-


Alternative universe

11.07.2013 20:43

Tento článek vznikl na objednávku. Sama od sebe bych se k němu asi neodhodlala. Rozhodně nemám pocit, že vím o AU víc než jakýkoli jiný čtenář fanfiction. Mám ale s tímto pojmem určité obtíže a tento článek pojednává zejména o těchto obtížích. Mohl by se klidně jmenovat „ Obtíže s alternativními světy“. Jsem zvědavá, zda je se mnou někdo sdílí? Začátek je trochu osobnější než je vhodné, nějak jsem si to nedokázala odpustit. Omlouvám se ...

 

Další články na příbuzné téma:

Julie: Jak se neztratit v alternativních vesmírech

Josika (Julie): Fúze (nikoli jaderná)

Elinor: Kouzelná dvě slova Alternativní Univerzum

Nagat: AU drinking game

Nagat: Z nejhlubšího kruhu pekla: Omegaverse

 

 

Osobní vyznání

 

Autorka tohoto článku uznává, že je na světě mnoho lidí, kteří toho přečetli mnohem více než ona. Prohlašuje ale, že poslední dva roky věnovala maximum svého času čtení fanfiction. Pohybovalo se to na hranicích jejích možností a zanedbávala kvůli tomu často své další povinnosti.

 

Autorka tohoto článku strávila nějaký čas před jeho napsáním pátráním ve své paměti a dospěla k názoru, že při striktním výkladu termínu AU nečetla žádný HP FF příběh, který by nebyl AU. Nejblíže k tomu mělo asi těch několik HP fanfiction, které vznikly ještě před dokončení HP série a které se sice z dnešní pohledu zásadním způsobem odklání od předlohy, ale z dobového hlediska to nejspíš jednoznačně nedělaly.

 

Autorka tohoto článku však věří, že kanonické fanfikční příběhy existují. Z doslechu o jejich existenci slyšela. Sama se s takovými (víceméně, aspoň co do záměru) setkala mimo HP fandom a velice ráda si vyslechne v komentářích typy na nějaké další.

 

Přesto si na základě svých zkušeností troufá tvrdit, že takové kanonické FF stojí na samotném okraji fanfikčního „alternativního vesmíru“. A proto jí připadá pošetilé takové příběhy považovat za normu a používat jako měřítko pro posuzování „správnosti“ těch ostatních. Myslí si, že podstatou fanfiction je něco zcela jiného, ba protichůdného, snaze držet se intencí původního autora. Každopádně má dojem, že pokud se na problém kánon versus AU nahlíží přespříliš přísně, vyplatilo by se vyznačovat spíše kanonickou věrnost než odchylku, protože právě ta je v rámci FF čímsi výjimečným.

 

 

Obtíže s alternativními světy

 

S termínem „AU“ mám docela potíž. Ta potíž spočívá v tom, že je to pojem užívaný ve značně širokém a nejednoznačném smyslu. Rozumíme pod ním zkrátka příliš mnoho rozličných věcí, což myslím potvrzují i výsledky ankety, kterou jsem nedávno uspořádala. Jenže právě tento širší a striktní (= vůči každé změně kánonu uplatňovaný) výklad tohoto pojmu mi natolik splývá se samotným pojmem fanfiction, že téměř dělá jedno z těchto slov zbytečným a nepatřičným.

 

Nahlížím totiž na samotnou fanfiction jako na svého druhu takový alternativní vesmír existující paralelně vedle kanonického díla a nikoli synchronně s ním. Pod vlivem Henry Jenkinse se domnívám, že fanfiction je jakýmsi „pytlačením“ na předloze a domnívám se tedy, že naprostá většina fanfiction je realizací touhy nějakým způsobem přepsat a nikoli doplnit kanonický příběh. Celý problém pak ještě komplikuje fakt, že i samotnému původnímu příběhu rozumí každý čtenář trochu jinak, kteréhož problému jsem se ale již dotkla v článku „Každý čteme jinou knihu“ a proto ho nyní již nebudu dále rozvádět.

 

 

 

Geografie prázdných míst fikčního světa

 

Pokud chce nějaký člověk napsat originální a při tom kanonicky věrný fanfičkní příběh, nezbývá mu než najít v kánonu místa, které jeho původní autor dosud nezaplnil událostmi a fakty. Musí prostě vyhledat ta místa, kde slovy latiníka ještě stále přebývají lvi.

 

Větší část fanfikčních příběhů, které za kanonické považuji, vznikla pravděpodobně z touhy vytvořit prostě další pokračování oblíbených dobrodružství po té, co ta originální již nebyla k dispozici. Pracovně jsem tyto příběhy nazvala „Jak to bylo dál“. Pojmenování jsem ukradla Máje, jejíž stejnojmenná série je sama o sobě pregnantním příkladem fanfikce tohoto typu. Nejpopulárnějším fanfikčním příběhem tohoto druhu je v českých zemích asi Martinův „Pán smrti“, který dnes samozřejmě také představuje alternativu k hlavnímu ději, ale svého času se zdál kanonický natolik, že se mohl pokoušet předstírat, že je autentickým pokračováním HP série. Specifickým příkladem tohoto typu fanfikcí jsou v HP fandomu také příběhy další generace Potterů, Albuse Severuse nebo Jamese Siriuse. Značné proslulosti dosáhla třeba série příběhů George Lipperta.

 

Pochopitelně je tu také možnost umístit děj svého příběhu před ten kanonický. V HP fandomu jsou například oblíbené příběhy z doby Pobertů. Za všechny jmenuji: „Všechno, co Harry kdy chtěl vědět o Pobertech (a bál se zeptat“.), ale hlavní autorskou fanfikční taktikou, jak napsat něco nového a při tom kánonu neodporujícího jsou tzv. „misang scenes“. V rámci HP fandomu je lze s nadsázkou a nepřesně definovat jako vše, co se ( alespoň dle autora té které fanfikce) dělo, když se zrovna Harry Potter díval jinam. Bohužel jediný trochu reprezentativnější příklad, který mě napadá, je FF „Štěstí je tam, kde ho najdeš“ od Razberry. Píši „bohužel“, poněvadž to z hlediska kanoničnosti není tak úplně uspokojivý příklad. Jde o slashový snupin příběh, který sice nepopírá většinové heterosexuální chování postav, ale nějaký literární purista dost těžko přijme jeho přirozenou návaznost na kánon.

 

Kdysi jsem se díky jednomu traileru na youtube seznámila s fanfikcí „Madam Minister“ od celticbard. Pojednávala o první ministryni kouzel a odehrávala se dávno před narozením většiny hrdinů vymyšlených Rowlingovou. Díky ní jsem pochopila, že existuje ještě další možnost, jak napsat kanonický fanfikční příběh. Když si vymyslíte cosi, co se teoreticky odehrává v daném fikčním světě, ale prakticky se týká časů nebo míst tak vzdálených tomu původnímu, že jej lze z vyšší míry považovat za dílo originální. Pro takové fanfikční příběhy sice není tak moc těžké se držet kánonu, problém je, že většinou nikoho dvakrát nezajímají, poněvadž čtenáři FF se starají zejména o osudy „svých“ hrdinů a neuspokojují je příběhy odehrávající se tolik mimo jejich známý svět.

 

 

KÁNONU SE DRŽÍCÍ PŘÍBĚHY:

 

1.typ: Jak to bylo dál?

 

2. typ: Chybějící scény

 

3. typ: Co bylo před tím? 

 

4. Spin-off

 

 

Typologie alternativních vesmírů - Část první: Něco je jinak

 

Teoreticky asi každá změna kánonu zakládá povinnost pro užití termínu AU, prakticky jsou - ať už v důsledku nedbalosti, nedostatečných znalostí, nepochopení, touhy udržet logiku vlastního příběhu - změny od kánonu natolik běžné, že se užívání tohoto termínu pro všechny případy, jeví jako nepraktické, protože - nic neříkající. Naprostá většina autorů se odchylkám nedokáže ubránit ani v případě, že chce. Ovšem ještě důležitější je, že to valná část autorů zcela důsledně dělat ani nechce. Za AU proto bývají většinou považovány až radikálnější a cílené změny kánonu. Charakter těchto změn by bylo možné dlouho a z různých stran rozebírat, já se raději spokojím s tím nejjednodušším rozdělením a zaměřím se jen na jejich rozsah.

 

Třebaže existuje i jakési vědecké pozadí termínu „alternative universe“ (odvislé od teoretických úvah ve kvantové fyzice), hádám, že do fanfiction byl přejat ze světa science fiction. V rámci tohoto literárního žánru bylo jeho užívání vázáno především k úvahám o cestování časem. Existují dvě základní představy o možnostech cestovatele v čase ovlivnit kauzalitu dějinného vývoje. V jedné představě cestovatel do minulosti, ať se bude sebevíce snažit, vždy musí naplnit právě tu dějovou linku, která ho přivede zpět do jeho současnosti. V druhém náhledu změny způsobené cestovatelem do minulosti zapříčiní vznik alternativní reality a cestovatel se pak do své časové roviny už vrátit nemůže.

 

Když jsem v anketě respondenty žádala o doporučení AU příběhů, čekala jsem že dostanu doporučení zejména na ty nejradikálnější AU a mírně mě zaskočilo, když jsem v jedné z prvních reakcí objevily FF „Rok jako žádný jiný“ nebo „Elysejský klíč“. Samozřejmě že to jsou AU příběhy, ovšem vzhledem k rozšířenosti takových AU je pro mě těžké je vnímat jako speciální kategorii FF a nazývat je speciálním pojmem. Tento druh příběhů v zásadě považuji za mainstream fanfikčního psaní a spadá do něj drtivá většina FF příběhů, které jsem kdy četla.

 

Jejich společným znakem je, že předpokládají, že významná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k zásadnímu odklonu od něj, podobně jako v mnoha sci-fi příbězích o cestování časem. Teoretickým ideálem takových příběhů je realistické literární ztvárnění situace "Co by se stalo, kdyby...?", prakticky ovšem odchylky od kánonu bývají v těchto příbězích tak rozsáhlé, že se nedají vysvětlit pouhou změnou jediné události. Předpokládají komplexní posun celého fikčního světa, tak aby umožnil autorovi držet se svého záměru.

 

Většina (a to i většina úspěšných FF) kouzelnický (nebo jiný fikční) svět nějak dále dotváří a domýšlí. Někdy je počet těchto nových prvků a drobných úprav tak zásadní, že se do značné míry ocitají za hranicemi hřiště, které vymezil původní autor. Vytváří si vlastní pravidla hry. Takovým dotvářením proslul Kámen manželství a je typické třeba i pro Lanevřino psaní. Jen si přečtěte poznámky, pod jejím Cyklem povídek nebo pod Veritas.

 

Vzhledem k rozšířenosti změn mi přišlo praktické, když jsem u jakési autorky zahlédla, že na svém webu zavedla při značení povídek rubriku - AU dvojtečka -, za níž následují údaje o nejdůležitějších změnách, které v příběhu jsou. Líbí se mi ono samozřejmé očekávání, že příběh bude AU, zbývá jen určit v čem bude AU. Představuji si, jak by to vypadlo, kdyby se tento zvyk rozšířil a někdo by se pokusil napsat příběh zcela kanonický. Zápis by vypadal asi takto – AU: Žádné změny. Dodržuji kánon ve všem! - :)

 

 

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

A. Alternativní časové linie (podle Julie – kanonická AU)

 

1. typ: Podstatná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k odklonu.

 

2. typ: Vlastně jen o něco radikálnější verze prvního typu. Neplatí nic z kanonického děje, protože k odklonu od něj došlo hned na začátku nebo dokonce ještě před začátkem.

 

 

Mezi fascinací a frustrací

 

Mám pocit, že geneze tohoto typu příběhů (minimálně v HP fandomu) má kořeny ve fanfikcích psaných před završením celé série a jsou tedy jako nekanonické vnímány až dnes. Pro velký úspěch tohoto schématu se v nich ovšem nadále pokračuje, tentokrát ale už kanonickým faktům navzdory. Koneckonců některá tato fakta se jeví jako nežádoucí a část čtenářů se s nimi prostě odmítá smířit.

 

Henry Jenkins mluví v této souvislosti o dvou motorech fanfikční psaní – o fascinaci a frustraci. Fascinace nějakým dílem (knihou, filmem, seriálem) nás nutí zaobírat se jím. Jenže ji může následovat frustrace, když se něco v rámci onoho díla neodehrává v souladu s našimi přáními. Frustraci může vzbudit to, když po shlédnutí posledního dostupného dílu oblíbeného seriálu nemáte čím dále živit svou fascinaci. Může ji vzbuzovat to, že vaše oblíbená postava nedostává v seriálu dostatečný prostor nebo z něj dokonce zcela zmizí. Frustraci může vzbuzovat, když váš hrdina skončí v páru s někým jiným než jste si přáli. A tak dále a tak dále a tak dále...

 

AU příběhy dávají autorům fanfiction skvělou příležitost přepsat si příběh podle svého a prostě pominout nežádoucí jevy. Ignorování epilogu je v HP fandomu natolik rozšířeným zvykem, že se pro tento fakt uchytilo dokonce speciální pojmenování - EWE (Epilog? What Epilog?). Takovým roztomilým a hravým příkladem přepisování epilogu je Alanin „Alternativní epilog k HP7“, přesněji jde o takový slashový dovětek k epilogu, který staví celou předchozí situaci na hlavu. Ještě zásadnějším jevem, je popírání smrti oblíbených postav. Oživování Siriuse, Remuse, Brumbála a zejména Severuse Snapea je v HP fandomu zcela zásadním jevem. Bez Snapea by to už prostě nebylo ono a čtenářská většina by přišla o důvod, proč fanfikční příběhy vůbec číst. :)

 

Kanonická věrnost tedy rozhodně není vždy ideálem fanfikčního psaní. Je jím jen tam, kde si ji autor přeje. Věřím, že minimálně podvědomým ideálem většiny autorů fanfiction je změnit nevyhovující a teprve pak dodržet v maximální míře to ostatní. To proto, že ono dodržení dalšího je podmínkou toho, aby autor i čtenáři mohli příběhu věřit.

 

 

Typologie alternativních vesmírů – Část druhá: (skoro) Všechno je jinak

 

Zatímco motivace k psaní prvního typu AU příběhů se mi zdá být zřejmá a splývá z důvody, proč je psána fanfiction jako taková, motivace k psaní typu druhého už mi tak samozřejmě zřejmá nepřipadá. Mám na mysli příběhy, v nichž sice vystupují stejné postavy jako v kánonu, ale které se odehrávají na zcela jiných místech nebo ve zcela jiném čase, zkrátka v úplně jiném světě, než příběhy původní. Jde o takové alternativní „alternativní světy“, něco jako AU „AU příběhy“. :)

 

Když se totiž řekne AU, představím si právě tento typ příběhů. Tyto příběhy patří ovšem v rámci celé fanfikční tvorby mezi okrajové jevy. V češtině je složité nějaké příklady najít. (Typy na další přijímám v komentářích dole.) Jsou natolik odlišné od zbytku fanfiction, že by si zasloužili vlastní pojmenování, které by je odlišilo od příběhů předchozího typu. Okrajově bych zde zmínila i pozoruhodné Sansiny „Neobvyklé okolnosti“, které se na počátku jako takový AU příběh tváří, nakonec je ovšem vysvětlení jiné.

 

Věřím, že jedním z těch nejzásadnějších motivů ke čtení fanfiction je touha znovu se potkávat s oblíbenými postavami. To, za jakých okolností a v jakém prostředí se bude ono setkávání odehrávat, je vedle otázky, s kým se tam setkáme, až druhotné. Proč tedy nevzít své hrdiny a nepřesadit je do prostředí, které je nám dobře známé nebo ho zkrátka máme rádi?

 

Je to trochu nespravedlivé, ale zájem a sympatie nepřipadají na všechna povolání, prostředí nebo období lidských dějin stejnou měrou. Některá prostředí jsou zkrátka oblíbenější něž jiná. Instalatéři asi nikdy nebudou tak populární jako lékaři, padesátá léta tak jako viktoriánská éra s krásnými šaty, koňskými spřeženími a ranými technickými vynálezy. Také v rámci AU příběhů jsou některá prostředí populárnější než jiná. Již zmíněná viktoriánská éra se řadí k těm častěji užívaným. Najít ji můžete třeba v i do slovenštiny přeložené „Štípce laskavosti k tomu“.

 

Velmi oblíbené jsou také AU příběhy ze školního prostředí, což nejspíš souvisí s faktem, že každý člověk někdy studoval a každý pisatel si tedy dělá oprávněné naděje, že něco takového zvládne věrohodně popsat. Vzhledem k tomu, že HP už je samo o sobě příběhem ze školy, můžete AU zaznamenat jen v takovém případě, že se ze školy kouzelnické stane náhle škola „normální“. Mezi příběhy tohoto typu patří například tragická snarry "Wishes are for Dreamers" od Yih.

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

B. Zcela jiné světy (podle Julie – nekanonické AU)

 

Některé oblíbené AU světy:

 

High Scool AU nebo College AU

AU z viktoránské doby nebo přímo Steampunk AU

 
 
 

Některé další oblíbené typy AU podle Fanlore:

 

  • oblíbená prostředí:

Historical AU (termín nadřazený, zahrnující množství všelikých epoch, fantazii se meze nekladou)

Pirate AU (zvláštní oblibě se prý těší vesmírní piráti)

Coffeeshop AU nebo Barista AU (hlavní hrdinové se mění na prodavače a zákazníka kavárny)

Vampire AU (upíři) a Werewolf AU (vlkodlaci)

Prison AU (vězení)

 

  • další kritéria:

Omega verse (svět se řídí zákony vlčí smečky, žijí tu alfy, bety a omegy)

All Human AU, Mundane AU (magický fiktivní svět se stává "normálním")

Magic AU (nemagický fiktivní svět se mění v magický)  

 

 

Kanononický charakter v nekanonickém vesmíru

 

Postava s původním charakterem je nutnou součástí opravdu kanonického příběhu, ovšem obráceně už to tak samozřejmě neplatí. Odvrhnutí kánonu není samo o sobě důvodem k odvrhnutí charakteru. Jak už jsem řekla, věřím, že touha setkávat s oblíbenými hrdiny je hlavním hnacím motorem živícím vášeň čtenářů FF a že proto i tehdy, když se smíří se změnou všeho ostatního, své oblíbené „charaktery“ touží najít stále v podobě nezměněné.

 

Koneckonců to, že použijete-li alternativní svět neomlouvá to samo o sobě i změnu charakteru se dočtete i pod heslem „alternative universe“ na Wikipedii. Mohly bychom snad proto věřit, že ono konstatování odráží panující společenský konsensus v této věci. Případná změna charakteru by proto měla buď logicky vyplývat se zápletky nebo by měla být vyznačena. Pojem AU není automatickou omluvou pro OOC charakter a označení OOC je proto dobrý základ autorovy sebeobrany v takovém případě. 

 

Je při tom jasné, že na tom, co je a není přijatelné odůvodnění se jen tak snadno neshodneme. Mám podezření, že některé vášnivější povahy by při diskuzi nad smysluplností a věrohodností té které povídky vytáhly na protistranu i nějaký ostrý předmět, jenž by byl v okolí zrovna k dispozici. S přihlédnutím k okruhu našich obvyklých činností, by to nejspíš bylo pero. :)

 

Star Trek fandom má skvělý nástroj, jak napsat mimocharakterní postavy a nejen je nemuset označit OOC, ale ještě se tvářit, že jde o dodržení kánonu. Tímto nástrojem je zrcadlový vesmír. Do zrcadlového vesmíru umístila svou povídku Zakalený křišťál Anna. Díky překladu od Archea Majuar je v češtině přístupná také povídka „Bed of Silence“ od Tiry Nog, která však není zcela šťastným příkladem, poněvadž správně temné charaktery si zrovna tam neužijete. Pro představu, co dokáže s hrdiny udělat zrcadlový , doporučuji raději TNG knihu „ Temné zrcadlo“. Takovému typu AU příběhů se říká "Canon AU", protože jejich alternativné realitě dal vzniknout už sám kánon.   

 

 

 KANONICKÝ ALTERNATIVNÍ VESMÍR

 

 Zrcadlový vesmír:

 

Touha odhalit skryté dobro v zlosynech a naopak temné stránky kladných hrdinů se samozřejmě neomezuje na fanoušky Star Treku. V HP fandomu vidím její stopy v povídkách jako je Nezáměrně tvůj od Dinkel. Třebaže tyto fanfikce (dodávám, že ke své škodě) nejsou označeny ani jako zrcadlové, ani jako AU, oplývají charaktery, které by se za zrcadlové označit daly. Existuje malá šance, že kdyby mi na začátku před jejich četbou někdo vysvětlil, že se nacházím v jiném vesmíru, byl by pro mě takový příběh přijatelnější.

 

Jedním ze sporných bodů v debatách o fanficton je, zda za změnu charakteru považovat i změnu sexuální orientace. Autorka tohoto článku přiznává, že v této věci zastává velmi zaujaté stanovisko. Je osobně přesvědčená, že pojmy IC a OOC se nevztahují na sexuální orientaci postavy.

 

Osobnost je psychologický pojem, který zahrnuje mnoho vlastností a ovlivňují ji všeliké životní zkušenosti. Z přísného náhledu by tedy každá změna událostí v AU příběhu měla automaticky avizovat změnu charakteru, nicméně, protože za nejvýznačnější rys osobnosti se považuje temperament, představuji si pod termínem IC zejména dodržení právě těch rysů osobnosti, které se týkají temperamentu. V té souvislosti mě proto zajímá, zda je postava introvertní nebo extrovertní, zda je flegmatik či cholerik. Sexuální orientace je stejně jako další okolnosti vedle toho až vedlejší vlastností osobnosti. Nemluvě o tom, že ti, kteří považují změnu orientace za změnu charakteru, o ní často uvažují přespříliš jako o něčem pevně daném a dalšími okolnostmi neovlivnitelném. Ano, jistě, my slashistky máme právě opačné tendence.

 

Podstatnější než jakékoli psychologické úvahy mi připadají důvody, které bych označila jako literárně kritické. Protože, třebaže tomu občas někdo nevěří, i většina čtenářek slashe touží najít v příběhu své hrdiny takové, jaké je znají. Kdybych připustila, že změna charakteru dělá postavu automaticky OOC, v diskusi nad nekanonickými slashovými páry (jichž je většina), by pak nebylo možné se bavit o tom, zda byl či nebyl charakter dodržen. Celá debata by byla smetena pod stůl s poukazem na to, že vzhledem k změně orientace už jde stejně o nekanonický charakter a s tím se já smířit rozhodně nedokážu.

 

 

Závěr

 

Na světě se najdou lidé, kteří pro pramalou schopnost autorů fanfiction navázat na kanonické předlohy dotyčným doporučují, aby nadále nezamršovali svět svými paskvily, ale já se pokouším raději ve své hlavě nerozdělovat příběhy na ty dobré a špatné, ale na ty, jejichž důvody k přepisování kánonu dokážu sdílet a na ty, u kterých mi to už nejde. Vždy je ale možné, že někde jinde existují lidé, kteří je sdílet mohou. Je zřejmé, že v zásadě si každý může psát, co se mu zamane, to hlavní, co při tom riskujete, že jeho práce nebude nikomu stát za to, aby ji četl.

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Alternative universe

Datum: 11.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: black-lana.webnode.cz

Tož já to psala už v anketě, asi bych za přísně kánonické viděla jenom dopisování vynechaných scén, scén z jiného pohledu a nebo vložení úplně nových postav do stávajícího světa. Nemyslím tím vložení dokonalé vlastní postavy, ale vložení postav vlastních s vlastním příběhem, který se pouze odehrává v kulisách HP světa a zachovává jeho příběh.
Rok a Klíč byl zmíněn kvůli svému roszashu, protože tam veškeré odchylky vyzní víc a musí jich tam logicky víc, tím pádem se zdá AU.
Víš, myslím si že se změnou právě jedné jediné věci musí logicky přicházet sto dalších změn a to můžeme brát i do drastických důsledků. Otázkou ovšem pak je jestli autor ty následné změny má skutečně logicky navázané.
S tím že by se mělo vypočítávat co je tam AU... já to už zkoušela a proto vím, že všechno se prostě vypočítat nedá. Některé události se sami vyvrbí logicky úplně jinak aniž by to autor předem konkrétně zamýšlel. Jedná se samozřejmě spíš o detaily, ale prostě to nejde všechno vypočítat. Takže ano, třeba v úvodu napsat co je AU, ale jenom ty velké změny, jako že Sirius/Severus/Albus/kdolov žije nebo například že je Snape upír.
Ty mě teď budeš bít, já to vím... :-D ale; dá se opravdu povídka odehrávající se ve Star Trekovském Temném zrcadlovém vesmíru považovat za jakkoliv AU příběh když v kánovu (originálu) takoví svět skutečně existuje? Nicméně ano, je v tom jistá souvislost se snahou autora (v případě ST dokonce originálního autora) ukázat i jinou stránku zavedených postav, což by mohl být hnací motor některých opravdu extrémně převrácených povídek jako je Nezáměrně tvůj.
S tím že lidé sexualitu chápou moc vyhraněně se mohu jenom ztotožnit.

—————

Datum: 11.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: black-lana.webnode.cz

Ad. Víš, myslím si že se změnou právě jedné jediné věci musí logicky přicházet sto dalších změn ...

Vím, ale ne vždy věřím logice oné posloupnosti, tedy tomu, že by se postavy z kánonu skutečně dobraly ke konci, který jim autor předepsal, jen základě oné jedné změny.

Ad. Dá se opravdu povídka odehrávající se ve Star Trekovském Temném zrcadlovém vesmíru považovat za jakkoliv AU příběh?

Bít tě samozřejmě nebudu :), ale ty sama jsi mě vedla k používání termínu alternativní vesmír. A ten nemám tak jasně spojený jen s literárním pojmem. :) - tak tedy. On to nepochybně je alternativní vesmír - jenže kanonický.

A ještě bych dodala, že to dle mého povrchního dojmu "mirror universe" ve fanfiction autorům stejně slouží zejména jako záminka k tomu, aby si dělali, co se jim zamane. Teda - oni to děljí i tak ... bez MU. :)

Ve snaze ti nějak vyhovět jsem ještě změnila nadpisek nad zrcadlovým vesmírem (z "kanonické AU" jsou "kanonické alternativní vesmíry"), i když chápu, že tě takový nicotný ústupek asi neuspokojí. :)

Mimojiné, ty dvě povídky, které mám umístěné jako příklady povídek ze zrcadlového vesmíru, by nejspíš nějaký literární purista stejně za kanonické nepovažoval.
Už proto, že jde o slash. (I když na druhou stranu mám pocit, že v zrcadlovém vesmíru se dokonce i v kánonu nekoukají na ty věci s orientací zas tak přísně.)
Nicméně chci říct, že ty dvě povídky jsou přísně vzato asi stejně AU.

—————

Datum: 11.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: black-lana.webnode.cz

S tím právě souhlasím. Jde hlavně o to, aby to vůbec logiku mělo a mělo jí popsanou tak, že í čtenář uvěří. Ovšem myslím že tady jde o to opět uvést, že musí existovat i prostor pro "tak to prostě je". To z jednoduchého důvodu, protože i v životě některé věci existují a zatím jsme se nedobrali k jejich podstatě, nicméně tato "prostě existující" věc v příběhu by měla být podaná uvěřitelně.

Ano, nepochybně ano, ale asi by se na něj nevztahovalo AU ve smyslu v jakém je používané ve fanfiction (nebo spíš jak si myslím že by se mělo používat). S tím, že jsou obě povídky AU i ve smyslu fanfiction... hmm, Tiru jsem nečetla, ale vím jak podává který charakter, takže ona nejspíš AU skutečně bude a Křišťál nebude asi také úplně kánonický, jenže v něm je něco... já nevím, mě se to prostě líbí. :-D Dobře, ale jí ráda mučím, že ano a ani taková povídka nemusí být přísně kánonická.
Hej, až takoví hnidopich nejsem! Mě to právě s tím Zrcadlovým vesmírem napadlo až při druhém čtení článku. ;-) Takhle je to pěkné.

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Teď mě napadlo co mi debata o povídkách ze Zrcadlového vesmíru a jestli jsou AU nebo ne, připomnělo; už mi dlouhou dobu vrtá hlavou, jestli je povídka pojednávající o skutečně homosexuálních postavách, notabene které mají vztah, slash nebo ne? Tedy spíš jak to lidé všeobecně berou, aneb co si kdo představí pod samotným pojmem "slash" když se to dá definovat i všeobecně jako lomítko mezi postavama bez rozdílu pohlaví.

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ještě, snad už naposled, k tomu zrcadlovému vesmíru: Musím se přiznat, že kdyby tohle byla moje diplomová práce a ty můj vedoucí... :), tak musí ta věc se zrcadlovým vesmírem z práce o AU příbězích nemilosrdně pryč.

Prostě proto, že když se nad tím z odstupu zamyslím, máš zkrátka pravdu. To, že mě to během psaní tohoto článku celé napadlo, není dobrý důvod, aby se tu o ní psalo a já doznávám, že je to tak nanejvýš hraniční (lehce související ) téma.

Nicméně to žádná univerzitní práce není a já sama od sebe nemám tu potřebnou sebedisciplínu, abych si poručila, že to nemilosrdně musí ven. Hlavně asi proto, že nevím, jestli si pro tyhle úvahy najdu někdy prostor ještě někde jinde. A jak sis asi musela všimnout, připadá mi to jako fascinující fenomén.

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

"Je povídka pojednávající o skutečně homosexuálních postavách, notabene které mají vztah, slash nebo ne?"

Především on si tyhle termíny používá každý, jak se mu zamane. :) A ony jsou to slova tak trochu stále ve fázi vzniku.

Nicméně tyhle věci jsem si ujasňovala hned na začátku své fanfikční kariéry a pokud vím, má se to takhle: Na začátku to celé vzniklo samozřejmě kolem fenoménu K/S povídek.

Protože se fanfikční příběhy o těch dvou označovaly Kirk/Spock, začalo se jim říkat slash. Později byly lomítkem označovány všechny příběhy, v níž jedna postava s druhou naváže milostný či sexuální poměr (i když jde o heterosexuální poměr) a jako slash se označovaly takové, kde jde o dva muže.

V ten čas nebylo v televizních seriálech přiliš mnoho homosexuáních postav a když už tam byly, pro málokoho byly dost fascinující, aby o nich psal fanfikční příběhy. Existovala ale tehdy samozřejmě normálně vycházející literatura o homosexuálech. A nikoho nenapadlo označovat ji za slash. Za slash se považovaly opravdu jen fanfikční příběhy, kde se párovaly postavy, které v kánonu byly heterosexuální. Bylo to přím součástí definice slashe. Jenže tenkrát se vlastně jiné příběhy v podstatě nepsaly.

Ve chvíli, kdy se objevily ve větším množství homosexuální postavy v seriálech a podobně, se začaly ve větším množství objevovat i fanfikční příběhy o nich, opravdu bylo sporné, zda je za slash označovat. Podle původní definice rozhodně slahem nebyly.

Jenže nakonec se ukázalo, že tyhle kanonické homosexuální příběhy píšou podobní autoři pro podobné publikum. Vyhledávají ji ti stejní lidé a to z podobných důvodů jako ty nekanonické. A mají tendenci je hledat pod stejným názvem. Ukázalo se jako nepratické užívat pro to jiný pojem. A zvítězil model, ve kterém se všechno označuje jako slash. Pojmoví puristi (asi takoví jako já:) ) při tom nikoho moc nezajímali.

To, že se označení slash vztahuje i na kanonické homosexuální páry jsem se v současnosti dočetla i v akademických pracích. Já to tedy beru tak, že to slash je.

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Ano, kdyby to byla univerzitní práce, řeknu ti, že to s tématem fanfiction AU nemá nic společného, ale na druhou stranu; kdyby to byla univerzitní práce na toto téma, opravdu by vedoucí práce věděl, jaký je rozdíl? :-D Jistě, takové práce o slashi a fanfiction vznikají, ale třeba na psychosockách nebo u češtinářů třeba a tam pochybuji že jsou lidé, kteří tomuto fenomenu skutečně rozumí. Takoví lidé musí teprve ještě vyspět a sami začít psát práce.... To je zase něco jiného.

Já vím že to tak je, ale ráda bych věděla kolik lidí to bvere puritánsky jako my, že by možná takové příběhy neměli být označovány jako slash. Jasně, já mám taky pod femem povídku na pár, co spolu opravdu je, ale mít něco nějak zapsané, aby se k tomu jiní dostali a "věřit" v něco je trochu něco jiného, že ano.

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: Rocia

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Já jsem na začátku o tom rozdíle ani moc nepřemýšlela a prostě považovala za slash všechny příběhy o lásce/sexu dvou (tří...) kluků/mužů. A i teď ten rozdíl sice vnímám (už proto, že třeba dává trochu jiné možnosti), ale ztotožnila bych se s tím, že "kanonické homosexuální příběhy píšou podobní autoři pro podobné publikum. Vyhledávají ji ti stejní lidé a to z podobných důvodů jako ty nekanonické."
Navíc ono s tou sexuální orientací je to docela složité, jak už ty i Lanevra zmiňujete. A ve spoustě děl typu HP se ve skutečnosti nedozvíme vůbec nic o tom, jak třeba dospělé postavy prožívají svou sexualitu - a jeden vztah s osobou opačného pohlaví tak ještě nemusí vůbec nic znamenat. Taky jsem četla pár příběhů třeba o vztahu RL/SB, které krásně zapadaly do kánonu... A třeba Remus je vůbec zářným příkladem - četla jsem, že například režisér HP a vězně z Azkabanu ho opravdu viděl a v zásadě zobrazil jako homosexuála - a mě to taky při sledování toho filmu tak přijde, i když člověk už je tím slashem dost poznamenaný :-) A Remusův vztah s Tonksovou mi nikdy neseděl a vždycky mi přišel takový nepřesvědčivý a narychlo spíchnutý, aby taky někoho měl a - s jistou nadsázkou - aby mohl zanechat nějaké opuštěné dítě, které by zrcadlilo osud HP :-)
Jinak díky za zajímavý článek, Bell :-)

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Díky za komentář. (Jeden jsem smazala. myslím, že tenhle stačí. :) )
A nějak nemám co dodat, protože je zřejmé, že v tomhle bychom se v názorech asi shodly. :)

—————

Datum: 12.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: black-lana.webnode.cz

Jasně, na pojetí sexuality a hlavně tom, jak je omezené se shodneme a z toho můžeme vycházet v tom smyslu, že jsou fakt všechny ty postavy heterosexuální (tedy že je tak autor zamýšlel), ale to si myslím že je trochu jiná věc. :-)
Já tu spíš řeším vyloženě názvosloví (Haha, jo, moje starosti na hlavu jiných :-D :-D :-D), i když ono je to stejně v důsledku jedno.
Remus a jeho homosexualita; ano, když někdo napíše dobře upraveného samotáře s vlídným vystupováním a ještě mu nacpe do postele ženskou naprosto nepopsaným a nelogickým způsobem, tak se do háje nemůže divit, že ho budou lidé v dnešní době považovat za homosexuála! :-D A herec tomu dodal korunu, mě to prostě nikdo nevymluví, Thewlis musí být podobojí, nemůžu si pomoct, působí na mě tak i v "soukromém" životě kdy není převlečený za Lupina.

—————

Datum: 14.07.2013

Vložil: assez

Titulek: ...

Díky za článek, belldandy.

—————

Datum: 14.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: ...

Díky za poděkování. :) Moc si cením toho, že mi dáváš najevo , že mě čteš.

Po pravdě mám tentokrát ze svého díla poněkud rozpačité pocity. V zásadě dělám to, co vždycky, mluvím o něčem, o čem toho vím asi tolik, co každej druhej (vlastně ne - každej první), ale tentokrát na mě ono vědomí nějak více doléhalo. :)

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: assez

Titulek: Re: Re: ...

...jinými slovy bys ode mě ocenila podrobnější rozbor?

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: ...

Ani ne. :) Jen si vylévám srdce.
Ale samozřejmě se mu nebráním...

—————

Datum: 17.07.2013

Vložil: assez

Titulek: Re: Re: Re: Re: ...

Dobře. Hm. Asi AU rozděluji podobně jako Ty.

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: Casiopea

Titulek: Děkuji

Velmi děkuji, bylo to hodně zajímavé čtení. Klidně bych si na toto téma od tebe přečetla celou knihu. :) Na tvých obavách, že píšeš o něčem, co každý druhý (nebo dokonce každý první) ví, může být zrnko pravdy, ale takto utříděné a přehledné to určitě má smysl. Navíc si myslím, že každý, kdo do světa FF zapadne hlouběji než po kotníky, by o takových věcech zkrátka přemýšlet měl a tvůj článek je pro takové úvahy skvělým základem. Takže ještě jednou díky. :)

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Děkuji

Moc děkuji za povzbuzení. Jako píšící autor asi dobře víš, jak takové povzbuzení dokáže potěšit.

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: fialka

Titulek: něco k AU

Velice pěkný a obsáhlý článek, belldandy, děkuju.
Je tady smícháno dohromady pár témat, o kterých by se možná vyplatilo diskutovat o každém zvlášť. Budu se držet kopyta, kterému rozumím o malinko víc než Harrymu Potterovi. Alternativní vesmír ve science fiction označoval prapůvodně opravdu hlavně vesmír v něčem jiný, než je ten náš známý. Některé autory popis takového
vesmíru fascinoval natolik, že zápletku omezili na pouhé "Přiletěli astronauti ze Země a zírali", což čtenáře nebavilo. Přesuny v čase byly laikům (čtenářům) pochopitelnější a zápletky byly zábavnější. Také ale existují "alternativní historie", nejčastěji typu - Jak by vypadal svět, kdyby Hitler vyhrál, nebo Jak by vypadal svět, kdyby mohamedáni vyhráli nad křižáky, nebo kdyby Ameriku neobjevil Kolumbus, ale - v lepším případě - Vikingové. Princip je pořád stejný. Jak se budou chovat ti samí lidé, jestliže se změní původní podmínky?

Taková heretická otázka - jaká by byla kniha Babička, kdyby se Němcová při
psaní musela přesně držet historických faktů? Co by pak bylo kánon a co AU, kdyby pak "Barunka" napsala tu Babičku, jak ji známe?

Zachování podstatných částí charakteru postavy považuji za důležitější než zachování kulis kánonu. Tady toto se těžko vysvětluje. Sexuální orientace asi je důležitou součástí osobnosti, ale změna heteroseuála na homo mi vůbec nevadí, naopak. Kdyby se ale Harry například přidal k Voldermortovi a začal své kamarády udávat, tak tato změna by mi vadila (pokud by nebyla přijatelně zdůvodněna).

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: něco k AU

Napřed moc děkuji za takový dlouhý komentář. Velmi si ho cením, poněvadž znám tvůj vztah k psaní komentářů. :)

Jestli jsem pochopila první odstavec tvého komentáře, říkáš, že ve sci-fi existovaly napřed příběhy odehrávající se v úplně jiných vesmírech a teprve později přibyly ty, kde ona odlišnost byla odůvodněna cestou časem.

Po pravdě můžeš mít pravdu a doznávám, že já měla pocit, že je to přesně naopak.
Ovšem nikoli proto, že bych to měla nastudované, ale prostě jsem při tom myslela na klasické časovky jako Tennův "Projekt Brooklyn", Bradburyho "Burácení hromu", Heinleinovy "Všechny mé stíny" a "Dveře do léta". Vesměs jsou z padesátých let. Tam se dle mého přesně řeší problém časových paradoxů - vše zapadne do sebe (Všechny mé stíny) versus - svět se změní (Dveře do léta). Nejstarší AU, kde se setkávají postavy z "našeho" a "alternativního" světa a při tom tam není žádné speciální odůvdonění vzniku alternativního světa, která mě napadá je právě asi až klasická epizoda "Mirror, mirror" ze Star Treku. A to jsou už léta šedesátá.

Nicméně, když jsem se teď mrkla na Wikipedii a koukala, že lze z historii AU hledat až v mytologických příbězích - https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_universe_(fiction) - vidím, že můj pohled byl dost omezený. :) Ani na tu pitomou Narnii jsem nedokázala pomyslet jako na alternativní realitu! :)

Ten tvůj příklad s "Babičkou" naráží na docela zajímavý problém, totiž na to, že literární příběhy jako takové jsou už samy o sobě alternativním světem svého druhu. Jsou alternativním světem existujícím vedle toho našeho reálného, v nemž žijeme. :) Zas se mi jednou hodí ten Tolkien (já to tak ráda cituju): "Člověk přitvořitel, světlo lomené, co z jediné bílé se odráží..." Spisovatalé jsou přitvořitelé Božího světa a fafikční autoři jsou přitvořiteli toho již jednou přitvořeného světa. :) Jenže já bych raději mluvila v obou případech o přepisování než o přitváření. Přitváření vzbuzuje jiná očekávání.


Myslím, že naprosté většině čtenářů na charakteru postav v nějakém smyslu záleží. Jen nějak sleduji, že ne všichni od nich chtějí to stejné. :) Mám dojem, že my dvě bychom od nich asi chtěly většinou docela podobné věci. :)

"Sexuální orientace asi je důležitou součástí osobnosti." Asi ano. I když tou větou, jak sleduji, může občas každý myslet něco jiného. Jako s takovou se s ní smířit mohu, ale vím, že ne s tím, aby ve fanfiction změna sexuální orientace odůvodňovala označení OOC.

A je dobré si říci, že sama idea sexuální orientace nemusí být něčím úplně zcela samozřejmým. Některé radikálnější proudy myšlení navrhují, že si člověk nemusí "něco" - pohlaví, orientaci - vybrat a pak se zařadit. Každopádně bych minimálně protestovala proti čistě hypotetickému názoru, že když poznám jednoho homosexuála, tak už vím, jak takový homosexuál vypadá a že tak bude vypadat každý. A v tomto smyslu mi nepřijde informace, že je někdo homosexuál (nebo dokonce jen, že spí s muži) nijak zásadně vypovídající.

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: Lanevra

Titulek: Re: Re: něco k AU

Haha! :-D "radikálnější proudy myšlení", to je hezky řečeno. :-D

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: něco k AU

Tak tedy dobrá ... Tvrdí to lidé jako Michel Foucault, Teresa de Lauretis ... nebo třeba ... Lanevra. :D

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: něco k AU

No, kořeny scifi se hledaly tak dlouho, až se našly hodně hluboko v minulosti. Ale to je na dlouho a tady jde o slash.
Píšeš, že ti nepřijde "informace, že je někdo homosexuál (nebo dokonce jen, že spí s muži) nijak zásadně vypovídající." Souhlasím. Jen jsem ještě nezapomněla, jak jsem v r. 2010 přečetla první slashové povídky a jenom jsem zírala, že i na Harryho Pottera se píšou - a jak výborné. Jenže já mám k homosexualitě kladný vztah. Někoho jiného to může nepříjemně šokovat, když čeká zábavný příběh o HP, jakého zná od Rowlingové a z filmů. Já jsem vždycky ráda, když trochu vím předem, o jaký žánr jde (třeba že to je "dojemný příběh z lékařského prostředí" nebo "politický thriller", což jsou věci, které nečtu vůbec). Ale říkám, stačí naznačit, ne popsat do detailů, o čem že to bude.

—————

Datum: 17.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: něco k AU

S těmi kořeny sci-fi máš samozřejmě pravdu a já prostě tak hluboko nemyslela, když jsem to psala. :)

Myslím, že k tomu varování těch, co si číst o homosexuálních vztazích nemusí, obvykle stačí označení slash. Sice je pravda, že to nikomu nepoví, jestli to bude dobrodružný příběh, kde bude slashový motiv jen jedním z mnoha témat, nebo se naopak příběh ničím jiným zabývat nebude - přesto si myslím, že to označení slash je v zásadě dostatečným varováním a rating pak v podstatě neslouží ničemu jinému než, aby nám navíc ještě řekl - pozor bude/nebude sex. :)

Jen bych nesouhlasila s tím, že je třeba použít kvůli slashové zápletce označení OOC. On to ani obvykle nikdo nevyžaduje, přesto jsem ale pro sebe překvapivě zjistila, že v této věci nepanuje zcela jednotný názor.

—————

Datum: 17.07.2013

Vložil: fialka

Titulek: Re: Re: Re: Re: něco k AU

Já jsem se nevyjádřila jasně, sorry. Prostě ať je tam buď varování, že je to slash, nebo ať tam je OOC, jako že že ten dotyčný může být homo. Ale radši to označit jako slash, protože OOC může být cokoliv, třeba že je sadista...

—————

Datum: 18.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: něco k AU

Myslím, že by tam mělo být slash a zejména vyznačení páru. Poněvadž jsou i lidé, kterým kanonické homosexuální páry nevadí, ale ty nekanonické ano. A myslím si, že právě to tam obvykle je. Jak říkám s tím OOC se já nesmířím. :)
Nicméně, aby bylo jasno, já vím, že nejsem ani prezident zeměkoule, ani mluvčí fanfiction komunity. Touhle publikuji čistě jako své osobní, ovšem docela niterné a silné, přesvědčení.

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: Rocia

Titulek: Když

píšeš o tom různém uplatňování kánonu, ještě mě napadá zajímavá povídka, kterou jsem nedávno znovu četla - Fate Is A Four Letter Word od Philo. Tam totiž v zásadě platí celý kánon včetně epilogu - děj se odehrává až několik let po něm a Harry nakonec skončí se Severusem a s Kingsleym - a myslím, že je to podáno docela přesvědčivým a realistickým způsobem... A Scorpius Malfoy je tam taky gay :-)

—————

Datum: 15.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Když

Opravdu moc děkuji za příklad, protože na takové zajímavé typy přímo čekám.
Myslím, že teprve vaše komentáře dělají mé články zajimavými a informativními. A tenhle článek nějaké typy navíc docela potřebuje. :)

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: Adelaine

Titulek: :)

Myslím, že nemám co dodat. Líbilo se mi to, hodně. I styl, jakým jsi to pojala. Já myslím, že vzhledem k tomu, že od začátku jsi k ff a slashi přistupovala z hlediska 'chci pochopit', neznám nikoho adekvátnějšího. Myslím, že jsi odvedla velmi dobrou práci. Děkuju
Jen snad, že bychom mohli přidat ještě další označení a místo jednoho AU, bychom mohli rozlišovat paralelní, alternativní a zrcadlový vesmír. Tak aby se to nepletlo:D.
Jen ještě mám nějakou potřebu podotknout, a vím, že to víš, ale stejnak, že špatný příběh nerovná se autor by neměl psát, příběh by neměl existovat veřejnosti dostupný. A že příběh se nelíbí mně neznamená, že ti, kterým se líbí, musí být vyšinutí.
P.S.: Na čí že zakázku to bylo? Pokud to není tajné....

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: :)

Ne, tajné to není. Já to nikam nepsala? Myslela jsem, že to mé bližší okolí nejspíš bude vědět, poněvadž mě o něj Lanevra docela uháněla. A ona to umí. :)

Ten pocit, že by se měl minimálně rozlišit alternativní (odlišné časové linie) a paralelní (zcela jiný) vesmír mám také. Jenže vynutit si takovou praxi je dost těžké. Myslím, že takovou změnu by musel uvést někdo vlivný na mezinárodní úrovni. Třebas nějaká hodně oblíbená fanfikce z paralelního světa, která by se stala pro ostatní zdrojem inspirace.

Ono je dobré, že sice někdo může vést řeči, že by ten či onen snad ani neměl psát, ale jsou to jen řeči (v zásadě také tolerovatelné v rámci svobody projevu), tu moc někomu zakázat psaní z nás totiž nikdo nemá. A to je (aspoň jak to vidím já) skutečně dobře.

To je to moje staré: Fanfikční autor nemá žádnou povinnost psát dobře. Takový požadavek bych chápala, kdybych někoho za jeho práci platila. Tady jednak nikoho neplatím a hlavně přicházím číst zcela dobrovolně. Takže je jeho věc, jak píše. A je zas moje věc, jak mě se líbí to, co píše.

Ovšem když tohle zvládnou obě strany vzít jako prostý fakt a navzájem se u toho neurážet, je to skoro utopický ráj na zemi. :)

Já mám pocit, že v tomhle článku zbytečně rozebírám zcela zřejmé věci. Zadání znělo, jestli si to správně pamatuju, článek o různých verzích AU. No a problém je, že já o nich vím právě to, co každý. To třebas ten Nagatin článek o AU byl pro mě opravdu přínosný, protože byl o věcech, které jsem sama naznala. Velmi ho doporučuji všem dalším lidem z HP fandomu, kteří se chtějí dozvědět něco o AU z dalších fanfikčních světů.

Každopádně, děkuji za pochvalu. Pokusím se příště dopředu sama neshazovat, poněvadž si pak připadám, jako že si říkám o utěšování. :)

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: Adelaine

Titulek: Re: Re: :)

Jo, já poslední dobou jsem tak mimo všechno a všechny (krom Lanevry, tu otravuju každou chvíli), takže možná mi to jen vypadlo.
Ha ha a pak bychom se ještě hádaly, co je paralelní a co alternativní vesmír:D
Já myslím, že často ani nejde 'vím to samé co ostatní', jako spíš 'utřídím vám to a dám vám podnět k zamyšlení'.
To ani není o tom, že ses nahoře trochu shazovala, spíš jsem ti chtěla taky říct, že přestože si s tím dáváš tolik práce, nemáš tolik zpětných vazeb, jako kdybys třeba psala povídku. Takže jsem chtěla, abys věděla, že já jsem strašně nadšená z toho, že si tu můžu rádoby zasvěceně pindat, že k tomu dáváš zajímavé a srozumitelně podávané podněty a že se mi prostě všeobecně hodně líbí tvůj náhled a přístup k věci. Howgh.

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: :)

Přiznávám, že když jsem svůj komentář dopsala, taky jsem uvažovala, jestli by to s tím alternativní/paralelní nemohlo být i obráceně.
K této verzi mě prostě svedla wikipedie a zejména příklady paralelních vesmíru, které se tam uvádí. Třeba ta Narnie.

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: Patoložka

Titulek: Wau

No páni, nevím, jestli bych měla co dodat, protože, jak jsem už několikrát zmínila, já nejsem člověk, který je schopen teotetizovat a uvažovat o příbězích takovýmto způsobem. Asi to souvisí s tím, že jsem vystudovala školu, kde po nás žádné vlastní práce nikdy nepožadovali... Takže, když jsem se k tomu konečně dostala, zbívá jen moc poděkovat, že tu máme člověka, který to v mém případě udělá za mne. Díky, belldandy:-)

—————

Datum: 16.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Wau

Jsi na mě moc hodná. Děkuji.
Vážně nechtěli? Co to je dnes za pořádky na těch školách? :D

—————

Datum: 17.07.2013

Vložil: Patoložka

Titulek: Re: Re: Wau

Tak schválně - čemu dávali na veterině přednost: našrtanosti nebo vlastní myšlenkám?

—————

Datum: 17.07.2013

Vložil: Patoložka

Titulek: Re: Re: Wau

A pardon za tu hrubku... a překlepy...:-(

—————

Datum: 18.07.2013

Vložil: belldandy

Titulek: Re: Re: Re: Wau

Asi to opravdu trochu souvisí s oborem. Předpokládám, že veterinářům nejspíš většinou stačí, když si osvojí již známé informace a zavedené postupy.
Musím poctivě přiznat, že naši učitelé by byly asi docela rádi, když jsme nějaké ty názory projevily, teda obzvláště tehdy, když ty názory za něco stály, což se ovšem stalo jen málokdy. :)
Myslím, že zrovna já opravdu nemám nárok nikomu jeho překlepy vyčítat.

—————

Datum: 07.03.2018

Vložil: LatonyaEmupe

Titulek: Recommendations: how to promote your belldandy.webnode.cz

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

—————

Datum: 11.03.2018

Vložil: detectiver

Titulek: Услуги частного детектива

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram - @RFDetective
почта - RFDetektiv@gmail.com

—————

Datum: 11.03.2018

Vložil: Aluftiniod

Titulek: Сервис для звонков с изменением номера и голоса!!!

Сервис для звонков с абсолютно любого номера и с изменением голоса!

Вы сможете звонить с абсолютно любого номера, например номера друга, жены или с +77777777777

Перед тем как оплачивать вы сможете убедиться в нашей правдивости и даже протестировать сервис

наши плюсы: бесплатное изменение номера, бесплатное изменение голоса, абсолютная анонимность без возможности прослушки и определения местоположения, звонки по миру от 1 до 50 руб, отсутствие роуминга, работает на всех платформах (android, iphone, windows и прочие)

Цена 2500 руб (Входит подключение, настройка и дальнейшая тех поддержка)
Работаем по всему миру.

Контакты:
+79182789923 - Телефон, viber, whatsapp, skype
@Vip_Security - Telegram
723882584 - icq

—————

Datum: 13.03.2018

Vložil: Aluftiniod

Titulek: Сервис для звонков с изменением номера и голоса!!!

Сервис для звонков с абсолютно любого номера и с изменением голоса!

Вы сможете звонить с абсолютно любого номера, например номера друга, жены или с +77777777777

Перед тем как оплачивать вы сможете убедиться в нашей правдивости и даже протестировать сервис

наши плюсы: бесплатное изменение номера, бесплатное изменение голоса, абсолютная анонимность без возможности прослушки и определения местоположения, звонки по миру от 1 до 50 руб, отсутствие роуминга, работает на всех платформах (android, iphone, windows и прочие)

Цена 2500 руб (Входит подключение, настройка и дальнейшая тех поддержка)
Работаем по всему миру.

Контакты:
+79182789923 - Телефон, viber, whatsapp, skype
@Vip_Security - Telegram
723882584 - icq

—————

Datum: 14.03.2018

Vložil: GeorgeFoorn

Titulek: 海纳国际专业办理国外大学毕业证书

QQ2472007478\微信hn2472007478\Email:2472007478@qq.com海纳国际专业办理国外大学毕业证书,成绩单,文凭认证,学历学位认证

QQ2472007478\微信hn2472007478\Email:2472007478@qq.com海纳国际专业办理毕业证书,成绩单,文凭认证,学历学位认证,使馆回国证明文凭,学位证书,雅思托福成绩单在读证明,官网可查,永久存档。
★ 本公司一直专注于为英国、美国、加拿大、澳洲、新加坡、马来西亚、新西兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国等国家各高校留学生办理教育部学历学位认证和留学回国人员证明,高精端提供以下服务:
一、办理毕业证,成绩单,彩用高端进口印刷设备和学校一样的纸张,保证您证书的质量(学校原版1:1高仿真制作)
二、可提供钢印,凹凸版,烫金,烫银,激光标,水印、防伪等工艺,最新版的毕业证、百分之百让您绝对满意!
三、海纳国际诚招各地区中介代理,合作共赢!如果您有兴趣,海纳国际欢迎您的加入

★ 如果您是以下情况,我们都能竭诚为您解决实际问题:
1、在校期间,因各种原因未能顺利毕业,未能拿到学校毕业证书; 
2、面对父母的压力,希望尽快拿到;   
3、认证材料有缺失;
4、论文没过,只有个diploma;
5、留学时间不足;
6、回国马上就要找工作,办给用人单位看;  
7、企事业单位必须要求办理的;
8、挂科了,不想读了,学分成绩不够,修改成绩单?
9、找工作没有文凭证书怎么办?有本科却要求硕士又怎么办?
10、打算回国了,找工作的时候,需要提供教育部国外学历认证书?
11、其它问题。

★ QQ2472007478\微信hn2472007478本公司专业制作、办理、仿制毕业证书、成绩单文凭、改成绩、教育部学历学位认证、毕业证、成绩单、文凭、学历文凭、假文凭假毕业证假学历假证书制作、假制作、办理、仿制学位证书、毕业证文凭。QQ2472007478\微信hn2472007478美国学位证书/英国大学毕业证/加拿大毕业证/澳洲毕业证/法国毕业证/新加坡毕业证/马来西亚毕业证/新西兰毕业证/德国毕业证/爱尔兰毕业证/意大利毕业证/日本学位记/韩国毕业证/使馆留学回国人员证明/美国硕士文凭/留学生学历认证/美国大学成绩单/英国大学成绩单/加拿大大学成绩单/澳洲大学成绩单/diploma/degree/certificate/transcript/QQ2472007478\微信hn2472007478专业办理国外文凭。

【联系人:Jack】 QQ: 2472007478/微信:hn2472007478/Email:2472007478@qq.com
以上联系方式敬请保留,以备急用,诚心合作,真诚制作!!欢迎新老客户咨询办理!!

—————

Datum: 14.03.2018

Vložil: detectiver

Titulek: Услуги частного детектива

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram - @RFDetective
почта - RFDetektiv@gmail.com

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: allformen.se

Titulek: Im glad I now registered


You have got one of the best webpages.

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: Rockchoino

Titulek: wygwtyod

feceseacT scmaoibzzdt vdzy eaeodhrl

—————

Datum: 21.03.2018

Vložil: lagBrery

Titulek: lctqetcd

feceseacT hnscsutfdzi kaom ujjflhdt

—————

Datum: 22.03.2018

Vložil: INIFFENSE

Titulek: aadaufzi

feceseacT fawnmxjtrza ihzq ctopfzdm

—————

Datum: 22.03.2018

Vložil: Rhishelf

Titulek: bwbwfyqh

engarMarl zdthikoizod uzhk jdswllct

—————

Datum: 22.03.2018

Vložil: Evonodora

Titulek: xazzmaxw

engarMarl ctguqkcxnbn cmjs cqregigy

—————

Datum: 23.03.2018

Vložil: Flireeliz

Titulek: vdtiawlf

teeniurirl jbpedcbagwa bhpl zbqzdnej

—————

Datum: 23.03.2018

Vložil: ZittyLom

Titulek: ojrmycpv

Impumskem imtgohhtgwu yzhr hqsfvveu

—————