že v zásadě si každý může psát, co se mu zamane, to hlavní, co při tom riskujete, že jeho práce nebude nikomu stát za to, aby ji četl.

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Alternative universe

Datum: 08.05.2019

Vložil: Dwaynetic

Titulek: Email маркетинг

Занимаемся email маркетингом с помощью профессиональных инструментов.

Email-маркетинг — один из наиболее эффективных инструментов интернет-маркетинга для бизнеса. Он позволяет выстраивать прямую коммуникацию между брендом (или бизнесом, компанией) и потенциальными или существующими клиентами. Результат такой коммуникации может выражаться как в увеличении лояльности клиентов к компании, так и в увеличении новых и повторных продаж, то есть другими словами — удержании и возврате клиентов.

связаться со мной (emailgram собака mail.ru)

—————

Datum: 29.04.2019

Vložil: DavidSap

Titulek: Кто такие капперы =) Раскрыто

для вас дорогие
Капперы норм!
<a href=sportstart.site>спорт прогнозы стратегия</a>
Вот сайт с прогнозами на спрот и просто купил,и вывел не много но.... Да немного психанул но в плюсе!
Суть в том что тут реально крутые Капперы, я бы сказал лучшие и реально отвечают на вопросы!
Не кидалово!
что бы не гадать,проще зайти и увидеть самим!
Лучше самим по пробывать и убедиться!!!
Всем Удачи

—————

Datum: 25.04.2019

Vložil: DavidSap

Titulek: Кто такие капперы =) Раскрыто

Проверенно на себе
Не лохотрон
<a href=sportstart.site>прогнозы на спорт футюол на завта</a>
Вот сайт с прогнозами на спрот и просто купил,и вывел не много но.... Да немного психанул но в плюсе!
Суть в том что тут реально крутые Капперы, я бы сказал лучшие и реально отвечают на вопросы!
Не кидалово!
что бы не гадать,проще зайти и увидеть самим!
Лучше самим по пробывать и убедиться!!!
Всем Удачи

—————

Datum: 06.04.2019

Vložil: DavidSap

Titulek: Кто такие капперы =) Раскрыто

Легкие дньги
Кто хочет реально заработать
<a href=sportstart.site>прогнозы на спорт футюол на завта</a>
Вот нашел сайт и просто купил,и вывел.... Да немного психанул но в плюсе!
Суть в том что тут реально крутые Капперы и реально отвечают на вопросы!
Не кидалово!
Лучше самим по пробывать и убедиться!!!
Поднимаем бобла

—————

Datum: 28.03.2019

Vložil: Juliusene

Titulek: Детективное агентство "ИнформСервис" Вся РФ.

Детективное агентство, лучшие цены, полный спектр детективных услуг.
Наше детективное агентство оплату только за сделанную работу, наши частные детективы имеют огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.
Частный детектив поможет вам в любом городе и регионе. Работаем по всей РФ

Список наших услуг:

Семейные
-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников

Услуги для частных лиц
-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц
-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка (коммерческий шпионаж)
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов

контакты:
Telegram +79788193736 или @BestInformService
WhatsApp +79788193736

—————

Datum: 27.03.2019

Vložil: Juliusene

Titulek: Детективное агентство "ИнформСервис" Вся РФ.

Детективное агентство, лучшие цены, полный спектр детективных услуг.
Наше детективное агентство оплату только за сделанную работу, наши частные детективы имеют огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.
Частный детектив поможет вам в любом городе и регионе. Работаем по всей РФ

Список наших услуг:

Семейные
-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников

Услуги для частных лиц
-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц
-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка (коммерческий шпионаж)
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов

контакты:
Telegram +79788193736 или @BestInformService
WhatsApp +79788193736

—————

Datum: 27.03.2019

Vložil: Juliusene

Titulek: Детективное агентство "ИнформСервис" Вся РФ.

Детективное агентство, лучшие цены, полный спектр детективных услуг.
Наше детективное агентство оплату только за сделанную работу, наши частные детективы имеют огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.
Частный детектив поможет вам в любом городе и регионе. Работаем по всей РФ

Список наших услуг:

Семейные
-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников

Услуги для частных лиц
-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц
-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка (коммерческий шпионаж)
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов

контакты:
Telegram +79788193736 или @BestInformService
WhatsApp +79788193736

—————

Datum: 17.03.2019

Vložil: AlndreyCow

Titulek: Дьяченко Севастополь

Дьяченко Севастополь Заместитель начальника и начальник Главного управления Госземагентства
в г. Севастополе с 2011 по 2014 год

Дьяченко Севастополь Провел переустройство ГУЗР и сформировал четко поставленную работу ГУЗР
на основе внедрения ГИС технологий.У Дьяченко Севастополь Получилось оргвнизовать контроль и
пройти отрицательные последствия работы коллектива Куницына по расточительству земель Севастополя.
Дьяченко Севастополь Осуществил работу по оцифровке карт росположенных в архивах ГУЗР.
Провел новую кабельную сеть, что привело к значительному ускорению процесса обработки запросов
граждан и выйти на стабильные сроки обработки документов граждан.

Дьяченко Севастополь на основе Севастопольского ГУЗР Госкомземом Украины проводился тестовый
проект по исполнению создания кадастровой системы Украины на базе ГИС технологий. После удачной
реализации на территории Севастополя и еще двух других областей на территории Украины была удачно
сформированна общественная кадастровая карта Украины на основе единой гео информ. системы.

Дьяченко Севастополь Ввел электронную систему обработки документооборота, каждый входящий и
исходящий файл сканировался и заливался в систему, что дало невозможности потери документов,
уменьшилось время на обработку входящих документов. Ввел оптимизацию документооборота.

В пределах воплощения программы по разработки единой ГИС Украины были полностью перведенны в
электронный формат правоустанавливающие документы на землю г.Севастополя.

Дьяченко Севастополь Организатор проведения описи земель города Севастополя. В 2013 году,
в трех районох г.Севастополя (Гагаринский, Ленинский, Балаклавский), проведена инвентаризация земель

Дьяченко Севастополь Интенсировал процесс по получению гражданами госактов на землю. Работа
велась непрерывно. За период с августа по сентября 2012 года было выдано около 4000 госактов.


Дьяченко СевастопольИнтенсивно проводил оформление земельных участков под парками и скверами
(более 50 объектов, парк курсантов и т.д.), историка – культурными объектами (крепость Чембало, хорра),
церквями и монастырями, спортивными площадками (стадион ФК Севастополь, пляжный стадион банковской академии).

Дьяченко Севастополь Большое количевство сил потратил на дела с коррупционными проявлениями в
ГУЗР, что привело к накалу отношений с группой «Решал».

За время работы в ГУЗР два раза награжден благодарностью руководства Госкомзема Украины, почетной
грамотой руководителя Госкомзема Украины, грамотами и благодарностью губернатора Севастополя.

—————

Datum: 15.03.2019

Vložil: AlndreyCow

Titulek: Дьяченко Севастополь

Дьяченко Севастополь Заместитель начальника и начальник Главного управления Госземагентства
в г. Севастополе с 2011 по 2014 год

Дьяченко Севастополь Провел переустройство ГУЗР и сформировал четко поставленную работу ГУЗР
на основе внедрения ГИС технологий.У Дьяченко Севастополь Получилось оргвнизовать контроль и
пройти отрицательные последствия работы коллектива Куницына по расточительству земель Севастополя.
Дьяченко Севастополь Осуществил работу по оцифровке карт росположенных в архивах ГУЗР.
Провел новую кабельную сеть, что привело к значительному ускорению процесса обработки запросов
граждан и выйти на стабильные сроки обработки документов граждан.

Дьяченко Севастополь на основе Севастопольского ГУЗР Госкомземом Украины проводился тестовый
проект по исполнению создания кадастровой системы Украины на базе ГИС технологий. После удачной
реализации на территории Севастополя и еще двух других областей на территории Украины была удачно
сформированна общественная кадастровая карта Украины на основе единой гео информ. системы.

Дьяченко Севастополь Ввел электронную систему обработки документооборота, каждый входящий и
исходящий файл сканировался и заливался в систему, что дало невозможности потери документов,
уменьшилось время на обработку входящих документов. Ввел оптимизацию документооборота.

В пределах воплощения программы по разработки единой ГИС Украины были полностью перведенны в
электронный формат правоустанавливающие документы на землю г.Севастополя.

Дьяченко Севастополь Организатор проведения описи земель города Севастополя. В 2013 году,
в трех районох г.Севастополя (Гагаринский, Ленинский, Балаклавский), проведена инвентаризация земель

Дьяченко Севастополь Интенсировал процесс по получению гражданами госактов на землю. Работа
велась непрерывно. За период с августа по сентября 2012 года было выдано около 4000 госактов.


Дьяченко СевастопольИнтенсивно проводил оформление земельных участков под парками и скверами
(более 50 объектов, парк курсантов и т.д.), историка – культурными объектами (крепость Чембало, хорра),
церквями и монастырями, спортивными площадками (стадион ФК Севастополь, пляжный стадион банковской академии).

Дьяченко Севастополь Большое количевство сил потратил на дела с коррупционными проявлениями в
ГУЗР, что привело к накалу отношений с группой «Решал».

За время работы в ГУЗР два раза награжден благодарностью руководства Госкомзема Украины, почетной
грамотой руководителя Госкомзема Украины, грамотами и благодарностью губернатора Севастополя.

—————

Datum: 15.03.2019

Vložil: AlndreyCow

Titulek: Дьяченко Севастополь

Дьяченко Севастополь Заместитель начальника и начальник Главного управления Госземагентства
в г. Севастополе с 2011 по 2014 год

Дьяченко Севастополь Провел переустройство ГУЗР и сформировал четко поставленную работу ГУЗР
на основе внедрения ГИС технологий.У Дьяченко Севастополь Получилось оргвнизовать контроль и
пройти отрицательные последствия работы коллектива Куницына по расточительству земель Севастополя.
Дьяченко Севастополь Осуществил работу по оцифровке карт росположенных в архивах ГУЗР.
Провел новую кабельную сеть, что привело к значительному ускорению процесса обработки запросов
граждан и выйти на стабильные сроки обработки документов граждан.

Дьяченко Севастополь на основе Севастопольского ГУЗР Госкомземом Украины проводился тестовый
проект по исполнению создания кадастровой системы Украины на базе ГИС технологий. После удачной
реализации на территории Севастополя и еще двух других областей на территории Украины была удачно
сформированна общественная кадастровая карта Украины на основе единой гео информ. системы.

Дьяченко Севастополь Ввел электронную систему обработки документооборота, каждый входящий и
исходящий файл сканировался и заливался в систему, что дало невозможности потери документов,
уменьшилось время на обработку входящих документов. Ввел оптимизацию документооборота.

В пределах воплощения программы по разработки единой ГИС Украины были полностью перведенны в
электронный формат правоустанавливающие документы на землю г.Севастополя.

Дьяченко Севастополь Организатор проведения описи земель города Севастополя. В 2013 году,
в трех районох г.Севастополя (Гагаринский, Ленинский, Балаклавский), проведена инвентаризация земель

Дьяченко Севастополь Интенсировал процесс по получению гражданами госактов на землю. Работа
велась непрерывно. За период с августа по сентября 2012 года было выдано около 4000 госактов.


Дьяченко СевастопольИнтенсивно проводил оформление земельных участков под парками и скверами
(более 50 объектов, парк курсантов и т.д.), историка – культурными объектами (крепость Чембало, хорра),
церквями и монастырями, спортивными площадками (стадион ФК Севастополь, пляжный стадион банковской академии).

Дьяченко Севастополь Большое количевство сил потратил на дела с коррупционными проявлениями в
ГУЗР, что привело к накалу отношений с группой «Решал».

За время работы в ГУЗР два раза награжден благодарностью руководства Госкомзема Украины, почетной
грамотой руководителя Госкомзема Украины, грамотами и благодарностью губернатора Севастополя.

—————

Datum: 13.03.2019

Vložil: mashaCow

Titulek: Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь

В 2014 году Дьяченко Валентин Севастополь в должности заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю организовывал работу вновь созданного
органа на территории Севастополя. Дьяченко Валентин Севастополь сохранил коллектив, архивы, данные ГИС по земельным участкам на территории Севастополя и технику что позволило оперативно
запустить работу Севреестра в городе Севастополь. Дьяченко Валентин Севастополь наладил взаимодействие с центральным аппаратом Федеральной кадастровой палаты Росреестра, Дьяченко Валентин
Севастополь организовал помещения для приема документов.
За успешную работу по созданию филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю Дьяченко Валентин Севастополь награжден благодарностью руководителя Росреестра РФ.

—————

Datum: 12.03.2019

Vložil: mashaCow

Titulek: Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь

В 2014 году Дьяченко Валентин Севастополь в должности заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю организовывал работу вновь созданного
органа на территории Севастополя. Дьяченко Валентин Севастополь сохранил коллектив, архивы, данные ГИС по земельным участкам на территории Севастополя и технику что позволило оперативно
запустить работу Севреестра в городе Севастополь. Дьяченко Валентин Севастополь наладил взаимодействие с центральным аппаратом Федеральной кадастровой палаты Росреестра, Дьяченко Валентин
Севастополь организовал помещения для приема документов.
За успешную работу по созданию филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю Дьяченко Валентин Севастополь награжден благодарностью руководителя Росреестра РФ.

—————

Datum: 12.03.2019

Vložil: mashaCow

Titulek: Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь

В 2014 году Дьяченко Валентин Севастополь в должности заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю организовывал работу вновь созданного
органа на территории Севастополя. Дьяченко Валентин Севастополь сохранил коллектив, архивы, данные ГИС по земельным участкам на территории Севастополя и технику что позволило оперативно
запустить работу Севреестра в городе Севастополь. Дьяченко Валентин Севастополь наладил взаимодействие с центральным аппаратом Федеральной кадастровой палаты Росреестра, Дьяченко Валентин
Севастополь организовал помещения для приема документов.
За успешную работу по созданию филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю Дьяченко Валентин Севастополь награжден благодарностью руководителя Росреестра РФ.

—————

Datum: 27.02.2019

Vložil: KVALTORU_784

Titulek: house for sale moscow ayrshire 404

apartment in moscow russia

—————

Datum: 04.02.2019

Vložil: SEOTOPSn

Titulek: Продвижение сайта. Будете довольны!

Доброго времени! Меня зовут Вадим. Мне понравился ваш сайт, но к сожалению его посещаемость не очень. Вы согласны?

Хочу помочь вам с этим. Выполню продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам методом наращивания ссылок из разных источников (форумов, профилей, статей, комментариев и т.д). Стоимость моей услуги 9800 руб., что вполне адекватная и составляет в два-три раза меньше стоимости в так называемых "сео-фирмах".

От вас мне нужно будет лишь ссылка на ваш сайт и ключевые слова, по которым нужно продвигать. Если их нет, то можем взять из счетчика ЯндексМетрики. Ну и какой-то более оперативный способ общения (скайп, ICQ, вайбер). Если вы хотите поднять позиции и трафик этого или же другого сайта, то пожалуйста, напишите мне письмо с темой "Продвижение сайта 2019" на E-mail: proxrum#@#mail.ru (2 знака # уберите).

С Уважением, Вадим.

—————

Datum: 29.01.2019

Vložil: malleco.info

Titulek: MallECO

Вам точно что то тут подойдет
Вашему вниманию
<a href=malleco.info>травы, лечебные лекарства</a>
выбор огромный!! Размещяйтесь бесплатно!!!

—————

Datum: 25.01.2019

Vložil: DarnellOrdic

Titulek: Платит всем,рекомендую

Здравствуйте

Думаю вам стоит обратить внимание на эту тему!


Хватит жаловаться на правительство и начальника! Возьми жизнь в свои руки и заработай для свой семьи
используя интернет!Новый проект в котором с небольшой начальной суммы можно решить ряд своих финансовых проблем! Ссылка снизу в подписи!

—————

Datum: 11.01.2019

Vložil: JamieDET

Titulek: Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

—————

Datum: 08.01.2019

Vložil: Михаил

Titulek: Перезвоните

Перезвоните мне пожалуйста 8 (905)209-39-95 Антон.

—————

Datum: 08.01.2019

Vložil: Davidcef

Titulek: Вынесен приговор мошенницам из «Профит Альянс» или что ждет сотрудников

3 марта Дорогомиловским районным суд Москвы вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в ООО «Профит Альянс». По версии следствия, подсудимые входили в состав организованной преступной группы мошенников, действовавших по принципу «финансовой пирамиды». Они размещали в двух столичных газетах заведомо ложную информацию о том, что ООО «Профит Альянс» привлекает денежные средства населения под высокие проценты.


Изучив доказательную базу, суд посчитал вину шестерых сотрудниц этой лжефинансовой организации доказанной и приговорил их к реальным срокам заключения.«Суд назначил наказание Ольге Квелашвили в виде трех лет лишения свободы, Валерии Титовец — шесть лет лишения свободы, Наталье Зотовой — пять лет лишения свободы, Светлане Бедняковой — четыре года 10 месяцев и Дарье Сименковой — пять лет три месяца колонии, Елене Сырлыбаевой — четыре года лишения свободы», — рассказала пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

На строгость приговора, вероятно, повлиял особо циничный характер действий женской шайки мошенниц. С октября 2014 по август 2015 женщины размещали в 2 столичных газетах заведомо ложные объявления о том, что ООО «Профит Альянс» привлекает денежные средства населения под высокие проценты. Чаще жертвами мошенниц становились беззащитные пенсионеры и пожилые люди. В течение 11 месяцев «финансистки» принимали доверчивых вкладчиков сразу в двух офисах: на Кутузовском проспекте и в Дровяном переулке. Женщины говорили, что они сотрудницы ООО «Профит Альянс» и ООО «Центр финансирования населения».
За время деятельности группировки женщины смогли мошенническим путём привлечь 67 миллионов рублей, жертвами преступниц стали более двухсот человек. Жесткий приговор не устроил поклонниц мошенниц, которые развернули в интернете настоящую пиар-компанию с требованиями освободить «невиновных».

Девочки не преступницы! Они были наняты на работу через avito, приходили официальные проверки участковыми, которые говорили, что всё в порядке с фирмой, продолжайте работать. Девочек допрашивали в качестве свидетелей без адвокатов, что незаконно, так как по документам те уже числились обвиняемыми, что не было сообщено. Настаивали на подписи признательных показаний, оказывали давление и угрожали тюрьмой.

Вполне возможно, что осужденные не были организаторами преступного «бизнеса», но то, что данные гражданки, как минимум, знали и о неблаговидности своей деятельности и продолжали принимать активное участие в «разводе» вкладчиков, сомнений не вызывает.

Сотрудникам лжеброкера, по фактам мошеннической деятельности которого в десятке регионов страны открыто уголовное производство, впору задуматься о своей дальнейшей судьбе. Вполне возможно, что их куратору Дригайло и иже с ним, удастся отмазаться, то работникам низового звена региональных офисов, которые и занимались непосредственным обманом и разводом клиентов, придется ответить по полной. Очень сомнительно, что когда они окажутся за решеткой, их бывшие хозяева будут носить им передачи. На всякий случай напоминаем: чистосердечное раскаяние смягчает вину и в первую очередь от вас зависит, пойдете вы «паровозами» по уголовному дели или же рядовыми исполнителями.

Поделиться в соц. сетях

—————

Datum: 07.01.2019

Vložil: Darrellnup

Titulek: Оригинальные пептиды из Канады


Настоящим бумом в медицинской сфере, косметологии и особенно в фитнесе стали пептиды, которые при применении человеком действуют на мозговые центры и рецепторы. Таким образом они проводят изменение в биохимических процессах работы, которое полезно для организма. Причём такие процессы проходят естественно для человеческого организма при сравнении с остальными медикаментами.


Наша компания есть официальным дилером компании «Canada Peptides», реализуя ее товар украинским потребителям. Своим клиентам мы готовы предложить удобные варианты доставки и оплаты, при оплате сразу у нас действует бесплатная доставка. Всю купленную вами продукцию мы привезём вам в любой район Украины.


На нашем ресурсе предложен огромный выбор пептидов, из которого вы можете выбрать для себя оптимальный вариант для себя. Перед употреблением мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться в инструкцией.


Для всех клиентов мы предлагаем уменьшение стоимости флакона с приобретением конкретного количества пептидов – это выгодно и комфортно.

—————

Datum: 07.01.2019

Vložil: Михаил

Titulek: Перезвоните

Перезвоните мне пожалуйста 8 (905)209-39-95 Антон.

—————

Datum: 07.01.2019

Vložil: Davidcef

Titulek: Испанский мини-Мэдофф получил 13 лет тюрьмы

Основатель финансовой пирамиды обокрал вкладчиков из разных стран на 350 млн евро. Национальный суд Испании приговорил 46-летнего Германа Кардону-Солера к 13 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег, фальсификацию отчетности и организацию преступного сообщества. Кардона-Солер, которого в местных СМИ называют «мини-Мэдофф», создал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 186 тыс. инвесторов из Европы, США и Латинской Америки.


Компания Finanzas Forex, основанная испанцем в 2007 г., обещала клиентам от 10 до 20% годовых. В реальности же, как выяснилось в ходе расследования, клиенты получали «жалкие гроши», поскольку Кардона-Солер и его подельники тратили привлеченные средства по своему усмотрению. В частности, 107 млн евро они вложили в золото, а на 81 млн евро приобрели и оформили на себя недвижимость в Соединенных Штатах, Испании, Колумбии и Панаме. В общей сложности с 2007 по 2010 гг. мошенникам удалось присвоить 350 млн евро. Кардона-Солер был арестован в 2011 г. в Валенсии.

Помимо отбывания тюремного срока Кардоне-Солеру по решению суда придется выплатить штраф в размере 300 млн евро. Его жена, гражданка Колумбии Лина Мария Мантилья, также проходившая по делу Finanzas Forex, приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. евро, сообщает AFP.

Напомним, американец Бернард Мэдофф, основатель крупнейшей в истории пирамиды, в которую инвесторы вложили десятки миллиардов долларов и которая рухнула в 2008 г. из-за финансового кризиса, в настоящее время отбывает 150-летний срок в федеральной тюрьме на территории штата Северная Каролина.

—————

Datum: 05.01.2019

Vložil: Davidcef

Titulek: Биржевой университет. Типичная афера FOREX жуликов

Недавно по телеканалу Россия прошел сюжет о FOREX-мошенниках из «Биржевого университета». Месяцем ранее эту тему поднимал «Коммерсантъ», статью которого мы вам предлагаем. Все FOREX лохотроны похоже друг на друга как близнецы, и схема работы «Биржевого университета» многим покажется знакомой. Если у вас есть деньги — значит, вы представляете интерес для жуликов. И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.


«Большинство, я уверена, сочтут эту программу очередной разновидностью онлайн-мошенничества. В случае с программой Михаила мои источники подтверждают: его приложение — путь к настоящей финансовой свободе и независимости. Надеюсь, теперь многие смогут повторить его успех». Отзыв от имени главного редактора еженедельника «Коммерсантъ» Екатерины Любавиной, размещенный на сайте, призывающем разбогатеть легко и быстро, должен вызывать у посетителей доверие к уникальному финансовому предложению.

Расчет в целом верный. Разумеется, читатели «Коммерсанта» сразу поймут, что перед ними — самые настоящие и довольно наглые жулики. Хотя бы потому, что еженедельника «Коммерсантъ» в природе не существует. Но сайт сделан вовсе не для них: два с лишним миллиона посетителей из России, стран СНГ и Балтии, скорее всего, о существующих изданиях «Коммерсанта» только слышали, но их самих не читали. Поскольку продолжают верить в способы, позволяющие в один миг стать миллионером. А для читателей «Коммерсанта» существуют жулики поумнее.

Лаборатория обманных технологий

Офис «Лаборатории инвестиционных технологий» в двух шагах от Кремля — в Гостином дворе. В зале для семинаров терминал с бегущими биржевыми котировками, на стенах портреты Джорджа Сороса и Питера Линча, на стеллаже пособия по биржевой торговле и Forex. На отдельных стендах куча рукописных рекомендаций от благодарных клиентов.

Как устроен бизнес «Лаборатории», на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник уже закрывшейся компании «Биржевой университет», созданной при участии полных тезок консультантов «Лаборатории».

Покупается профессиональное программное обеспечение для дилинга, снимается офис в центре города. Нанимаются молодые люди с подвешенным языком, имеющие представление о трейдинге на валютном рынке. Они назначаются преподавателями-консультантами.

«Был жесткий дресс-код,— рассказывает наш собеседник, который был одним из таких консультантов.— Дорогой костюм, галстук, швейцарские часы должны были показать лоху, что мы сами успешные трейдеры и зарабатываем бешеные деньги. Понятно, ни на какие бренды денег не было — покупали китайские реплики часов и одежду такого же уровня».

Для «влошенцев» (от «лох» и «вкладчик») дается массированная реклама в деловых СМИ: публикуются интервью с «экспертами», организуются выступления в дискуссиях на радио и ТВ. Например, руководитель «Биржевого университета» Викентий Винокуров давал интервью на радио «Эхо Москвы», «Вести FM», «Сити FM», «Русской службе новостей», на телеканале ТВЦ.


Оправдываться перед обманутыми вкладчиками у консультантов получается значительно хуже, чем рассказывать о чудесах инвестирования в интервью на радио
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В оплаченное по рекламным тарифам время «эксперты» делают прогнозы, комментируют поведение Федеральной резервной системы США, цен на нефть и курсов валют, проводят оценку разных финансовых инструментов и фондов. Все это с целью создать образ респектабельного финансиста. И сообщают телефон для записи на свои семинары. Пришедшим же на такой бесплатный ознакомительный семинар предлагается платный курс обучения игре на Forex.

Потом обучившийся переводит деньги на брокерский счет рекомендованного дилера Forex и начинает торговать на «мировом валютном рынке». Однако ни на какой валютный рынок его ставки не выводятся — торговля лишь имитируется внутри компьютерной программы на сервере дилера. Правда, по настоящим, транслируемым в реальном времени валютным котировкам.

Формат этот называется «кухня»: по нему работают многие компании, предлагающие в России «выход» на Forex.

Получается что-то вроде букмекерской конторы: ставка-пари на реальное событие валютного рынка.

Соответственно, здесь дилер при выигрыше клиента отдает свои деньги, а при проигрыше забирает всю проигранную клиентом сумму.

По словам пожелавшего остаться неизвестным сотрудника крупного международного дилера Forex, из заведенных игроком денег «кухня» 30% тут же зачисляет в свою прибыль — по статистике, редкий клиент закрывает счет с меньшими потерями. А обычно — со значительно большими.

Однако далеко не все хотят играть. Для такого клиента в ассортименте лоховского супермаркета предусмотрен счет «долевого инвестирования» — подразумевается, что эти деньги становятся частью фонда, которым управляют профессиональные игроки Forex в Европе.

Как говорит бывший сотрудник «Биржевого университета», зарплата преподавателя-консультанта складывалась из оклада 30 тыс. руб. и бонуса — 0,75% от суммы, заведенной клиентом хоть на брокерский, хоть на инвестиционный счет; возвращать эти средства не планировалось. Соответственно, в задачу консультанта входит не только раскрутить клиента на первый взнос, но и на «ретак» — пополнение счета. И многие пополняли. Особенно те, кто выбрал долевое инвестирование,— фонд же показывал высокую доходность.

«Но именно „показывал“,— рассказывает наш источник.— Очевидно, что никто этими деньгами не управлял, а „доходность“ просто рисовали в личном кабинете». По его словам, план привлечения денег вкладчиков для одного консультанта-преподавателя в «Биржевом университете» составлял $30 тыс. в месяц, а вся группа консультантов приносила в месяц не меньше $200 тыс.

В случае с «Биржевым университетом» редакции «Денег» известно о 70 пострадавших. Но это только те люди, которые объединились в попытке найти выход из сложившейся ситуации. Всего их, видимо, значительно больше. По очень приблизительной оценке (100 пострадавших, каждый потерял $30 тыс., минус расходы компании на офис, персонал и агрессивную рекламу), за два года бенефициар схемы мог заработать около $5 млн.

Подопытный инвестор

«Хедж-фонд не отдает мои деньги!» — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств.

Сначала хотел именно сохранить, но из всех утюгов убеждали, что это глупо. Реклама твердила: деньги должны зарабатывать!

Окончательно Михаил сломался осенью 2015 года, когда услышал об одном таком инвестиционном инструменте по радио «Эхо Москвы».

«Эксперты-экономисты» (кавычки тут принципиальны, редакторов «Денег» изрядно развлекли их высказывания) «Лаборатории инвестиционных технологий» рассказывали в программе «Инвестиционный клуб» о фондах, зарабатывающих на рынке валют. Передача, понятно, оказалась рекламной. И номер телефона для записи на бесплатный семинар был назван.

На семинаре тогда еще ведущий консультант, а сейчас исполнительный директор «Лаборатории инвестиционных технологий» Николай Мельничук говорил о принципах торговли на валютном рынке и о возможности открыть брокерский счет у «проверенного европейского дилера Forex» под названием IfamDirect

—————

Datum: 04.01.2019

Vložil: Davidcef

Titulek: FXC Markets. Осторожно, мошенники!Мошенники из TrustBet развели жителя Коми на миллион рублей
14.09.2017 Новости
Следователями ОМВД России по городу Вуктылу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 988 000 рублей. В ходе доследственной проверки установлено, что местный житель, 1988 года рождения, на видеохостинге YouTube увидел рекламный ролик. В записи говорилось о том, что якобы организация «Trust-bet» (официальный сайт trust-bet.com) занимается доверительным управлением счетами граждан с получением ежемесячной, прибыли до 59% от суммы, находящейся на счете.


Предложение заинтересовало мужчину, и он решил попробовать себя в биржевой игре. В одном из банков города он взял кредит на сумму 500 000 рублей, после чего посредством сервиса «Киви» перевел всю сумму на неизвестный номер мобильного телефона.

Желание увеличить доход не оставило мужчину. Чтобы повысить прибыль по вложенным денежным средствам, житель Вуктыла вновь отправился в банк за кредитом. Получив займ в другой финансовой организации, он аналогичным способом пополнил счет неизвестного мобильного телефона на сумму 488 000 рублей.

Однако обещанные дивиденды мужчина так и не получил, а лишь обременил семейный бюджет.

«Ведется следствие»- сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Отметим, что это далеко не единственный случай мошенничества с участием аферистов из TrustBet. В социальных сетях созданы группы пострадавших в этой мошеннической организации, на портале Change.org петиция с требованием привлечь мошенников из TrustBet к ответственности собрала больше тысячи подписей. На текущий момент сайт мошенников отключен, ролики с YouTube удалены, мошенники заметают следы.

—————

Datum: 02.01.2019

Vložil: RoCow

Titulek: african dating sites australia

Welcome to aussiedating.site african dating sites australia
We will be pleased to grant you an access to
this app for free.
After order completion website is
immediately available to access. A follow-up email
is also sent within several minutes. This e-mail
includes the instructions on how to access
the adult dating app in the future.
Users may be asked for, as appropriate, name, email address,
mailing address, credit card information. Users may, however,
visit our adult dating website
anonymously. Users only if they voluntarily submit such
information to us when accessing the african dating sites australia .
Users can always refuse to supply personally identification
information, except that it may prevent them from engaging
in certain site related activities.

—————

Datum: 29.12.2018

Vložil: DoCow

Titulek: счетчик военной ипотеки

В нашей базе - только те ЖК Москвы, Новой Москвы и Подмосковья,
в которых можно купить недвижимость от застройщика или уполномоченного им
отдела продаж. Мы сосредоточились на тех объектах недвижимости, которые интересны
дольщикам здесь и сейчас. Причем речь не всегда будет идти о квартирах в привычном понимании
этого термина - мы не обходим вниманием и лофты. Мы с пристрастием изучаем каждый новый ЖК,
прежде чем представить его на Ваш суд. Мы не специалисты в сфере застройки, но мы в состоянии осветить его ход:
помимо традиционных фотоотчетов и мониторинга цены
мы организуем для Вас контрольные поездки на площадки строительства.
Мы готовы адресовать девелоперу любые Ваши претензии -
поверьте, те, кто заинтересован в продаже Вам своей квартиры, от ответов убегать не станут.
Смысл нашей работы заключается в том, чтобы Вы имели возможность рассмотреть у нас ту новостройку,
в которой находится именно Ваша новая квартира.

—————

Datum: 15.12.2018

Vložil: TrofimIcork

Titulek: Фото порно крупно и бессплатно

Самое лучшее русское порно онлайн смотреть на нашем сайте бесплатно, без и самые лучшие парни в огромной коллекции русского порно видео. Русское порно без регистрации ждет вас и вы можете начать просмо.. Он мнит себя суперпупер шиноби и хочет вступить в акацки. Хорошо, если в хентай популярно детское порно (сетакон, лоликон), садистское порно и..

—————

Datum: 14.12.2018

Vložil: Василий

Titulek: Перезвоните

Перезвоните мне пожалуйста 8 (921)943-27-14, Василий.

—————

Datum: 11.12.2018

Vložil: Олег

Titulek: Перезвоните

Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (812) 309-40-10, Олег.

—————

Datum: 09.12.2018

Vložil: Николай

Titulek: Перезвоните

Перезвоните мне пожалуйста 8 (812)309-40-10, Николай.

—————

Datum: 03.12.2018

Vložil: JamesmiZ

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

—————

Datum: 01.12.2018

Vložil: Валерий

Titulek: Перезвоните

Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85 , Валерий.

—————

Datum: 30.11.2018

Vložil: Davidmiz

Titulek: Москва выездной мобильный шиномонтаж

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

—————

Datum: 29.11.2018

Vložil: annaCow

Titulek: Детективное агенство

Детективное агенство, лучшие цены, полный спектр услуг.

Берем оплату только за сделанную работу, имеем огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.

Список наших услуг:

Семейные

-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников


Услуги для частных лиц

-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц

-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов


Время работы: с 10:00 до 22:00 по МСК

Контакты:
+79787094870 (Телефон, Telegram, Whatsapp, Viber)

—————

Datum: 29.11.2018

Vložil: Richardspert

Titulek: Вывести кротов

Всем доброго дня знатоки, кто может рассказать средство для отпугивания насекомых, который бы не был плох и не вызывал вредных последствий для жильцов в моем доме на даче.
Суть в том, что я купил дом на даче, а там оказались мыши, которые довольно много наносят вреда саду и огороду, а кроме того начали прорывать похоже ходы под домом.
Прошу спасите как быть, где найти метод для пугания всей этой живности с моего участка.

—————

Datum: 28.11.2018

Vložil: propecia finasteride

Titulek: propecia finasteride alopecia

Interesting post.. useful information. Thanks

—————

Datum: 26.11.2018

Vložil: GerasimGeodo

Titulek: Закон 284 фз о досрочном погашении кредита

В чем сложность продажи квартиры, купленной по ипотеке и находящейся в залоге у банка.. 24 отзывов о просто кредит 24: жопа попка у меня слаааадкая полижите? а так же до знаков..

—————

Datum: 25.11.2018

Vložil: Richardjew

Titulek: полиэтиленовые пакеты оптом

[b]Полиэтиленовые пакеты[/b]
Физические свойства полиэтиленовых пакетов во многом зависят через использующегося в них исходного сырья, а также через формы.
купить пакеты со скотчем[/url], в которых используется полиэтилен с низким давлением, прочен лишь в случае, буде у него высокая плотность. Основным достоинством такого материала является его низкая цена.

Главным свойством данного материала является способностьияго. Основным же недостатком такого материала считается отлучка эластичности. Пакеты, изготовленные из такого полиэтилена, легко узнать по шуршащему звуку и мгновенно теряющейся внешней привлекательности.

Производством пакетов из полиэтилена высокого давленияспособно делать изделия с более высокой степенью эластичности. Тем не менее, прочность таких пакетов отставляет желать лучшего. Коли же в пакетах используется полиэтилен, изготовленный около средним давлением, в них оптимально может сочетаться плотность и прочность полиэтилена.

Полиэтиленовые пакеты высокого давления (ПВД) эластичнее, но менее прочные. Пакеты из полиэтилена среднего давления сочетают качества пакетов, изготовленных из полиэтилена высокого и низкого давления – то полдничать они более плотные, чем ПНД и более прочные, чем ПВД. Часто такие пакеты называют «шуршащим полиэтиленом».

—————

Datum: 20.11.2018

Vložil: Евгения

Titulek: Перезвоните

Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85 Евгения.

—————

Datum: 18.11.2018

Vložil: STOKuzov

Titulek: Кузовной ремонт после ДТП, покраска авто.

СТО Кузовщик предлагает Вам недорогой кузовной ремонт и покраску автомобилей в Санкт- Петербурге, Купчино.

Производим ремонт после ДТП любой сложности. Вам не придётся ездить по разным сервисам - мы делаем комплексный ремонт, и Вы уезжаете от нас на полностью исправном автомобиле.

Мы отремонтировали уже несколько тысяч машин, фотографии многих ремонтов можно посмотреть на нашем сайте. Для того, чтобы попасть на наш сайт - просто наберите в поиске СТО Кузовщик!

Оценка повреждений по фото и выезд мастера для окончательной оценки - абсолютно бесплатно по СПб и ни к чему Вас не обязывает! Эвакуация в наш автосервис и дефектовка с разбором поврежденных узлов также бесплатна.
Также, на сайте действует простой калькулятор ремонта - Вы можете сами предварительно понять объём предстоящих расходов.

Все необходимые для ремонта запчасти закажем и найдём сами, по хорошим ценам. У нас есть своя авторазборка, поэтому большие скидки Вам обеспечены!

Индивидуальный, профессиональный и честный подход к каждому случаю и к каждому клиенту, гарантия на все работы от 1 года и более. Мы всегда открыты для каждого, в любой момент ремонта Вы можете приехать, и мастер покажет и объяснит каждый этап ремонта.

Приглашаем Вас в наш автосервис! У нас ремонт действительно качественно, честно и недорого!

—————

Datum: 17.11.2018

Vložil: denCow

Titulek: Rolands petersons privatbank

Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

—————

Datum: 14.11.2018

Vložil: Kristinait

Titulek: Букинг.ком закрыл продажи в Крыму

Сервис по бронированию жилья Booking.com закрыл возможность онлайн-бронирования отелей в Крыму. При попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру на полуострове на сайте появляется сообщение: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».

воспользовался mybookit.ru ничуть не пожалел

—————

Datum: 13.11.2018

Vložil: XRumerTest

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

—————

Datum: 13.11.2018

Vložil: Davidmiz

Titulek: Москва выездной мобильный шиномонтаж

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

—————

Datum: 12.11.2018

Vložil: Davidmiz

Titulek: Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

—————

Datum: 12.11.2018

Vložil: Davidmiz

Titulek: Шиномонтаж на колесах

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

—————

Datum: 11.11.2018

Vložil: JacobPub

Titulek: совет как правильно покупать украшения с бриллиантами

привет девчонки, узнала как выбирать бриллианты и золото www.kupibril.ru
в целом мож сгодиться кому, колечки у них вроде красивые

—————

Datum: 09.11.2018

Vložil: nataCow

Titulek: Rolands petersons minicredit

The airport in Liepaja did a great job - in 2015 after its
reconstruction was completed. At the airport a significant
drainage effort was undertaken, a new cover for the take-off
track was laid, the take-off strip was reinforced, the cover
of the shunting route was improved and expanded, parking places
for the aircraft were renovated as well.Rolands petersons
minicredit After Liepaja Airport was certified for commercial
flights for the summer season in 2016, the Latvian national
airline "AirBaltic" launched regular flights between Riga and
Liepaja. During the first half of that year, more than 4,780
passengers were transported along this route. The five most
popular destinations for transit flights along the Liepaja
route include London, Berlin, Moscow, Copenhagen, and Hamburg,
which, in general, brought very good results.Rolands petersons
minicredit
Keeping in mind the processes that are still underway, it is
important to mention the extensive capacity-building of the
airports, environment protection in a long-term, enhancement
of cooperation with other regional airports in Europe.Rolands
petersons minicredit It is not enough for Latvia to have only
one high-capacity airport - we have a regional leader who can
serve as an example of a successful market behavior for others
.Rolands petersons minicredit

—————

Datum: 09.11.2018

Vložil: krisCow

Titulek: Rolands petersons minicredit

Liepaja airport is the only example nowadays in terms of
Latvian regional airports, however, I see several competitive
regional airports in Latvia.Rolands petersons minicredit To
promote their development, a thorough analysis of the passengers
' potential is needed, starting with linking their activities
with the existing types of transport in the surrounding region,
forming a support strategy to attract new aviation communities,
passengers, and additional services for client groups, bearing
in mind that the added value of airports is formed by airlines
operating there, strategic cooperation partners and service
providers.Rolands petersons minicredit Without a doubt, it is
also essential to study the ultimate goals of tourist
destinations, in order to promote the growth of the travel
market and ensure its positive impact on the economy.Rolands
petersons minicredit

—————