-


Alternative universe

11.07.2013 20:43

Tento článek vznikl na objednávku. Sama od sebe bych se k němu asi neodhodlala. Rozhodně nemám pocit, že vím o AU víc než jakýkoli jiný čtenář fanfiction. Mám ale s tímto pojmem určité obtíže a tento článek pojednává zejména o těchto obtížích. Mohl by se klidně jmenovat „ Obtíže s alternativními světy“. Jsem zvědavá, zda je se mnou někdo sdílí? Začátek je trochu osobnější než je vhodné, nějak jsem si to nedokázala odpustit. Omlouvám se ...

 

Další články na příbuzné téma:

Julie: Jak se neztratit v alternativních vesmírech

Josika (Julie): Fúze (nikoli jaderná)

Elinor: Kouzelná dvě slova Alternativní Univerzum

Nagat: AU drinking game

Nagat: Z nejhlubšího kruhu pekla: Omegaverse

 

 

Osobní vyznání

 

Autorka tohoto článku uznává, že je na světě mnoho lidí, kteří toho přečetli mnohem více než ona. Prohlašuje ale, že poslední dva roky věnovala maximum svého času čtení fanfiction. Pohybovalo se to na hranicích jejích možností a zanedbávala kvůli tomu často své další povinnosti.

 

Autorka tohoto článku strávila nějaký čas před jeho napsáním pátráním ve své paměti a dospěla k názoru, že při striktním výkladu termínu AU nečetla žádný HP FF příběh, který by nebyl AU. Nejblíže k tomu mělo asi těch několik HP fanfiction, které vznikly ještě před dokončení HP série a které se sice z dnešní pohledu zásadním způsobem odklání od předlohy, ale z dobového hlediska to nejspíš jednoznačně nedělaly.

 

Autorka tohoto článku však věří, že kanonické fanfikční příběhy existují. Z doslechu o jejich existenci slyšela. Sama se s takovými (víceméně, aspoň co do záměru) setkala mimo HP fandom a velice ráda si vyslechne v komentářích typy na nějaké další.

 

Přesto si na základě svých zkušeností troufá tvrdit, že takové kanonické FF stojí na samotném okraji fanfikčního „alternativního vesmíru“. A proto jí připadá pošetilé takové příběhy považovat za normu a používat jako měřítko pro posuzování „správnosti“ těch ostatních. Myslí si, že podstatou fanfiction je něco zcela jiného, ba protichůdného, snaze držet se intencí původního autora. Každopádně má dojem, že pokud se na problém kánon versus AU nahlíží přespříliš přísně, vyplatilo by se vyznačovat spíše kanonickou věrnost než odchylku, protože právě ta je v rámci FF čímsi výjimečným.

 

 

Obtíže s alternativními světy

 

S termínem „AU“ mám docela potíž. Ta potíž spočívá v tom, že je to pojem užívaný ve značně širokém a nejednoznačném smyslu. Rozumíme pod ním zkrátka příliš mnoho rozličných věcí, což myslím potvrzují i výsledky ankety, kterou jsem nedávno uspořádala. Jenže právě tento širší a striktní (= vůči každé změně kánonu uplatňovaný) výklad tohoto pojmu mi natolik splývá se samotným pojmem fanfiction, že téměř dělá jedno z těchto slov zbytečným a nepatřičným.

 

Nahlížím totiž na samotnou fanfiction jako na svého druhu takový alternativní vesmír existující paralelně vedle kanonického díla a nikoli synchronně s ním. Pod vlivem Henry Jenkinse se domnívám, že fanfiction je jakýmsi „pytlačením“ na předloze a domnívám se tedy, že naprostá většina fanfiction je realizací touhy nějakým způsobem přepsat a nikoli doplnit kanonický příběh. Celý problém pak ještě komplikuje fakt, že i samotnému původnímu příběhu rozumí každý čtenář trochu jinak, kteréhož problému jsem se ale již dotkla v článku „Každý čteme jinou knihu“ a proto ho nyní již nebudu dále rozvádět.

 

 

 

Geografie prázdných míst fikčního světa

 

Pokud chce nějaký člověk napsat originální a při tom kanonicky věrný fanfičkní příběh, nezbývá mu než najít v kánonu místa, které jeho původní autor dosud nezaplnil událostmi a fakty. Musí prostě vyhledat ta místa, kde slovy latiníka ještě stále přebývají lvi.

 

Větší část fanfikčních příběhů, které za kanonické považuji, vznikla pravděpodobně z touhy vytvořit prostě další pokračování oblíbených dobrodružství po té, co ta originální již nebyla k dispozici. Pracovně jsem tyto příběhy nazvala „Jak to bylo dál“. Pojmenování jsem ukradla Máje, jejíž stejnojmenná série je sama o sobě pregnantním příkladem fanfikce tohoto typu. Nejpopulárnějším fanfikčním příběhem tohoto druhu je v českých zemích asi Martinův „Pán smrti“, který dnes samozřejmě také představuje alternativu k hlavnímu ději, ale svého času se zdál kanonický natolik, že se mohl pokoušet předstírat, že je autentickým pokračováním HP série. Specifickým příkladem tohoto typu fanfikcí jsou v HP fandomu také příběhy další generace Potterů, Albuse Severuse nebo Jamese Siriuse. Značné proslulosti dosáhla třeba série příběhů George Lipperta.

 

Pochopitelně je tu také možnost umístit děj svého příběhu před ten kanonický. V HP fandomu jsou například oblíbené příběhy z doby Pobertů. Za všechny jmenuji: „Všechno, co Harry kdy chtěl vědět o Pobertech (a bál se zeptat“.), ale hlavní autorskou fanfikční taktikou, jak napsat něco nového a při tom kánonu neodporujícího jsou tzv. „misang scenes“. V rámci HP fandomu je lze s nadsázkou a nepřesně definovat jako vše, co se ( alespoň dle autora té které fanfikce) dělo, když se zrovna Harry Potter díval jinam. Bohužel jediný trochu reprezentativnější příklad, který mě napadá, je FF „Štěstí je tam, kde ho najdeš“ od Razberry. Píši „bohužel“, poněvadž to z hlediska kanoničnosti není tak úplně uspokojivý příklad. Jde o slashový snupin příběh, který sice nepopírá většinové heterosexuální chování postav, ale nějaký literární purista dost těžko přijme jeho přirozenou návaznost na kánon.

 

Kdysi jsem se díky jednomu traileru na youtube seznámila s fanfikcí „Madam Minister“ od celticbard. Pojednávala o první ministryni kouzel a odehrávala se dávno před narozením většiny hrdinů vymyšlených Rowlingovou. Díky ní jsem pochopila, že existuje ještě další možnost, jak napsat kanonický fanfikční příběh. Když si vymyslíte cosi, co se teoreticky odehrává v daném fikčním světě, ale prakticky se týká časů nebo míst tak vzdálených tomu původnímu, že jej lze z vyšší míry považovat za dílo originální. Pro takové fanfikční příběhy sice není tak moc těžké se držet kánonu, problém je, že většinou nikoho dvakrát nezajímají, poněvadž čtenáři FF se starají zejména o osudy „svých“ hrdinů a neuspokojují je příběhy odehrávající se tolik mimo jejich známý svět.

 

 

KÁNONU SE DRŽÍCÍ PŘÍBĚHY:

 

1.typ: Jak to bylo dál?

 

2. typ: Chybějící scény

 

3. typ: Co bylo před tím? 

 

4. Spin-off

 

 

Typologie alternativních vesmírů - Část první: Něco je jinak

 

Teoreticky asi každá změna kánonu zakládá povinnost pro užití termínu AU, prakticky jsou - ať už v důsledku nedbalosti, nedostatečných znalostí, nepochopení, touhy udržet logiku vlastního příběhu - změny od kánonu natolik běžné, že se užívání tohoto termínu pro všechny případy, jeví jako nepraktické, protože - nic neříkající. Naprostá většina autorů se odchylkám nedokáže ubránit ani v případě, že chce. Ovšem ještě důležitější je, že to valná část autorů zcela důsledně dělat ani nechce. Za AU proto bývají většinou považovány až radikálnější a cílené změny kánonu. Charakter těchto změn by bylo možné dlouho a z různých stran rozebírat, já se raději spokojím s tím nejjednodušším rozdělením a zaměřím se jen na jejich rozsah.

 

Třebaže existuje i jakési vědecké pozadí termínu „alternative universe“ (odvislé od teoretických úvah ve kvantové fyzice), hádám, že do fanfiction byl přejat ze světa science fiction. V rámci tohoto literárního žánru bylo jeho užívání vázáno především k úvahám o cestování časem. Existují dvě základní představy o možnostech cestovatele v čase ovlivnit kauzalitu dějinného vývoje. V jedné představě cestovatel do minulosti, ať se bude sebevíce snažit, vždy musí naplnit právě tu dějovou linku, která ho přivede zpět do jeho současnosti. V druhém náhledu změny způsobené cestovatelem do minulosti zapříčiní vznik alternativní reality a cestovatel se pak do své časové roviny už vrátit nemůže.

 

Když jsem v anketě respondenty žádala o doporučení AU příběhů, čekala jsem že dostanu doporučení zejména na ty nejradikálnější AU a mírně mě zaskočilo, když jsem v jedné z prvních reakcí objevily FF „Rok jako žádný jiný“ nebo „Elysejský klíč“. Samozřejmě že to jsou AU příběhy, ovšem vzhledem k rozšířenosti takových AU je pro mě těžké je vnímat jako speciální kategorii FF a nazývat je speciálním pojmem. Tento druh příběhů v zásadě považuji za mainstream fanfikčního psaní a spadá do něj drtivá většina FF příběhů, které jsem kdy četla.

 

Jejich společným znakem je, že předpokládají, že významná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k zásadnímu odklonu od něj, podobně jako v mnoha sci-fi příbězích o cestování časem. Teoretickým ideálem takových příběhů je realistické literární ztvárnění situace "Co by se stalo, kdyby...?", prakticky ovšem odchylky od kánonu bývají v těchto příbězích tak rozsáhlé, že se nedají vysvětlit pouhou změnou jediné události. Předpokládají komplexní posun celého fikčního světa, tak aby umožnil autorovi držet se svého záměru.

 

Většina (a to i většina úspěšných FF) kouzelnický (nebo jiný fikční) svět nějak dále dotváří a domýšlí. Někdy je počet těchto nových prvků a drobných úprav tak zásadní, že se do značné míry ocitají za hranicemi hřiště, které vymezil původní autor. Vytváří si vlastní pravidla hry. Takovým dotvářením proslul Kámen manželství a je typické třeba i pro Lanevřino psaní. Jen si přečtěte poznámky, pod jejím Cyklem povídek nebo pod Veritas.

 

Vzhledem k rozšířenosti změn mi přišlo praktické, když jsem u jakési autorky zahlédla, že na svém webu zavedla při značení povídek rubriku - AU dvojtečka -, za níž následují údaje o nejdůležitějších změnách, které v příběhu jsou. Líbí se mi ono samozřejmé očekávání, že příběh bude AU, zbývá jen určit v čem bude AU. Představuji si, jak by to vypadlo, kdyby se tento zvyk rozšířil a někdo by se pokusil napsat příběh zcela kanonický. Zápis by vypadal asi takto – AU: Žádné změny. Dodržuji kánon ve všem! - :)

 

 

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

A. Alternativní časové linie (podle Julie – kanonická AU)

 

1. typ: Podstatná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k odklonu.

 

2. typ: Vlastně jen o něco radikálnější verze prvního typu. Neplatí nic z kanonického děje, protože k odklonu od něj došlo hned na začátku nebo dokonce ještě před začátkem.

 

 

Mezi fascinací a frustrací

 

Mám pocit, že geneze tohoto typu příběhů (minimálně v HP fandomu) má kořeny ve fanfikcích psaných před završením celé série a jsou tedy jako nekanonické vnímány až dnes. Pro velký úspěch tohoto schématu se v nich ovšem nadále pokračuje, tentokrát ale už kanonickým faktům navzdory. Koneckonců některá tato fakta se jeví jako nežádoucí a část čtenářů se s nimi prostě odmítá smířit.

 

Henry Jenkins mluví v této souvislosti o dvou motorech fanfikční psaní – o fascinaci a frustraci. Fascinace nějakým dílem (knihou, filmem, seriálem) nás nutí zaobírat se jím. Jenže ji může následovat frustrace, když se něco v rámci onoho díla neodehrává v souladu s našimi přáními. Frustraci může vzbudit to, když po shlédnutí posledního dostupného dílu oblíbeného seriálu nemáte čím dále živit svou fascinaci. Může ji vzbuzovat to, že vaše oblíbená postava nedostává v seriálu dostatečný prostor nebo z něj dokonce zcela zmizí. Frustraci může vzbuzovat, když váš hrdina skončí v páru s někým jiným než jste si přáli. A tak dále a tak dále a tak dále...

 

AU příběhy dávají autorům fanfiction skvělou příležitost přepsat si příběh podle svého a prostě pominout nežádoucí jevy. Ignorování epilogu je v HP fandomu natolik rozšířeným zvykem, že se pro tento fakt uchytilo dokonce speciální pojmenování - EWE (Epilog? What Epilog?). Takovým roztomilým a hravým příkladem přepisování epilogu je Alanin „Alternativní epilog k HP7“, přesněji jde o takový slashový dovětek k epilogu, který staví celou předchozí situaci na hlavu. Ještě zásadnějším jevem, je popírání smrti oblíbených postav. Oživování Siriuse, Remuse, Brumbála a zejména Severuse Snapea je v HP fandomu zcela zásadním jevem. Bez Snapea by to už prostě nebylo ono a čtenářská většina by přišla o důvod, proč fanfikční příběhy vůbec číst. :)

 

Kanonická věrnost tedy rozhodně není vždy ideálem fanfikčního psaní. Je jím jen tam, kde si ji autor přeje. Věřím, že minimálně podvědomým ideálem většiny autorů fanfiction je změnit nevyhovující a teprve pak dodržet v maximální míře to ostatní. To proto, že ono dodržení dalšího je podmínkou toho, aby autor i čtenáři mohli příběhu věřit.

 

 

Typologie alternativních vesmírů – Část druhá: (skoro) Všechno je jinak

 

Zatímco motivace k psaní prvního typu AU příběhů se mi zdá být zřejmá a splývá z důvody, proč je psána fanfiction jako taková, motivace k psaní typu druhého už mi tak samozřejmě zřejmá nepřipadá. Mám na mysli příběhy, v nichž sice vystupují stejné postavy jako v kánonu, ale které se odehrávají na zcela jiných místech nebo ve zcela jiném čase, zkrátka v úplně jiném světě, než příběhy původní. Jde o takové alternativní „alternativní světy“, něco jako AU „AU příběhy“. :)

 

Když se totiž řekne AU, představím si právě tento typ příběhů. Tyto příběhy patří ovšem v rámci celé fanfikční tvorby mezi okrajové jevy. V češtině je složité nějaké příklady najít. (Typy na další přijímám v komentářích dole.) Jsou natolik odlišné od zbytku fanfiction, že by si zasloužili vlastní pojmenování, které by je odlišilo od příběhů předchozího typu. Okrajově bych zde zmínila i pozoruhodné Sansiny „Neobvyklé okolnosti“, které se na počátku jako takový AU příběh tváří, nakonec je ovšem vysvětlení jiné.

 

Věřím, že jedním z těch nejzásadnějších motivů ke čtení fanfiction je touha znovu se potkávat s oblíbenými postavami. To, za jakých okolností a v jakém prostředí se bude ono setkávání odehrávat, je vedle otázky, s kým se tam setkáme, až druhotné. Proč tedy nevzít své hrdiny a nepřesadit je do prostředí, které je nám dobře známé nebo ho zkrátka máme rádi?

 

Je to trochu nespravedlivé, ale zájem a sympatie nepřipadají na všechna povolání, prostředí nebo období lidských dějin stejnou měrou. Některá prostředí jsou zkrátka oblíbenější něž jiná. Instalatéři asi nikdy nebudou tak populární jako lékaři, padesátá léta tak jako viktoriánská éra s krásnými šaty, koňskými spřeženími a ranými technickými vynálezy. Také v rámci AU příběhů jsou některá prostředí populárnější než jiná. Již zmíněná viktoriánská éra se řadí k těm častěji užívaným. Najít ji můžete třeba v i do slovenštiny přeložené „Štípce laskavosti k tomu“.

 

Velmi oblíbené jsou také AU příběhy ze školního prostředí, což nejspíš souvisí s faktem, že každý člověk někdy studoval a každý pisatel si tedy dělá oprávněné naděje, že něco takového zvládne věrohodně popsat. Vzhledem k tomu, že HP už je samo o sobě příběhem ze školy, můžete AU zaznamenat jen v takovém případě, že se ze školy kouzelnické stane náhle škola „normální“. Mezi příběhy tohoto typu patří například tragická snarry "Wishes are for Dreamers" od Yih.

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

B. Zcela jiné světy (podle Julie – nekanonické AU)

 

Některé oblíbené AU světy:

 

High Scool AU nebo College AU

AU z viktoránské doby nebo přímo Steampunk AU

 
 
 

Některé další oblíbené typy AU podle Fanlore:

 

  • oblíbená prostředí:

Historical AU (termín nadřazený, zahrnující množství všelikých epoch, fantazii se meze nekladou)

Pirate AU (zvláštní oblibě se prý těší vesmírní piráti)

Coffeeshop AU nebo Barista AU (hlavní hrdinové se mění na prodavače a zákazníka kavárny)

Vampire AU (upíři) a Werewolf AU (vlkodlaci)

Prison AU (vězení)

 

  • další kritéria:

Omega verse (svět se řídí zákony vlčí smečky, žijí tu alfy, bety a omegy)

All Human AU, Mundane AU (magický fiktivní svět se stává "normálním")

Magic AU (nemagický fiktivní svět se mění v magický)  

 

 

Kanononický charakter v nekanonickém vesmíru

 

Postava s původním charakterem je nutnou součástí opravdu kanonického příběhu, ovšem obráceně už to tak samozřejmě neplatí. Odvrhnutí kánonu není samo o sobě důvodem k odvrhnutí charakteru. Jak už jsem řekla, věřím, že touha setkávat s oblíbenými hrdiny je hlavním hnacím motorem živícím vášeň čtenářů FF a že proto i tehdy, když se smíří se změnou všeho ostatního, své oblíbené „charaktery“ touží najít stále v podobě nezměněné.

 

Koneckonců to, že použijete-li alternativní svět neomlouvá to samo o sobě i změnu charakteru se dočtete i pod heslem „alternative universe“ na Wikipedii. Mohly bychom snad proto věřit, že ono konstatování odráží panující společenský konsensus v této věci. Případná změna charakteru by proto měla buď logicky vyplývat se zápletky nebo by měla být vyznačena. Pojem AU není automatickou omluvou pro OOC charakter a označení OOC je proto dobrý základ autorovy sebeobrany v takovém případě. 

 

Je při tom jasné, že na tom, co je a není přijatelné odůvodnění se jen tak snadno neshodneme. Mám podezření, že některé vášnivější povahy by při diskuzi nad smysluplností a věrohodností té které povídky vytáhly na protistranu i nějaký ostrý předmět, jenž by byl v okolí zrovna k dispozici. S přihlédnutím k okruhu našich obvyklých činností, by to nejspíš bylo pero. :)

 

Star Trek fandom má skvělý nástroj, jak napsat mimocharakterní postavy a nejen je nemuset označit OOC, ale ještě se tvářit, že jde o dodržení kánonu. Tímto nástrojem je zrcadlový vesmír. Do zrcadlového vesmíru umístila svou povídku Zakalený křišťál Anna. Díky překladu od Archea Majuar je v češtině přístupná také povídka „Bed of Silence“ od Tiry Nog, která však není zcela šťastným příkladem, poněvadž správně temné charaktery si zrovna tam neužijete. Pro představu, co dokáže s hrdiny udělat zrcadlový , doporučuji raději TNG knihu „ Temné zrcadlo“. Takovému typu AU příběhů se říká "Canon AU", protože jejich alternativné realitě dal vzniknout už sám kánon.   

 

 

 KANONICKÝ ALTERNATIVNÍ VESMÍR

 

 Zrcadlový vesmír:

 

Touha odhalit skryté dobro v zlosynech a naopak temné stránky kladných hrdinů se samozřejmě neomezuje na fanoušky Star Treku. V HP fandomu vidím její stopy v povídkách jako je Nezáměrně tvůj od Dinkel. Třebaže tyto fanfikce (dodávám, že ke své škodě) nejsou označeny ani jako zrcadlové, ani jako AU, oplývají charaktery, které by se za zrcadlové označit daly. Existuje malá šance, že kdyby mi na začátku před jejich četbou někdo vysvětlil, že se nacházím v jiném vesmíru, byl by pro mě takový příběh přijatelnější.

 

Jedním ze sporných bodů v debatách o fanficton je, zda za změnu charakteru považovat i změnu sexuální orientace. Autorka tohoto článku přiznává, že v této věci zastává velmi zaujaté stanovisko. Je osobně přesvědčená, že pojmy IC a OOC se nevztahují na sexuální orientaci postavy.

 

Osobnost je psychologický pojem, který zahrnuje mnoho vlastností a ovlivňují ji všeliké životní zkušenosti. Z přísného náhledu by tedy každá změna událostí v AU příběhu měla automaticky avizovat změnu charakteru, nicméně, protože za nejvýznačnější rys osobnosti se považuje temperament, představuji si pod termínem IC zejména dodržení právě těch rysů osobnosti, které se týkají temperamentu. V té souvislosti mě proto zajímá, zda je postava introvertní nebo extrovertní, zda je flegmatik či cholerik. Sexuální orientace je stejně jako další okolnosti vedle toho až vedlejší vlastností osobnosti. Nemluvě o tom, že ti, kteří považují změnu orientace za změnu charakteru, o ní často uvažují přespříliš jako o něčem pevně daném a dalšími okolnostmi neovlivnitelném. Ano, jistě, my slashistky máme právě opačné tendence.

 

Podstatnější než jakékoli psychologické úvahy mi připadají důvody, které bych označila jako literárně kritické. Protože, třebaže tomu občas někdo nevěří, i většina čtenářek slashe touží najít v příběhu své hrdiny takové, jaké je znají. Kdybych připustila, že změna charakteru dělá postavu automaticky OOC, v diskusi nad nekanonickými slashovými páry (jichž je většina), by pak nebylo možné se bavit o tom, zda byl či nebyl charakter dodržen. Celá debata by byla smetena pod stůl s poukazem na to, že vzhledem k změně orientace už jde stejně o nekanonický charakter a s tím se já smířit rozhodně nedokážu.

 

 

Závěr

 

Na světě se najdou lidé, kteří pro pramalou schopnost autorů fanfiction navázat na kanonické předlohy dotyčným doporučují, aby nadále nezamršovali svět svými paskvily, ale já se pokouším raději ve své hlavě nerozdělovat příběhy na ty dobré a špatné, ale na ty, jejichž důvody k přepisování kánonu dokážu sdílet a na ty, u kterých mi to už nejde. Vždy je ale možné, že někde jinde existují lidé, kteří je sdílet mohou. Je zřejmé, že v zásadě si každý může psát, co se mu zamane, to hlavní, co při tom riskujete, že jeho práce nebude nikomu stát za to, aby ji četl.

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Alternative universe

Datum: 15.08.2018

Vložil: JamesDam

Titulek: Wholesale Jerseys China

"It's been awesome, hasn't it?" coach Gary Kubiak said. "I know as a coach, I haven't been around him long, but it's been special. I came here, he's been a backup, he's been a special teams player, he's been a captain, but yeah, has he played well defensively.
He didn't understand the reaction.
The Bills have now signed five of their six draft picks. Cornerback Ronald Darby, a second-round pick, is Buffalo's only unsigned rookie.
With a first-round bye in the AFC playoffs, the Patriots (12-4) have a lighter work week than usual. They can't concentrate on preparing for their opponent until they find out who it is.
It will be fascinating to see how Year 2 of life together for Robert Griffin III and Jay Gruden plays out with the Washington Redskins, starting at training camp.
Dunbar, a New Orleans native, appeared to have twisted his knee returning the kickoff to open the second half.

—————

Datum: 10.08.2018

Vložil: ElmerCen

Titulek: Звуковое хозяйство

Звуковое возвещение, фоновое и речевое эскорт, конфиренц системы, караоке и концертное звуковое оборудование.
[url=]
колонки L ACOUSTIC Алматы [/url]

—————

Datum: 03.08.2018

Vložil: relsqyj

Titulek: Гастробар "Москва" в Воронеже, отзыв - ужасный сервис

Гастробар "Москва" в Воронеже, отзыв
Полный провал
В разгар дня в понедельник отказали в посещении голодной беременной девушке, мотивируя, что в ресторане дресс-код, а я в шортах ребят, на улице жара-июнь лично для меня это за гранью добра и зла ставлю жирный дизлайк за малодушный сельский выпендреж, желаю месту побольше лояльности к клиентам

—————

Datum: 25.07.2018

Vložil: RichardDoxia

Titulek: nothing new

nothing new..

—————

Datum: 25.07.2018

Vložil: RichardDoxia

Titulek: nothing new

nothing new..

—————

Datum: 25.07.2018

Vložil: RichardDoxia

Titulek: nothing new

nothing new..

—————

Datum: 21.07.2018

Vložil: office.com/setup

Titulek: https://www.officecomsetupe.com


Download microsoft office setup 365 with the best tech support team and make your computer working with microsoft office package

—————

Datum: 15.07.2018

Vložil: citalopram 20mg

Titulek: citalopram 20 mg 999

citalopram 40mg

—————

Datum: 12.07.2018

Vložil: essay personality of my friend

Titulek: Guts of your endanger

Your assertion is the critical site salmai.32essay.com/for-students/proposal-argument-essay.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the undergo is about. On account of eg, your view superiority be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/for-students/monogrammed-writing-paper.html then tradition this as the fundamental predicate to inscribe your unscathed article, and all of the different points in every nook have need of to tether raw to this lone sheer thesis.

—————

Datum: 12.07.2018

Vložil: a good boss and a bad boss essay

Titulek: Meat of your try on

Your point is the cardinal apex gluhit.32essay.com/writing-desk/problem-and-hypothesis.html of your essay. It is essentially congenial sentence that says what the article is about. Looking an eye to illustration, your argument mightiness be Dogs are descended from wolves. You can carrla.32essay.com/small-library/year-business-plan.html then tradition this as the fix predicate to list your absolute disquisition, and all of the fork points in every alcove inspire a request of on the side of to precede b approach vanquish to this lone most consequential thesis.

—————

Datum: 29.06.2018

Vložil: Michaelnet

Titulek: Hi

Hello

It is well post. Can you send me more links about this theme? - kolmas353066@gmail.com .
Regards

—————

Datum: 29.06.2018

Vložil: Michaelvam

Titulek: купить новый матрас

Продаем матрасы собственного производства
Матрас РВ цв 460-1300 руб
Матрас детский РВ 400 руб
Подушка РВ 160 руб
Подушка синтепон 155 руб
Внимание NEW! Предлагаем спальные комплекты для рабочих: матрас 70х190 п/э + одеяло 1сп. + КПБ п/э 1сп. + подушка 60х60.
Цена 1500 руб!!!

seojerry@mail.ru

—————

Datum: 29.06.2018

Vložil: Jamesberse

Titulek: раскрутка сайта продвижение

Заказать seo оптимизациюЗаказать и продвижение сайтов в поисковых системах По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин SEO PRO1 мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы...Анализ вашего интернет-проекта бесплатно

—————

Datum: 28.06.2018

Vložil: Thurmananogy

Titulek: Производственная СВ компания "Триада" предлагает

Изготовлениесветодиодных электронных табло, бегущих строк, табло для АЗС

—————

Datum: 22.06.2018

Vložil: asstyxCow

Titulek: hot teen girl movie

Hello! How can I contact Admin?
fbnty55fe4

—————

Datum: 16.06.2018

Vložil: ravimson

Titulek: Москитные сетки

Услуги Интернет-магазина "Авалор" будут полезны как обычным гражданам, так и владельцам ресторанов, банков, магазинов и прочих учреждений, в помещении которых могут находиться дети. Наша компания реализует детские замки на окна, использование которых гарантируют безопасность ребёнка во многоэтажном помещении. Подобные системы рекомендуется устанавливать даже в одноэтажных домах, чтобы предоставить надежную защиту Вашему ребенку.

Установив детские замки на окна, Вам не придется дополнительно приобретать металлические решетки.Мошенники не смогут открыть такое окно и пробраться в квартиру или финансовое учреждение - в этом Вы можете быть целиком и полностью уверены.

Блокиратор, в большинстве случаев, закрепляется на нижнюю створку окна и не даёт ребёнку открывать створки нараспашку.Если Вам понадобится полить цветы или помыть раму с внешней стороны, Вы сможете открыть окно полностью с помощью специального ключа.

На сайте нашего интернет - магазина Вы найдете замки, которые крепятся на пластиковые или металлические окна.Наши изделия легко вписываются в различный интерьер благодаря широкой палитре цветового оформления.У нас можно купить коричневый, серый, золотой блокиратор и не только.Мы реализуем продукцию проверенных и известных брендов, в числе которых:BabySafeLock BSL, Roto и другие.

В интернет - магазине "Авалор" Вы сможете приобрести замки определенного принципа действия.У нас представлены замки врезные, оснащенные специальным тросиком, а также в виде цилиндра.

Хотите разобраться в разнообразии изделий и выбрать наиболее оптимальный вариант именно для Вашей квартиры?В таком случае, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам.Мы в телефонном режиме совершенно бесплатно поможем определиться с выбором и оформим заказ. Заявку на сайте Вы можете оставить в любой удобный момент.

Сделав заказ на [url=avalor.ru/ok-dv/blokiratory/detskie-zamki-na-okna/cilindr/zamok-baby-safe-lock]блокираторы на окна baby safety lock[/url], доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации, при этом мы предлагаем несколько способов оплаты.Вы можете перевести средства:

- на расчётный счёт юридического лица;
- при помощи популярных электронных платежных систем;
- с помощью использования услуг транспортной компании. Обратите внимание на то, что наличие наложенного платежа существенно увеличивает стоимость услуг транспортной компании.

Переходите на сайт Интернет-магазина Avalor прямо сейчас, чтобы в считанные секунды оформить заказ, и обезопасить детей от рисков.

—————

Datum: 15.06.2018

Vložil: RobertFat

Titulek: benign site Jarle Thorsen Unaico

important website Jarle Thorsen Unaico SiteTalk

—————

Datum: 14.06.2018

Vložil: Thurmananogy

Titulek: Производственная СВ компания "Триада" предлагает

Изготовлениесветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС

—————

Datum: 08.06.2018

Vložil: IsrafaceRam

Titulek: Знакомства в Израиле бесплатно

Социальная сеть знакомств в Израиле

—————

Datum: 08.06.2018

Vložil: Ольга Наумова

Titulek: рыкерыфкряап

Благодарю! Интересно читать )

—————

Datum: 31.05.2018

Vložil: uwfoxqp

Titulek: донченко сергей иванович отзывы

донченко сергей иванович отзывы

—————

Datum: 27.05.2018

Vložil: JamesDam

Titulek: Wholesale Authentic Jerseys

Granted, New England is a sneaky bunch, not afraid to bend the rules (or, in the case of Spygate, break them).BEREA, Ohio (AP) 锟?The Cleveland Browns made a trade to move back into the third round and selected Washington State defensive tackle Xavier Cooper.__There wasn't much to admire about the Miami Dolphins' 33-17 loss at Buffalo. They gave up 266 yards rushing and became the first team ever to allow two 100-yard rushers and a 150-yard receiver in the same game, according to STATS."I haven't hit a home run yet," Ross said. "We haven't won."BEREA, Ohio (AP) 锟?Browns tight end Gary Barnidge hopes to catch a touchdown pass this week with his hands.

—————

Datum: 26.05.2018

Vložil: helphospital

Titulek: Please help for African people

Need money for the hospital, please help
BTC: 181i2nawNFmSwM12ihWzjFKt5w2tiRKKU2
ETH: 0x532B9BF5C070136D278D1712b451073682927D53
BCH: qpqr6ffh26nyg7jf2n7pyaaemehgemrtyv6v9z4935
Thanks to all, good and peace to everyone

—————

Datum: 23.05.2018

Vložil: Alexlob

Titulek: продвижение сайтов в санкт петербурге недорого

Доброго времени. Хочу предложить вам свою помощь в продвижении вашего сайта в ТОП. Еще, посоветую вам бесплатно, как избавиться от постоянного спама. Если желаете, отпишите пожалуйста мне на электронную почту proxrum***mail.ru письмо с темой "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА НЕДОРОГО" (вместо *** впишите @). Я всё вам покажу и расскажу. Спасибо!

—————

Datum: 19.05.2018

Vložil: EOSBlorblorheelm

Titulek: EOS - best 2018 ICO

Just two weeks before the end of ISO! It's time to buy and make your money work!
[url=claim-eos.us]EOS.io[/url]
Best 2018 cryptocurrency COME IN!
Exchange Ethereum on digital GOLD.

—————

Datum: 13.05.2018

Vložil: Willardmuh

Titulek: cases for lg stylo 3 phones

iphone cases india

—————

Datum: 10.05.2018

Vložil: BobbySwith

Titulek: Jarle Thorsen Swietokrzyskie

Jarle Thorsen Unaico, Jarle Thorsen SiteTalk Reviews, Jarle Thorsen SiteTalk Community Inc., Jarle Thorsen itel global group, Jarle Thorsen SiteTalk

—————

Datum: 10.05.2018

Vložil: JollyRoger

Titulek: Hi! I love you!

Hi! ___123___Alternative universe :: belldandy o slashi___123___

—————

Datum: 07.05.2018

Vložil: BobbySwith

Titulek: Jarle Thorsen itel global group

Jarle Thorsen Truth, Jarle Thorsen SiteTalk, Jarle Thorsen GLOBAL POWER PTE LTD, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen

—————

Datum: 04.05.2018

Vložil: Pablogah

Titulek: Pablogah

I apologise, but, in my opinion, you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will talk.

—————

Datum: 03.05.2018

Vložil: JosephFally

Titulek: Best Free 20 of Animated Humans 3D Models You Can Find for Maya in 2019

<p>Like GrabCAD, 3dcgstore is a big 3D models repository that isn't specialized in 3D printing. Cubify is the site which goes with the Cube 3D printer created by 3D Systems. 3D is surely the upcoming incredible step in the growth of High-Definition Home Entertainment. </p>
<p>There's no in-depth information regarding the file and the way to 3D print it correctly. You don't even have to open an account as a way to download a 3D model from their website. It's possible for you to sell 3D models, editor extensions, audio and several other sorts of content. </p>
<p>Downloading STL files is a rather simple practice. Once you get your 3D model's STL or OBJ files, you can go right ahead and upload them to the market. </p>
<p>Model Building is quite a resourceful technique that's widely utilized in the business of civil engineering. It's possible to buy 3D Models, in addition, to sell 3d Models at 3dcgstore. </p>
<p>3dcgstore is different than the databases we've looked at thus far. It's possible to find there all of the 3D models of all the various marketplaces, it enables you to compare different databases. These websites provide an abundance of high-quality low and mid-poly 3D models offered for purchase. </p> <p>In many instances, pricing is software driven, but you need to always verify that each one of the costs is accurately assumed in the program. There are a number of advantages using this platform. The platform enables designers to directly communicate with their clients and earn the greatest royalties in the industry. </p>
<p>It's a fact that there are a great deal of scam websites on the web. You will also meet excellent customers who will love your merchandise and may want to shout it from the rooftops. You are going to be happy once you make a purchase at 3dcgstore. </p>
<p>Please be aware that while all of these sites make it possible for users to download some models at no cost, there could be a fee related to downloading certain models. Overall, you require online marketplaces having the most traffic and the very best royalties. Most marketplaces continue being conservative on this subject. </p> <p>There are lots of people on earth who earn a living from working at a job they hate. There is a range of internet collaboration tools that provide a faster and much better approach to unify people working on the very same project from various locations and to deal with the data they need to exchange. Some are even seeking to earn a transition into freelancing work. </p> <p>After that you may monitor your car or truck also using the world wide web. A wide variety of phones are extremely much in demand as an effect of a group of their worthwhile capabilities. While greater access to desktop 3D printers will bring in new adopters of the technology, the majority of those 3D printers continue to be priced far from the range of the typical consumer. </p>
<p>The tablet computer is intended to respond just to the pen device, and your hand won't have an effect on performance. Consistantly across the board, he sucks in terms of battery life. With this specific technology, you may use the device as a hands-free mobile phone that is a simple safety feature also. </p> <p>Designers can sell their designs at no cost on the site but have to experience a selective approach. Now you are all set to check your images. Folks will be more vulnerable to obtain a model that has personality. </p>
<p>It can be beneficial if you're not a skilled and that you would like to try out 3D design. 3dcgstore has a number of the coolest prints you'll find. Pinshape is a rather well curated an extremely large group of top quality models. </p> <p>As you develop your company, you're want to understand how to enhance your abilities and techniques. With all these possibilities, you may consider obtaining a 3D printer is an excellent investment. Software that enables you to draw your models in virtual space is comparatively affordable, but learning how to utilize it can take some time. </p>
<p>A craft business is the ideal chance to express your art just how you like it. Studios can likewise be created on your premises, in an attic or garage. BeLight Software Ltd. hasn't been connected to any one of these products for promotion, development, sale or any other similar small business relationship. </p> <p>A failure to defend the copyright of the 3D content creation may lead to serious problems. You won't get lost when you're provided with the appropriate directions to the desired destination. Layer by Layer is apparently much more in phase with the present state of home 3D printing. </p> <p>While there are many such businesses that provide CBD oil online and far more only at a competent company are you going to locate quality products that supply you proper usage benefits. To create an internet store you just will need to sign up and make an account. This ideal way to begin a craft company is to observe an opportunity as such. </p>
<p>The shop already offers products such as fabrics, fruits, vegetables and sorts of bread to utilize in your productions, but the array of products is expanding. Searching through 4KTV brands of the bigger sort took a mammoth quantity of time as it wasn't completely clear in how it listed all the TV's that came under the search criteria. This is a significant approach to inspire others to buy your products with free great self promotion. </p>

—————

Datum: 24.04.2018

Vložil: KevinEpirm

Titulek: Лучшее в 2018

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

—————

Datum: 19.04.2018

Vložil: teufwerl

Titulek: horoshiemastera.ru ремонт кидалово лохотрон

horoshiemastera.ru ремонт кидалово лохотрон

—————

Datum: 13.04.2018

Vložil: Michaeltbof

Titulek: Как исправить ошибку частотника?

Приветствую!
Загорелась error w156 на инверторе EQ5-2100-C. Другие устройства ATV61WD45N4U, 3G3RV-B4450, EI-P7012-025H на насосах в норме.
Расшифровку нашел в гугле по запросу "Delta VFD-ED (En)" prom-electric.ru/media/DELTA_IA-MDS_VFD-ED_UM_EN_20150910.pdf . Оказалось сгорел датчик Холла.
Успехов!

—————

Datum: 12.04.2018

Vložil: ccleaner free downloadwap

Titulek: ccleaner free download 4510322

ccleaner free download

—————

Datum: 10.04.2018

Vložil: CealSmilies

Titulek: 﨨

﨡
xlccl20180402er

—————

Datum: 09.04.2018

Vložil: Briangab

Titulek: Пробив информации по РФ и СНГ

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, банкам и мобильным операторам.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv

—————

Datum: 06.04.2018

Vložil: Viptelefoniayou

Titulek: Звонки с любого номера с подменой голоса!

Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777

Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру.
Наши плюсы:
1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день
2) Подмена голоса 6 режимов
3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего.
4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены.
5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим.
6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга
7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту
8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100)
На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение.
На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее.

Цены: Настройка, установка, подключение - 2500 руб
Сим карта - 3000 руб + доставка
Звонки 2-20 руб/мин

Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума.

Контакты:
+79182789923 (Телефон, вайбер, ватсапп, скайп)
Телеграм - @Vip_Security
Icq - 723882584
Время работы: 10:00-23:00 по МСК

—————

Datum: 04.04.2018

Vložil: Donaldpaire

Titulek: Услуги грузчиков

Частное лицо предоставляет людей по следующим видам услуг:

- Погрузка/разгрузка грузовых машин от газели до вагона

- Квартирные/офисные переезды

- Упаковка вещей, товара
- Подниманиестроительного материала

- Любая другая физическая работа

-----------------------------

В перечень услуг разнорабочих входит:

- Демонтаж

- Складские работы

- Вынос мусора, с дальнейшейпогрузкой

- Уборка помещений после ремонта, демонтажа

- Уборка жилых кварталов

Полнота предоставляемых услуг (доставка от двери до двери или полный цикл погрузки и выгрузки с последующим распространением и расстановкой грузов по складу, квартире или офису).
Качество сделаннойработы гарантируется.

Стоимость услуг 180 рублей/час

Номер 8-951-366-71-17

Новосибирск

Работаем круглосуточно, без выходных.

—————

Datum: 02.04.2018

Vložil: alkoholrus

Titulek: Качественный алкоголь в 5 литровых канистрах по РФ

Качественный алкоголь в 5 литровых канистрах с доставкой по России

Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

В наличии:
Водка (Де люкс) 600руб\5л
Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
Виски Grants 650руб\5л
Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
Джин "Бифитер" 900 руб\5л
Абсент "Ксента" 900руб\5л
Самбука "Молинари" 900руб\5л
Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб\5л
"Куантро" апельсиновый ликер 900 руб\5л
Мартини (вермут) 900руб\5л
Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб\5л

Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.

Контакты для связи:
+7 988 3208922 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)
@Alkogolru - telegram

—————

Datum: 02.04.2018

Vložil: probivinfo

Titulek: Пробив информации

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

—————

Datum: 30.03.2018

Vložil: Waynenix

Titulek: Отзыв

Всем известно, что большая проблема девушек и женщин это борьба с нежелательным ростом волос на теле. Перепробовав различные процедуры, устав от боли и дискомфорта, я остановилась на лазерной эпиляции. Данную процедуру я доверила "Красотке". На мой взгляд здесь работают профессионалы, подход к клиенту индивидуальный. Очень удобное расположение по Москве, всего в 3-5 минутах от станции метро. Косметологи работающие в данном заведении действительно профессионалы, которые совершенствуют свои знания и умения постоянно (видела сертификаты у них). Очень приятная атмосфера, процедура проходит безболезненно. Моя проблема решена и я очень довольна результатом. Цены вполне приемлемые.

—————

Datum: 28.03.2018

Vložil: Michaelfup

Titulek: Посоветуйте кто в теме по Челябинску

Собираюсь на днях по делам поехать в Челябинск.
Подскажите кто знает о городе.
Где можно отдохнуть? Куда сходить?
Может расскажите где посмотреть подробную информацию?

Заранее спасибо!)

—————

Datum: 25.03.2018

Vložil: Lanncequott

Titulek: online money making

Many people claim that they can have made millions on the planet. If you Google 'Making Money', you frequently come across common sentences like this "People could use their spare time at home to start a small business, sometimes they could earn enough for it to quit their jobs..".

So many teachers of internet marketing or online money making really truly do know what they are talking about, but they ASSUME website visitor stays more than you will. It is not intentional that they leave out details, is actually important to just difficult to know how to stop describing something.

Finding your forex edge could mean automating your trading. There are a bunch automated softwares or robots that trade while your away or sleeping or while your at job. This can be considered great approach you get a a second income a person keep performing your job. Understand that currency trading should be treated a business or company and significantly less a amateur. A person is rather more likely to go outside what place in to business.
[url=crazyadprofits.com/xeeshan]best binary system hoax[/url]
With MRMI super cash system designed by Stephen Pierce and by adhering towards instructions you can find at him, are able to take over the challenge of quitting your job and opt for the work from home option. The coaching materials present globe MRMI kit has made mark by itself for the simple reason that going barefoot helps a person learn the ways to earn instant cash in a simplified manner. Once again coaching modules you short-lived a mile away from making immediate cash online. As well as to the coaching materials, you are free to for you to the videos as well as get adequate help about earning instant revenue.

You out of that . product which has, let's say, a commission rate of between 50-75% an individual also begin to be able to it. You are submitting meaningful articles with reliable information about the product, or about the niche which experts claim the product exists. Tend to be seeking to create an increase your goods. Several online article sites exist which want for articles having good content. They'll publish your articles online without charge, and invite you to link to product. They win, whilst informative article; you win, with the connection to your product.

People in order to share information on any regarding topics. The key is to obtain paid recycle online. You might wonder how a blogger can actually earn an income. If you do then are usually in the right place. Through affiliate marketing or Ad-sense you can post ads on your blog site along with reaping the rewards. You get paid for ads of your site the visitor clicks through towards the link that ad deals. The more visitors you have the better ads you usually get.

While the advantages of how online gurus had the ability to reach your goals in their own quest generate some a real income online can be attractive, is definitely in hands to make all items probably possible through your own efforts. Learning internet secrets from these mentors certainly add with the data mortgage lender. Applying them to world wide web marketing business will be the decision you have to consider about.

—————

Datum: 24.03.2018

Vložil: Vladimirnaf

Titulek: Покупка и продажа BTC

ПОКУПКА/ПРОДАЖА BTC
РАЗНЫЕ ОБЪЕМЫ, ПРОДАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 250+ BTC
КУРС ПО БИРЖАМ BITSTAMP/BITFINEX ОТ -1%
Москва/Санкт-Петербург
НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ОБМЕН ЛЮБОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
Принимаются РУБЛИ/ДОЛЛАРЫ/ЕВРО
Встреча в нашем офисе / в ВИП переговорной банка / или мы к Вам приедем!
WhatsApp, Telegram: +7 968 484-10-52
www.cryptowtc.ru

—————

Datum: 22.03.2018

Vložil: Biown

Titulek: СТАНЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ КОФЕ-ДРАЙВ МАЗЗ БАЗЗ!

[b]СТАНЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ КОФЕ-ДРАЙВ МАЗЗ БАЗЗ![/b]
Отличная возможность стать частью молодой и энергичной команды кофейни Мазз Базз Электросталь! Это работа с драйвом и возможностью выбора смен или на полный рабочий день!
Вы общительны, с хорошим чувством юмора, аккуратны? Мы ждем Вас в команде кофе-драйв Мазз Базз! И приводите друзей! Работайте с друзьями!
Вы будете общаться с покупателями и принимать заказы, готовить заказы, принимать оплату, следить за оборудованием, поддерживать чистоту на рабочем месте.
ЗДЕСЬ:
[i]Обучение
Динамичная работа
Официальная конкурентная зарплата
Премии
Оформление по ТК РФ[/i]
[i]НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА![/i]
[b]ОТПРАВЬ СВОЁ РЕЗЮМЕ СЕЙЧАС![/b] НА АДРЕС [u]electrostal@muzzbuzz.com[/u]
ИЛИ [b]ЗАПОЛНИ АНКЕТУ[/b] НА [url=russia.muzzbuzz.com/job]САЙТЕ[/url] (russia.muzzbuzz.com/job)
Проверьте, действительна ли ваша медицинская книжка! ;) Она вам понадобится!

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: allformen.se

Titulek: Im glad I now registered


You have got one of the best webpages.

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: Rockchoino

Titulek: wygwtyod

feceseacT scmaoibzzdt vdzy eaeodhrl

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: lagBrery

Titulek: lctqetcd

feceseacT hnscsutfdzi kaom ujjflhdt

—————

Datum: 22.03.2018

Vložil: INIFFENSE

Titulek: aadaufzi

feceseacT fawnmxjtrza ihzq ctopfzdm

—————