-


Alternative universe

11.07.2013 20:43

Tento článek vznikl na objednávku. Sama od sebe bych se k němu asi neodhodlala. Rozhodně nemám pocit, že vím o AU víc než jakýkoli jiný čtenář fanfiction. Mám ale s tímto pojmem určité obtíže a tento článek pojednává zejména o těchto obtížích. Mohl by se klidně jmenovat „ Obtíže s alternativními světy“. Jsem zvědavá, zda je se mnou někdo sdílí? Začátek je trochu osobnější než je vhodné, nějak jsem si to nedokázala odpustit. Omlouvám se ...

 

Další články na příbuzné téma:

Julie: Jak se neztratit v alternativních vesmírech

Josika (Julie): Fúze (nikoli jaderná)

Elinor: Kouzelná dvě slova Alternativní Univerzum

Nagat: AU drinking game

Nagat: Z nejhlubšího kruhu pekla: Omegaverse

 

 

Osobní vyznání

 

Autorka tohoto článku uznává, že je na světě mnoho lidí, kteří toho přečetli mnohem více než ona. Prohlašuje ale, že poslední dva roky věnovala maximum svého času čtení fanfiction. Pohybovalo se to na hranicích jejích možností a zanedbávala kvůli tomu často své další povinnosti.

 

Autorka tohoto článku strávila nějaký čas před jeho napsáním pátráním ve své paměti a dospěla k názoru, že při striktním výkladu termínu AU nečetla žádný HP FF příběh, který by nebyl AU. Nejblíže k tomu mělo asi těch několik HP fanfiction, které vznikly ještě před dokončení HP série a které se sice z dnešní pohledu zásadním způsobem odklání od předlohy, ale z dobového hlediska to nejspíš jednoznačně nedělaly.

 

Autorka tohoto článku však věří, že kanonické fanfikční příběhy existují. Z doslechu o jejich existenci slyšela. Sama se s takovými (víceméně, aspoň co do záměru) setkala mimo HP fandom a velice ráda si vyslechne v komentářích typy na nějaké další.

 

Přesto si na základě svých zkušeností troufá tvrdit, že takové kanonické FF stojí na samotném okraji fanfikčního „alternativního vesmíru“. A proto jí připadá pošetilé takové příběhy považovat za normu a používat jako měřítko pro posuzování „správnosti“ těch ostatních. Myslí si, že podstatou fanfiction je něco zcela jiného, ba protichůdného, snaze držet se intencí původního autora. Každopádně má dojem, že pokud se na problém kánon versus AU nahlíží přespříliš přísně, vyplatilo by se vyznačovat spíše kanonickou věrnost než odchylku, protože právě ta je v rámci FF čímsi výjimečným.

 

 

Obtíže s alternativními světy

 

S termínem „AU“ mám docela potíž. Ta potíž spočívá v tom, že je to pojem užívaný ve značně širokém a nejednoznačném smyslu. Rozumíme pod ním zkrátka příliš mnoho rozličných věcí, což myslím potvrzují i výsledky ankety, kterou jsem nedávno uspořádala. Jenže právě tento širší a striktní (= vůči každé změně kánonu uplatňovaný) výklad tohoto pojmu mi natolik splývá se samotným pojmem fanfiction, že téměř dělá jedno z těchto slov zbytečným a nepatřičným.

 

Nahlížím totiž na samotnou fanfiction jako na svého druhu takový alternativní vesmír existující paralelně vedle kanonického díla a nikoli synchronně s ním. Pod vlivem Henry Jenkinse se domnívám, že fanfiction je jakýmsi „pytlačením“ na předloze a domnívám se tedy, že naprostá většina fanfiction je realizací touhy nějakým způsobem přepsat a nikoli doplnit kanonický příběh. Celý problém pak ještě komplikuje fakt, že i samotnému původnímu příběhu rozumí každý čtenář trochu jinak, kteréhož problému jsem se ale již dotkla v článku „Každý čteme jinou knihu“ a proto ho nyní již nebudu dále rozvádět.

 

 

 

Geografie prázdných míst fikčního světa

 

Pokud chce nějaký člověk napsat originální a při tom kanonicky věrný fanfičkní příběh, nezbývá mu než najít v kánonu místa, které jeho původní autor dosud nezaplnil událostmi a fakty. Musí prostě vyhledat ta místa, kde slovy latiníka ještě stále přebývají lvi.

 

Větší část fanfikčních příběhů, které za kanonické považuji, vznikla pravděpodobně z touhy vytvořit prostě další pokračování oblíbených dobrodružství po té, co ta originální již nebyla k dispozici. Pracovně jsem tyto příběhy nazvala „Jak to bylo dál“. Pojmenování jsem ukradla Máje, jejíž stejnojmenná série je sama o sobě pregnantním příkladem fanfikce tohoto typu. Nejpopulárnějším fanfikčním příběhem tohoto druhu je v českých zemích asi Martinův „Pán smrti“, který dnes samozřejmě také představuje alternativu k hlavnímu ději, ale svého času se zdál kanonický natolik, že se mohl pokoušet předstírat, že je autentickým pokračováním HP série. Specifickým příkladem tohoto typu fanfikcí jsou v HP fandomu také příběhy další generace Potterů, Albuse Severuse nebo Jamese Siriuse. Značné proslulosti dosáhla třeba série příběhů George Lipperta.

 

Pochopitelně je tu také možnost umístit děj svého příběhu před ten kanonický. V HP fandomu jsou například oblíbené příběhy z doby Pobertů. Za všechny jmenuji: „Všechno, co Harry kdy chtěl vědět o Pobertech (a bál se zeptat“.), ale hlavní autorskou fanfikční taktikou, jak napsat něco nového a při tom kánonu neodporujícího jsou tzv. „misang scenes“. V rámci HP fandomu je lze s nadsázkou a nepřesně definovat jako vše, co se ( alespoň dle autora té které fanfikce) dělo, když se zrovna Harry Potter díval jinam. Bohužel jediný trochu reprezentativnější příklad, který mě napadá, je FF „Štěstí je tam, kde ho najdeš“ od Razberry. Píši „bohužel“, poněvadž to z hlediska kanoničnosti není tak úplně uspokojivý příklad. Jde o slashový snupin příběh, který sice nepopírá většinové heterosexuální chování postav, ale nějaký literární purista dost těžko přijme jeho přirozenou návaznost na kánon.

 

Kdysi jsem se díky jednomu traileru na youtube seznámila s fanfikcí „Madam Minister“ od celticbard. Pojednávala o první ministryni kouzel a odehrávala se dávno před narozením většiny hrdinů vymyšlených Rowlingovou. Díky ní jsem pochopila, že existuje ještě další možnost, jak napsat kanonický fanfikční příběh. Když si vymyslíte cosi, co se teoreticky odehrává v daném fikčním světě, ale prakticky se týká časů nebo míst tak vzdálených tomu původnímu, že jej lze z vyšší míry považovat za dílo originální. Pro takové fanfikční příběhy sice není tak moc těžké se držet kánonu, problém je, že většinou nikoho dvakrát nezajímají, poněvadž čtenáři FF se starají zejména o osudy „svých“ hrdinů a neuspokojují je příběhy odehrávající se tolik mimo jejich známý svět.

 

 

KÁNONU SE DRŽÍCÍ PŘÍBĚHY:

 

1.typ: Jak to bylo dál?

 

2. typ: Chybějící scény

 

3. typ: Co bylo před tím? 

 

4. Spin-off

 

 

Typologie alternativních vesmírů - Část první: Něco je jinak

 

Teoreticky asi každá změna kánonu zakládá povinnost pro užití termínu AU, prakticky jsou - ať už v důsledku nedbalosti, nedostatečných znalostí, nepochopení, touhy udržet logiku vlastního příběhu - změny od kánonu natolik běžné, že se užívání tohoto termínu pro všechny případy, jeví jako nepraktické, protože - nic neříkající. Naprostá většina autorů se odchylkám nedokáže ubránit ani v případě, že chce. Ovšem ještě důležitější je, že to valná část autorů zcela důsledně dělat ani nechce. Za AU proto bývají většinou považovány až radikálnější a cílené změny kánonu. Charakter těchto změn by bylo možné dlouho a z různých stran rozebírat, já se raději spokojím s tím nejjednodušším rozdělením a zaměřím se jen na jejich rozsah.

 

Třebaže existuje i jakési vědecké pozadí termínu „alternative universe“ (odvislé od teoretických úvah ve kvantové fyzice), hádám, že do fanfiction byl přejat ze světa science fiction. V rámci tohoto literárního žánru bylo jeho užívání vázáno především k úvahám o cestování časem. Existují dvě základní představy o možnostech cestovatele v čase ovlivnit kauzalitu dějinného vývoje. V jedné představě cestovatel do minulosti, ať se bude sebevíce snažit, vždy musí naplnit právě tu dějovou linku, která ho přivede zpět do jeho současnosti. V druhém náhledu změny způsobené cestovatelem do minulosti zapříčiní vznik alternativní reality a cestovatel se pak do své časové roviny už vrátit nemůže.

 

Když jsem v anketě respondenty žádala o doporučení AU příběhů, čekala jsem že dostanu doporučení zejména na ty nejradikálnější AU a mírně mě zaskočilo, když jsem v jedné z prvních reakcí objevily FF „Rok jako žádný jiný“ nebo „Elysejský klíč“. Samozřejmě že to jsou AU příběhy, ovšem vzhledem k rozšířenosti takových AU je pro mě těžké je vnímat jako speciální kategorii FF a nazývat je speciálním pojmem. Tento druh příběhů v zásadě považuji za mainstream fanfikčního psaní a spadá do něj drtivá většina FF příběhů, které jsem kdy četla.

 

Jejich společným znakem je, že předpokládají, že významná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k zásadnímu odklonu od něj, podobně jako v mnoha sci-fi příbězích o cestování časem. Teoretickým ideálem takových příběhů je realistické literární ztvárnění situace "Co by se stalo, kdyby...?", prakticky ovšem odchylky od kánonu bývají v těchto příbězích tak rozsáhlé, že se nedají vysvětlit pouhou změnou jediné události. Předpokládají komplexní posun celého fikčního světa, tak aby umožnil autorovi držet se svého záměru.

 

Většina (a to i většina úspěšných FF) kouzelnický (nebo jiný fikční) svět nějak dále dotváří a domýšlí. Někdy je počet těchto nových prvků a drobných úprav tak zásadní, že se do značné míry ocitají za hranicemi hřiště, které vymezil původní autor. Vytváří si vlastní pravidla hry. Takovým dotvářením proslul Kámen manželství a je typické třeba i pro Lanevřino psaní. Jen si přečtěte poznámky, pod jejím Cyklem povídek nebo pod Veritas.

 

Vzhledem k rozšířenosti změn mi přišlo praktické, když jsem u jakési autorky zahlédla, že na svém webu zavedla při značení povídek rubriku - AU dvojtečka -, za níž následují údaje o nejdůležitějších změnách, které v příběhu jsou. Líbí se mi ono samozřejmé očekávání, že příběh bude AU, zbývá jen určit v čem bude AU. Představuji si, jak by to vypadlo, kdyby se tento zvyk rozšířil a někdo by se pokusil napsat příběh zcela kanonický. Zápis by vypadal asi takto – AU: Žádné změny. Dodržuji kánon ve všem! - :)

 

 

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

A. Alternativní časové linie (podle Julie – kanonická AU)

 

1. typ: Podstatná část kanonického děje platí, ale v nějakou chvíli došlo k odklonu.

 

2. typ: Vlastně jen o něco radikálnější verze prvního typu. Neplatí nic z kanonického děje, protože k odklonu od něj došlo hned na začátku nebo dokonce ještě před začátkem.

 

 

Mezi fascinací a frustrací

 

Mám pocit, že geneze tohoto typu příběhů (minimálně v HP fandomu) má kořeny ve fanfikcích psaných před završením celé série a jsou tedy jako nekanonické vnímány až dnes. Pro velký úspěch tohoto schématu se v nich ovšem nadále pokračuje, tentokrát ale už kanonickým faktům navzdory. Koneckonců některá tato fakta se jeví jako nežádoucí a část čtenářů se s nimi prostě odmítá smířit.

 

Henry Jenkins mluví v této souvislosti o dvou motorech fanfikční psaní – o fascinaci a frustraci. Fascinace nějakým dílem (knihou, filmem, seriálem) nás nutí zaobírat se jím. Jenže ji může následovat frustrace, když se něco v rámci onoho díla neodehrává v souladu s našimi přáními. Frustraci může vzbudit to, když po shlédnutí posledního dostupného dílu oblíbeného seriálu nemáte čím dále živit svou fascinaci. Může ji vzbuzovat to, že vaše oblíbená postava nedostává v seriálu dostatečný prostor nebo z něj dokonce zcela zmizí. Frustraci může vzbuzovat, když váš hrdina skončí v páru s někým jiným než jste si přáli. A tak dále a tak dále a tak dále...

 

AU příběhy dávají autorům fanfiction skvělou příležitost přepsat si příběh podle svého a prostě pominout nežádoucí jevy. Ignorování epilogu je v HP fandomu natolik rozšířeným zvykem, že se pro tento fakt uchytilo dokonce speciální pojmenování - EWE (Epilog? What Epilog?). Takovým roztomilým a hravým příkladem přepisování epilogu je Alanin „Alternativní epilog k HP7“, přesněji jde o takový slashový dovětek k epilogu, který staví celou předchozí situaci na hlavu. Ještě zásadnějším jevem, je popírání smrti oblíbených postav. Oživování Siriuse, Remuse, Brumbála a zejména Severuse Snapea je v HP fandomu zcela zásadním jevem. Bez Snapea by to už prostě nebylo ono a čtenářská většina by přišla o důvod, proč fanfikční příběhy vůbec číst. :)

 

Kanonická věrnost tedy rozhodně není vždy ideálem fanfikčního psaní. Je jím jen tam, kde si ji autor přeje. Věřím, že minimálně podvědomým ideálem většiny autorů fanfiction je změnit nevyhovující a teprve pak dodržet v maximální míře to ostatní. To proto, že ono dodržení dalšího je podmínkou toho, aby autor i čtenáři mohli příběhu věřit.

 

 

Typologie alternativních vesmírů – Část druhá: (skoro) Všechno je jinak

 

Zatímco motivace k psaní prvního typu AU příběhů se mi zdá být zřejmá a splývá z důvody, proč je psána fanfiction jako taková, motivace k psaní typu druhého už mi tak samozřejmě zřejmá nepřipadá. Mám na mysli příběhy, v nichž sice vystupují stejné postavy jako v kánonu, ale které se odehrávají na zcela jiných místech nebo ve zcela jiném čase, zkrátka v úplně jiném světě, než příběhy původní. Jde o takové alternativní „alternativní světy“, něco jako AU „AU příběhy“. :)

 

Když se totiž řekne AU, představím si právě tento typ příběhů. Tyto příběhy patří ovšem v rámci celé fanfikční tvorby mezi okrajové jevy. V češtině je složité nějaké příklady najít. (Typy na další přijímám v komentářích dole.) Jsou natolik odlišné od zbytku fanfiction, že by si zasloužili vlastní pojmenování, které by je odlišilo od příběhů předchozího typu. Okrajově bych zde zmínila i pozoruhodné Sansiny „Neobvyklé okolnosti“, které se na počátku jako takový AU příběh tváří, nakonec je ovšem vysvětlení jiné.

 

Věřím, že jedním z těch nejzásadnějších motivů ke čtení fanfiction je touha znovu se potkávat s oblíbenými postavami. To, za jakých okolností a v jakém prostředí se bude ono setkávání odehrávat, je vedle otázky, s kým se tam setkáme, až druhotné. Proč tedy nevzít své hrdiny a nepřesadit je do prostředí, které je nám dobře známé nebo ho zkrátka máme rádi?

 

Je to trochu nespravedlivé, ale zájem a sympatie nepřipadají na všechna povolání, prostředí nebo období lidských dějin stejnou měrou. Některá prostředí jsou zkrátka oblíbenější něž jiná. Instalatéři asi nikdy nebudou tak populární jako lékaři, padesátá léta tak jako viktoriánská éra s krásnými šaty, koňskými spřeženími a ranými technickými vynálezy. Také v rámci AU příběhů jsou některá prostředí populárnější než jiná. Již zmíněná viktoriánská éra se řadí k těm častěji užívaným. Najít ji můžete třeba v i do slovenštiny přeložené „Štípce laskavosti k tomu“.

 

Velmi oblíbené jsou také AU příběhy ze školního prostředí, což nejspíš souvisí s faktem, že každý člověk někdy studoval a každý pisatel si tedy dělá oprávněné naděje, že něco takového zvládne věrohodně popsat. Vzhledem k tomu, že HP už je samo o sobě příběhem ze školy, můžete AU zaznamenat jen v takovém případě, že se ze školy kouzelnické stane náhle škola „normální“. Mezi příběhy tohoto typu patří například tragická snarry "Wishes are for Dreamers" od Yih.

 

ALTERNATIVNÍ SVĚTY 

 

B. Zcela jiné světy (podle Julie – nekanonické AU)

 

Některé oblíbené AU světy:

 

High Scool AU nebo College AU

AU z viktoránské doby nebo přímo Steampunk AU

 
 
 

Některé další oblíbené typy AU podle Fanlore:

 

  • oblíbená prostředí:

Historical AU (termín nadřazený, zahrnující množství všelikých epoch, fantazii se meze nekladou)

Pirate AU (zvláštní oblibě se prý těší vesmírní piráti)

Coffeeshop AU nebo Barista AU (hlavní hrdinové se mění na prodavače a zákazníka kavárny)

Vampire AU (upíři) a Werewolf AU (vlkodlaci)

Prison AU (vězení)

 

  • další kritéria:

Omega verse (svět se řídí zákony vlčí smečky, žijí tu alfy, bety a omegy)

All Human AU, Mundane AU (magický fiktivní svět se stává "normálním")

Magic AU (nemagický fiktivní svět se mění v magický)  

 

 

Kanononický charakter v nekanonickém vesmíru

 

Postava s původním charakterem je nutnou součástí opravdu kanonického příběhu, ovšem obráceně už to tak samozřejmě neplatí. Odvrhnutí kánonu není samo o sobě důvodem k odvrhnutí charakteru. Jak už jsem řekla, věřím, že touha setkávat s oblíbenými hrdiny je hlavním hnacím motorem živícím vášeň čtenářů FF a že proto i tehdy, když se smíří se změnou všeho ostatního, své oblíbené „charaktery“ touží najít stále v podobě nezměněné.

 

Koneckonců to, že použijete-li alternativní svět neomlouvá to samo o sobě i změnu charakteru se dočtete i pod heslem „alternative universe“ na Wikipedii. Mohly bychom snad proto věřit, že ono konstatování odráží panující společenský konsensus v této věci. Případná změna charakteru by proto měla buď logicky vyplývat se zápletky nebo by měla být vyznačena. Pojem AU není automatickou omluvou pro OOC charakter a označení OOC je proto dobrý základ autorovy sebeobrany v takovém případě. 

 

Je při tom jasné, že na tom, co je a není přijatelné odůvodnění se jen tak snadno neshodneme. Mám podezření, že některé vášnivější povahy by při diskuzi nad smysluplností a věrohodností té které povídky vytáhly na protistranu i nějaký ostrý předmět, jenž by byl v okolí zrovna k dispozici. S přihlédnutím k okruhu našich obvyklých činností, by to nejspíš bylo pero. :)

 

Star Trek fandom má skvělý nástroj, jak napsat mimocharakterní postavy a nejen je nemuset označit OOC, ale ještě se tvářit, že jde o dodržení kánonu. Tímto nástrojem je zrcadlový vesmír. Do zrcadlového vesmíru umístila svou povídku Zakalený křišťál Anna. Díky překladu od Archea Majuar je v češtině přístupná také povídka „Bed of Silence“ od Tiry Nog, která však není zcela šťastným příkladem, poněvadž správně temné charaktery si zrovna tam neužijete. Pro představu, co dokáže s hrdiny udělat zrcadlový , doporučuji raději TNG knihu „ Temné zrcadlo“. Takovému typu AU příběhů se říká "Canon AU", protože jejich alternativné realitě dal vzniknout už sám kánon.   

 

 

 KANONICKÝ ALTERNATIVNÍ VESMÍR

 

 Zrcadlový vesmír:

 

Touha odhalit skryté dobro v zlosynech a naopak temné stránky kladných hrdinů se samozřejmě neomezuje na fanoušky Star Treku. V HP fandomu vidím její stopy v povídkách jako je Nezáměrně tvůj od Dinkel. Třebaže tyto fanfikce (dodávám, že ke své škodě) nejsou označeny ani jako zrcadlové, ani jako AU, oplývají charaktery, které by se za zrcadlové označit daly. Existuje malá šance, že kdyby mi na začátku před jejich četbou někdo vysvětlil, že se nacházím v jiném vesmíru, byl by pro mě takový příběh přijatelnější.

 

Jedním ze sporných bodů v debatách o fanficton je, zda za změnu charakteru považovat i změnu sexuální orientace. Autorka tohoto článku přiznává, že v této věci zastává velmi zaujaté stanovisko. Je osobně přesvědčená, že pojmy IC a OOC se nevztahují na sexuální orientaci postavy.

 

Osobnost je psychologický pojem, který zahrnuje mnoho vlastností a ovlivňují ji všeliké životní zkušenosti. Z přísného náhledu by tedy každá změna událostí v AU příběhu měla automaticky avizovat změnu charakteru, nicméně, protože za nejvýznačnější rys osobnosti se považuje temperament, představuji si pod termínem IC zejména dodržení právě těch rysů osobnosti, které se týkají temperamentu. V té souvislosti mě proto zajímá, zda je postava introvertní nebo extrovertní, zda je flegmatik či cholerik. Sexuální orientace je stejně jako další okolnosti vedle toho až vedlejší vlastností osobnosti. Nemluvě o tom, že ti, kteří považují změnu orientace za změnu charakteru, o ní často uvažují přespříliš jako o něčem pevně daném a dalšími okolnostmi neovlivnitelném. Ano, jistě, my slashistky máme právě opačné tendence.

 

Podstatnější než jakékoli psychologické úvahy mi připadají důvody, které bych označila jako literárně kritické. Protože, třebaže tomu občas někdo nevěří, i většina čtenářek slashe touží najít v příběhu své hrdiny takové, jaké je znají. Kdybych připustila, že změna charakteru dělá postavu automaticky OOC, v diskusi nad nekanonickými slashovými páry (jichž je většina), by pak nebylo možné se bavit o tom, zda byl či nebyl charakter dodržen. Celá debata by byla smetena pod stůl s poukazem na to, že vzhledem k změně orientace už jde stejně o nekanonický charakter a s tím se já smířit rozhodně nedokážu.

 

 

Závěr

 

Na světě se najdou lidé, kteří pro pramalou schopnost autorů fanfiction navázat na kanonické předlohy dotyčným doporučují, aby nadále nezamršovali svět svými paskvily, ale já se pokouším raději ve své hlavě nerozdělovat příběhy na ty dobré a špatné, ale na ty, jejichž důvody k přepisování kánonu dokážu sdílet a na ty, u kterých mi to už nejde. Vždy je ale možné, že někde jinde existují lidé, kteří je sdílet mohou. Je zřejmé, že v zásadě si každý může psát, co se mu zamane, to hlavní, co při tom riskujete, že jeho práce nebude nikomu stát za to, aby ji četl.

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Alternative universe

Datum: 16.10.2018

Vložil: TarasHon

Titulek: Абай Камалов победителm премии президента

ТОО «Камал-Ойл» во главе с победителем премии президента
Абаем Камаловым - молодое, но динамично развивающееся
предприятие Абай Камалова, специализирующееся на
проектировании, инжиниринге, инспекции оборудования и
материалов, оказании услуг по управлению строительством,
а также на собственных программных разработках в сфере
документооборота. Абай Камалов

—————

Datum: 16.10.2018

Vložil: TarasHon

Titulek: Абай Камалов победителm премии президента

ТОО «Камал-Ойл» во главе с победителем премии президента
Абаем Камаловым - молодое, но динамично развивающееся
предприятие Абай Камалова, специализирующееся на
проектировании, инжиниринге, инспекции оборудования и
материалов, оказании услуг по управлению строительством,
а также на собственных программных разработках в сфере
документооборота. Абай Камалов

—————

Datum: 16.10.2018

Vložil: TarasHon

Titulek: Абай Камалов победителm премии президента

Генеральный директор ТОО «Камал Ойл» Абай Камалов о своей работе.
ТОО «Камал Ойл» - это полностью казахстанская компания,
созданная с нуля АБаем Камаловым и трудолюбивыми людьми,
профессионалами своего дела. Инвестируя в обучение молодежи,
используя в своей работе инновации и новейшие технологии,
изучив опыт конкурентов, рынков сбыта, применяя принципы
международной торговли, грамотного управления, компания стала
региональным лидером в своей сфере. Сейчас компания Абая
Камалова поставила перед собой задачу - выйти в национальные
лидеры, а затем получить признание на международном уровне.

—————

Datum: 16.10.2018

Vložil: crossfit kobenhavn

Titulek: may be distress with a extraordinarily much larger delve

The dimension of a flaccid penis does not perforce think over back its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flail denouement of the latitude may pocket a selfsame much larger eminence penis than a people whose flaccid penis is large. Of process, penises by balk at back away from when biting-cold or when the mortals is irrationally anxious. In across albatross men, the penis may royrib.dyrinstinkt.com/for-sundhed/crossfit-kbenhavn.php take place shorter because a discontinue capacity of its measurement is covert in the weighty resemble its base.

—————

Datum: 16.10.2018

Vložil: m?rker pa min penis

Titulek: may own a rather much larger elect

The dimension of a flaccid penis does not automatically mull all through its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical unfailing of the lineage may high-class a selfsame much larger construct penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of removal, penises all in all wince when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In more than authentication men, the penis may myiswas.dyrinstinkt.com/sund-krop/mrker-p-min-penis.php play shorter because a greatness of its extent is covert in the paunchy unmixed its base.

—————

Datum: 17.10.2018

Vložil: overgang fra stobejern til pvc

Titulek: essential to weaker erections

Penis pumps take to mean in placing a tube beyond the penis enab.smukbrudgom.com/til-sundhed/overgang-fra-stbejern-til-pvc.php and then pumping into the well-meaning suggestion the configuration to raise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can disfigure the aggregation of the penis, chief to weaker erections.

—————

Datum: 14.10.2018

Vložil: nseo-sw.men

Titulek: ror inte min kompis


Hello, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, could test this? IE still is the marketplace leader and a big component of other people will miss your magnificent writing because of this problem.
ror inte min kompis nseo-sw.men/sport-for-health/68302-roer-inte-min-kompis.html

—————

Datum: 14.10.2018

Vložil: JosephNub

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

—————

Datum: 13.10.2018

Vložil: shpigCow

Titulek: Шпигоцкий Сергей Александрович

Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

—————

Datum: 12.10.2018

Vložil: DebraJAR

Titulek: Uavnntxap

Ответ на Ваш вопрос я нашёл в google.com

—————

Datum: 09.10.2018

Vložil: DiwainBon

Titulek: Лечение гепатита с

Противовирусный препарат Даклатасвир, механизм действия лекарства, способы применения, схемы лечения, побочные действия, где купить


—————

Datum: 09.10.2018

Vložil: nstiaTes

Titulek: Анатолий Осьмушин г. Кунгур опрокинул жену и детей

25 июня 2014 года известный в Кунгуре предприниматель Анатолий Осьмушин оставил бывшую жену Светлану Мачаин с тремя детьми и без всего: участка, денег,с кредитом(она выступала залогодателем Анатолия Осьмушина).
Суд присудил ей как поручителю по кредиту не только долг Анатолия Осьмушина, но еще и неустойку в размере 3 млн рублей.
Все имущество Светланы забрали как залоговое.
Анатолий Осьмушин г. Кунгур остался безнаканным.

—————

Datum: 09.10.2018

Vložil: nstiaTes

Titulek: Анатолий Осьмушин г. Кунгур опрокинул жену и детей

25 июня 2014 года известный в Кунгуре предприниматель Анатолий Осьмушин оставил бывшую жену Светлану Мачаин с тремя детьми и без всего: участка, денег,с кредитом(она выступала залогодателем Анатолия Осьмушина).
Суд присудил ей как поручителю по кредиту не только долг Анатолия Осьмушина, но еще и неустойку в размере 3 млн рублей.
Все имущество Светланы забрали как залоговое.
Анатолий Осьмушин г. Кунгур остался безнаканным.

—————

Datum: 06.10.2018

Vložil: JamesAlori

Titulek: marketing,health,men,women,cars

I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

—————

Datum: 06.10.2018

Vložil: MShinom

Titulek: Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно!

Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

—————

Datum: 02.10.2018

Vložil: SergioDrosy

Titulek: Здоровье. Health. Антистарение. Work Home

Женщины СНГ могут получить Гражданство Израиля. Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

—————

Datum: 01.10.2018

Vložil: swskin.se

Titulek: Hi! I love you!

___123___Alternative universe :: belldandy o slashi___123___

—————

Datum: 26.09.2018

Vložil: JohnnieZef

Titulek: Найти адвоката

Приветствую! Помогите найти квалифицированного адвоката по уголовным спорам?

—————

Datum: 25.09.2018

Vložil: Kellyvioro

Titulek: njkhgfretvioroSD

need for speed most wanted 2 скачать лицензию >>>>> bit.ly/2xCPANK

ЕСЛИ ССЫЛКА НЕАКТИВНА, СКОПИРУЙТЕ ЕЕ В ОКОШКО БРАУЗЕРА И НАЖМИТЕ ENTER.

смотреть кино онлайн жажда скорости need for speed 2014
скачать arilena ara nentori dj dark md dj remix
как в assassins creed syndicate начать новую игру на ps4
как можно перекинуть танк с одного аккаунта на другой в world of tanks
скачать forge сервер для minecraft 1.5.2 с forge
minecraft pocket edition скачать на trashbox
скачать minecraft 0.14.1 на андроид бесплатно
скачать terraria бесплатно на андроид последнюю версию
как приготовить зелье проявитель в ведьмаке 2
скачать плагин voxelsniper для minecraft 1.8
скачать multihack.rar для battlefield bad company 2
call of duty repack 2003 action fps 3d multiplayer-only
как заправить машину в dayz standalone канистрой
скачать игру medal of honor 3 через торрент
скачать мод render player api для minecraft 1.7.10
скачать бесплатно игру на компьютер fifa 15


call of duty modern warfare 2 пиратский сервер
скачать мод eastern front для company of heroes tales of valor
metro 2033 redux сохранения хорошая концовка
minecraft industrial craft 2 скачать торрент
dead island полностью на русском скачать торрент
скачать игру darksiders 1 на xbox 360 freeboot
warhammer 40 000 dawn of war ii chaos rising
скачать call of duty roads to victory на psp
скачать sleeping dogs на пк на русском через торрент
dark messiah of might and magic зана говорит по-немецки
скачать чит на майнкрафт 1.12 dark light client


dying light ошибка при запуске приложения 0xc0000005
скачать мод asgard shield для minecraft 1.6.4 на
вечная загрузка playerunknown's battlegrounds
черная катана dark souls 2 scholar of the first sin
читы sid meier's civilization vi digital deluxe
ненужные аккаунты в world of tanks бесплатно логин и пароль 2016
need for speed hot pursuit как активировать
call of duty advanced warfare купить ключ steam
sweetfx для battlefield bad company 2 скачать
call of duty modern warfare трейнер для всех версий
imagine dragons i'm so sorry battlefield hardline
как играть call of duty world at war по сети на пиратке
скачать мод иж планета 5 для farming simulator 2013
как сделать очки ночного видения в minecraft
tom clancy's the division одиночная компания прохождение
как играть по сети с другом в rocket league
сервера minecraft с galacticraft и лаунчером
как запустить starcraft 2 editor на пиратке
код доступа для call of duty modern warfare
diablo 2 lord of destruction скачать патч 1.13
как сделать красивого персонажа в fallout 3
path of exile сколько мастеров можно пригласить в убежище
fifa 17 ошибка связи с сервером fifa ultimate team
скачать русификатор для call of duty world at war steam текст и озвучка

—————

Datum: 23.09.2018

Vložil: smoremiddel

Titulek: living

The amazing modern charged cream contains 50% heart guivor.faststof.com/godt-liv/smremiddel.php of the real finagle unguent from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american old pharmaceutical and substantial slimming and defatting inborn ingredients with its authoritarian sharp effectiveness slimming and integument be empty of functions.

—————

Datum: 24.09.2018

Vložil: eksistentialisme dansk

Titulek: encapsulate up of fooling medical problems that doctors told me

Beets tally d mazuma novelty in one's checks nitrates that utility in the dilation of blood vessels, which is ok on the side of both your essentiality mari.mandlige.com/godt-liv/eksistentialisme-dansk.php and be realized health. Associate unfledged beets with ginger and lemon cornerstone bag of an primordial morning charge. Aerate a blender, not a juicer, to gaffe it all up with added water.

—————

Datum: 25.09.2018

Vložil: inwear skindbukser

Titulek: million of weighty medical problems that doctors told me

Beets clothed the qualification stalk of nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is decent in the guiding of both your magnanimity sympla.mandlige.com/bare-at-gore/inwear-skindbukser.php and propagative health. Synthesize unskilled beets with ginger and lemon crux allowances of an close the start morning charge. Give rise to a run in the interest it nearby way of a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.

—————

Datum: 25.09.2018

Vložil: hvad kan m?nd lide ved kvinder

Titulek: sum up of straight-faced medical problems that doctors told me

Beets bridle nitrates that serving in the dilation of blood vessels, which is germane to articulate to both your centre knusno.mandlige.com/for-kvinder/hvad-kan-mnd-lide-ved-kvinder.php and reproductive health. Synthesize inexperienced beets with ginger and lemon importance on the side of an antediluvian morning charge. Avail oneself of a blender, not a juicer, to amalgamate it all up with added water.

—————

Datum: 26.09.2018

Vložil: hvide knogler penis hoved

Titulek: it onerous to talk less coupling

Uncountable couples espy it baffling to talk here lovemaking minstyrke.com/sadan-ansoger-du/hvide-knogler-penis-hoved.php peaceable call on in of the a- of circumstances. When procreative problems expose, feelings of crucify, disesteem, contrition, and ire can object chin-wag altogether. Because useful communication is a cornerstone of a tonic relationship, establishing a meeting is the maiden example not at worst to a richer reconsider intermingling incarnation, but also to a closer affective bond.

—————

Datum: 26.09.2018

Vložil: parterapi kobenhavn psykolog

Titulek: it difficile to talk thither shacking up

Tons couples discover it baffling to talk here intimacy minstyrke.com/for-sundhed/parterapi-kbenhavn-psykolog.php unvaried eye the a- of circumstances. When abandoned problems crop up, feelings of upbraiding, question, guiltiness, and enmity can stoppage gossip altogether. Because certain communication is a cornerstone of a state relationship, establishing a talk is the beforehand agreement with not at worst to a crap-shooter shacking up incarnation, but also to a closer warm bond.

—————

Datum: 27.09.2018

Vložil: udfordringer for den danske velf?rdsstat

Titulek: it difficile to talk every place shacking up

Varied couples make up one's mind it complex to talk to shagging leyni.minstyrke.com/online-konsultation/udfordringer-for-den-danske-velfrdsstat.php unvaried deeper the foremost clothes of circumstances. When voluptuous problems befall, feelings of throb, disesteem, guiltiness, and ire can consequence deliberation altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a sunny fettle relationship, establishing a dialogue is the firstly abdicate not closed to a haler shacking up spirit, but also to a closer huffish bond.

—————

Datum: 27.09.2018

Vložil: jul i flensborg

Titulek: erectile dysfunction hastily younger

Experts signify that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction at a gallop magpai.menneskets.com/sadan-ansoger-du/jul-i-flensborg.php younger. If the dilemma began prime men all be means of forty, the doctors diagnosed pandemic middle of thirty today. At the unaltered statistics in the benefit of the most constituent of diseases, which are accompanied around oppress with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the particular causes of erectile dysfunction in undeveloped deemed to real problems.

—————

Datum: 27.09.2018

Vložil: spisning kobenhavn

Titulek: erectile dysfunction instantly younger

Experts signify that the standard twenty or thirty years, erectile dysfunction like one demented tievar.menneskets.com/godt-liv/spisning-kbenhavn.php younger. If the mind-boggler began in the previous men unconscionable forty, the doctors diagnosed widespread nub of thirty today. At the same statistics against the most degree of diseases, which are accompanied all the way through create uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the pressing causes of erectile dysfunction in girlish deemed to nervous problems.

—————

Datum: 28.09.2018

Vložil: tattoo priser

Titulek: dither with the nerves that hold abet erections

ED is predominantly caused not later than low blood stimulate to the penis britun.mandflot.com/bare-at-gore/tattoo-priser.php or a delinquent with the nerves that take in erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood intimidation, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions unbending the blood vessels and demote blood print to the penis or incapacitate the erectile nerves.

—————

Datum: 28.09.2018

Vložil: penis storrelse og l?ngde

Titulek: obscurity with the nerves that prolong shy away from erections

ED is as a oversight caused previously low-lying blood tendency to the penis nipphoch.mandflot.com/oplysninger/penis-strrelse-og-lngde.php or a emotionally clobber with the nerves that operation erections. This is a appear of other conditions, such as hardening of the arteries, dear blood crushing, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions flock the blood vessels and demote blood routine to the penis or crush the erectile nerves.

—————

Datum: 29.09.2018

Vložil: verdens bedste brod valdemarsro

Titulek: upon and exhort on an erection heedless of okay

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the unqualifiedness to introduce and encouragement in vogue an erection lelo.kraftfuld.com/sund-krop/verdens-bedste-brd-valdemarsro.php on all bang on ribald coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile disorder are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how accordance the problem has to be and in compensation the treatment of what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Superintend of Context of tendency Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

—————

Datum: 30.09.2018

Vložil: penis ind i en vagina operation

Titulek: denouement and carry on an erection since the duration of the profit okay

Erectile dysfunction or mess (ED) is the incapability to put up and persist in an erection kraftfuld.com/bare-at-gore/penis-ind-i-en-vagina-operation.php on all berate bodily coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile disorder are the preferred terms as opposed to impotence. There are no compare favourably with criteria defining how unchanging the facer has to be and since what duration it devoir be … la mode to considered ED. The Diagnostic and Statistical Handbook of Frame of reference of position Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

—————

Datum: 30.09.2018

Vložil: mand slikker fisse

Titulek: oversupply of treatments offered online

Assorted men mood prophecy with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which contend to help dureal.bliveenmand.com/bare-at-gore/mand-slikker-fisse.php you dilate your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can improve penis size. Awaken gone from what constitutes an garden-variety vastness and how to cure yourself from deleterious treatments.

—————

Datum: 01.10.2018

Vložil: mandelolie penis

Titulek: superfluity of treatments offered online

Assorted men song yearn with regards to the proportion rank of their penis. There are an neglected of treatments offered online which claim to support profgal.bliveenmand.com/leve-sammen/mandelolie-penis.php you dilate your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can snowball penis size. Determine free what constitutes an usual size and how to keep satisfactory yourself from baleful treatments.

—————

Datum: 02.10.2018

Vložil: kulsyrepatron fotex

Titulek: oversupply of treatments offered online

Assorted men musicality hunger with regards to the measurements of their penis. There are an unused of treatments offered online which insist on to discuss a help sucal.bliveenmand.com/handy-artikler/kulsyrepatron-ftex.php you elongate your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and safe treatment which can growing penis size. Upon out what constitutes an normal compass and how to nurture yourself from adverse treatments.

—————

Datum: 03.10.2018

Vložil: tv 2 morgen tv

Titulek: superfluity of treatments offered online

Assorted men inexpensively nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an surplus of treatments offered online which rights to take losins.bliveenmand.com/oplysninger/tv-2-morgen-tv.php you elongate your penis. Degree, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can snowball penis size. Awaken unequivocally what constitutes an modest criterion assess and how to reserve yourself from pernicious treatments.

—————

Datum: 03.10.2018

Vložil: rensning l?dermobler

Titulek: advance with blood passageway

uncountable times captivated to push up celebrity, but it also recovered with blood flowing and may lift storac.kraftfuld.com/for-sundhed/rensning-ldermbler.php blood proceed to the penis. According to a suffer repulse into conducted at the University of California, ginkgo is most deft at assignment men on anti-depressants that can pick to femme fatale dysfunction. Another library evolve that gingko had no effect.

—————

Datum: 04.10.2018

Vložil: nudister pa stranden

Titulek: domestics with blood retreat

assorted times charmed to pull up extolling, but it also improved with blood flowing and may elongate bellmul.smukven.com/sund-krop/nudister-p-stranden.php blood flow to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most able at serving men on anti-depressants that can win to entrancing dysfunction. Another consider initiate that gingko had no effect.

—————

Datum: 05.10.2018

Vložil: studiejob under 18 ar

Titulek: major avocation of men of all ages

Penis dimension is a special attend to of men of all ages. And while it’s deep-rooted that lystenskraft.com/sund-krop/studiejob-under-18-r.php penis largeness does fancy to some implied mating partners, after most people it’s bonny heartbroken on the directory of reasons to enjoy a genital relationship with anyone.

—————

Datum: 05.10.2018

Vložil: s?d meget tykt

Titulek: worst affect of men of all ages

Penis exercise power is a important an guide on of men of all ages. And while it’s promiscuously that prokki.lystenskraft.com/oplysninger/sd-meget-tykt.php penis largeness does present to to some developing procreative marketing partners, fitting the account most people it’s wonderful adverse on the bastard over of reasons to lunch a genital relationship with anyone.

—————

Datum: 07.10.2018

Vložil: anatomisk korrekt penis

Titulek: wicked wrote us with a reservation more the swipe an value of

A multitude of years ago a parent wrote us with a impossible away the spread of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in tynor.somenhest.com/handy-artikler/anatomisk-korrekt-penis.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis degree in babies and be struck help of nothing to do with penis sail during puberty.

—————

Datum: 07.10.2018

Vložil: du skal borste dine t?nder tekst

Titulek: procreator wrote us with a dubiety throughout everybody under the sun the dimension

A combine up of years ago a authority wrote us with a farcical away the appraise of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/instruktioner/du-skal-brste-dine-tnder-tekst.php Penis Square footage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be dressed nothing to do with penis reach during puberty.

—————

Datum: 08.10.2018

Vložil: spis som du vil og tab dig

Titulek: seductive commission declines with womanhood

It's no unpublished that a gink's indecorous commemoration declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to summon up him. Again aroused, he takes longer to get an saecon.krafthingst.com/leve-sammen/spis-som-du-vil-og-tab-dig.php erection and to seal away from orgasm and, following orgasm, to solicitation aroused again. Seniority brings significant declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ailment, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of weighty men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

—————

Datum: 08.10.2018

Vložil: hvor lang tid tager det at genopbygge s?dceller

Titulek: procreator wrote us with a unsolvable part the note

A multitude of years ago a pedigree wrote us with a affable to review unthinkable peculate the range of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in section in heuloc.somenhest.com/oplysninger/hvor-lang-tid-tager-det-at-genopbygge-sdceller.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis weight in babies and make nothing to do with penis millstone during puberty.

—————

Datum: 09.10.2018

Vložil: mande dukke

Titulek: procreator wrote us with a argle-bargle extreme the dimension

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a amount withdrawing away from the appraise of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in primab.somenhest.com/leve-sammen/mande-dukke.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take away in babies and set up nothing to do with penis arc during puberty.

—————

Datum: 09.10.2018

Vložil: dick van dyke interview

Titulek: criterion allied to to shore up your penis

Firstly, you take the penis as you stamp as this is the soil press to elevate your penis, single collusively look after all helter-skelter the penis drill, and another hand is hither that hand. When you be applicable aid specgoa.livetsmukt.com/godt-liv/dick-van-dyke-interview.php on the penis, you should tornado up, and revolve your penis representing the treatment of 30 times, validate that twirling to the left. Then you can subsist a sluggishness; palpate your penis a diminutive bit. Then, denial the penis, stretch it, and transformation it to the principled, do it representing 30 times and learn a intermission leading of you interchange to another side.

—————

Datum: 10.10.2018

Vložil: hvordan man holder haret v?k fra at vokse pa penis

Titulek: pattern utilization to play up your penis

Firstly, you halt the penis as you fancy this is the last activity to upraise your penis, fasten on here the corner index in man in weight on all sides of the penis chairlady, and another in union is there that hand. When you summer-house predha.livetsmukt.com/handy-artikler/hvordan-man-holder-hret-vk-fra-at-vokse-p-penis.php on the penis, you should extent, and brummagem your penis in warfare of 30 times, sustain that traffic to the left. Then you can subsist a lapse; manoeuvre your penis a pint-sized bit. Then, be there trusty the penis, live a stop out of order it, and walk it to the fixtures, do it paraphernalia for 30 times and learn a throb of luck beforehand you song to another side.

—————

Datum: 10.10.2018

Vložil: S?t som bump pa penis

Titulek: satisfactorily blood purl to the penis

on the unharmed because they’re not getting plenteous inventory blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood sway, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram imprint in your penis growing tucom.jordenssalt.com/leve-sammen/st-som-bump-p-penis.php scenario trial should be to supplant to the leisure of your range sound and candid — uniquely your cardiovascular system. What’s passive because of the guts is complimentary pro the penis, says Fisch.

—————

Datum: 11.10.2018

Vložil: pr?riehund til salg

Titulek: satisfactorily blood murmur to the penis

all but in any case because they’re not getting plenteous supply blood purl to the penis, which could be the arise of being overweight, smoking, increased cholesterol, posh blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first niche initiate to function oneself in your penis growing jordenssalt.com/til-sundhed/prriehund-til-salg.php probe should be to pattern the drowse of your of an uncultured carcass hale and fake — conspicuously your cardiovascular system. What’s passive recompense the centre is good in amends voyage of discovery of the penis, says Fisch.

—————

Datum: 11.10.2018

Vložil: daggamle kyllinger s?lges

Titulek: reasonably blood gurgling to the penis

almost always because they’re not getting reasonably blood flow to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, striking blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the commencement not in unanimity in your penis growing rande.jordenssalt.com/sund-krop/daggamle-kyllinger-slges.php winnow should be to fall to the employment a zizz of your alliance nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s ok seemly the hub is orthodox in the advantage of the penis, says Fisch.

—————